Türk Edebiyatı 8 Dersi 2014 - 2015 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi “öz şiir” anlayışının özelliklerinden biri değildir?

 • Sanat, sanat için yapılmalıdır.
 • Sanat, hiçbir ideolojinin egemenliğinde olmamalıdır.
 • Sanat, topluma yön verme ödevine sahiptir.
 • Şiir anlaşılmaktan çok duyulmak, hissedilmek için yazılır.
Soru 2

Cumhuriyet Dönemi şiirinin öncü şairlerinden biridir. Şiirlerinde yaşama sevinci, ölüm korkusu, yalnızlık, aşk gibi temaları işlemiştir. Şiirlerinde Baudalaire, Verlaine gibi Fransız şairlerin etkisinde kalmıştır. Otuz Beş Yaş, Ömrümde Sükut eserlerinden bazılarıdır.
Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir.

 • Orhan Veli Kanık
 • Cahit Sıtkı Tarancı
 • Ahmet Muhip Dıranas
 • Yahya Kemal Beyatlı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde etkili olan edebi gruplardan biri değildir?

 • Garipçiler
 • Yeni Lisançılar
 • Beş Hececiler
 • Yedi Meşaleciler
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi “Yedi Meşaleciler” grubunun özelliklerinden biridir?

 • Anadolu ve Anadolu insanı şiirlerde anlatılır.
 • Yurdun güzellikleri, yurdu kurtarmak için verilen mücadele konu olarak işlenir.
 • Uyak ve ölçüye karşı çıkılır.
 • Edebiyatta; samimilik, içtenlik ve yenilik hakim olmalı ilkesi savunulur. 30
Soru 5

Şiirlerinde evler, odalar, sokak, doğa konularını işlemiştir. Ev konusunu çok işlemesi nedeniyle “evler şairi” olarak anılmıştır. Bir anlayışın eğemenliğine girmeden kendine özgü bir şiir dünyası kurmuştur. Halk kültüründen aldığı unsurları Batı şiiri ile birleştirmiştir. Radyo oyunu da yazmıştır. Kapalı Çarşı, Evler, Eski Toprak eserlerinden bazılarıdır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cahit Külebi
 • Sezai Karakoç
 • Behçet Necatigil
 • Asaf Halet Çelebi
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi “Yedi Meşaleciler” topluluğunda yer alan sanatçılardan biridir?

 • Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Ziya Osman Saba
 • Fazıl Hüsnü Dağlarca
 • Necip Fazıl Kısakürek
Soru 7

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Zebur, Hz. Musa’ya indirilmiştir.
 • Ahd-i Atik, İncil’e verilen isimdir.
 • Tevrat, Zebur’dan sonra indirilmiştir.
 • Ahid Sandığı, Yahudilerin kutsallarındandır.
Soru 8

Aşağıdaki sanatçı → eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Ziya Paşa → Zafername
 • Şemsettin Sami → Taaşşukı Talat ve Fitnat
 • Recaizade Mahmut Ekrem → Talimi Edebiyat
 • Namık Kemal → Makber
Soru 9

Yedi tepeye kurulmuş
Pul pul
Gümüş gümüş balıkları
Pul pul
Işıktan sudan örülmüş
Canım İstanbul

(Bedri Rahmi Eyüpoğlu)
Bu şiirde işlenen tema aşağıdakilerden hangisidir?

 • İstanbul’un güzellikleri
 • İstanbul’un tarihi
 • İstanbul’un önemi
 • İstanbul’un kalabalıklığı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi şiir için söylenebilir?

 • En önemli temsilcisi Sezai Karakoç’tur.
 • Sembolizm akımından etkilenmişlerdir.
 • Sanatın sosyal sorunlara çözüm getirmesi gerektiğini savunmuşlardır.
 • I. Yeni şiirinden etkilenmişlerdir.
Soru 11

Trrum
trrum
trrum!
trak tiki tak
Makineleşmek istiyorum
Beynimden, etimden, iskeletimden geliyor bu!
Her dinamoyu
Altıma almak için çıldırıyorum.

(Nazım Hikmet)
Yukarıdaki dizeler Nazım Hikmet’in hangi edebi akımdan etkilendiğini göstermektedir?

 • Realizm
 • Fütürizm
 • Romantizm
 • Klasisizm
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Necip Fazıl Kısakürek’in işlediği ana temalardan biridir?

 • Dünyanın güzellikleri
 • Madde ve ruh problemleri
 • Batı’ya olan hayranlık
 • Deniz özlemi
Soru 13

Yurt güzelliklerini anlatan “Çoban Çeşmesi” adlı eser aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

 • Kemalettin Kamu
 • Ömer Bedrettin Uşaklı
 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Necmettin Halil Onan
REKLAM
Soru 14

Yurt sevgisi, yurdun güzellikleri gibi konuları lirik bir tarzda işlemiştir. Halk edebiyatımızın şekil ve ölçü anlayışını başarıyla uygulamıştır. “Bingöl Çobanları” adlı yurt güzelliklerini anlattığı şiiriyle tanınmıştır.İstanbul’un işgali dolayısıyle yazdığı “Gurbet” adlı şiiri dolayısıyle “gurbet şairi” olarak da bilinir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kemalettin Kamu
 • Zeki Ömer Defne
 • Arif Nihat Asya
 • Halide Nuster Zorlutuna
Soru 15

Havaya Çizilen Dünya ilk şiir kitabıdır. Halk şiir geleneğinden modern tarza uzanan geniş bir alandaki biçim özelliklerini denemiştir. Yenilik peşinde koşan, sürekli kendini yenilemeye çalışan biridir. Kurtuluş Savaşı süresince anlattığı Çakır’ın Destanı, Üç Şehitler Destanı gibi eserleri nedeniyle destan şairi olarak da anılır.
Bu parçada özellikleri tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahmat Hamdi Tanpınar
 • Fazıl Hüsnü Dağlarca
 • Asaf Halet Çelebi
 • Bedri Rahmi Eyüpoğlu 31
Soru 16

Eve ekmek ve tuz götürmeyi
Böyle havalarda unuttum
Şiir yazma hastalığım
Böyle havalarda nüksetti
Beni bu güzel havalar mahvetti

Bu şiir, söyleyiş özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinin etkisinde yazılmıştır?

 • Garipçiler
 • Saf şiirciler
 • Beş Hececiler
 • Toplumcu gerçekçiler
Soru 17

(I) Orhan Veli, geleneksel şiir anlayışına karşı çıkmıştır.(II) Yazdığı “Garip” ön sözünde şiirle ilgili düşüncelerini dile getirmiştir.(III) Konuşma dili ile sıradan günlük konuları işlemiştir.(IV) Ahengi sağlamak için ölçü ve aliterasyonların önemini savunmuştur.
Orhan Veli Kanık ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 18

I. Sanat sanat için yapılmalı diyerek bireysel konuları işlemişlerdir.
II. Halk edebiyatı nazım biçimlerini kullanmışlardır.
III. Basitlik, sadelik düşüncesiyle şairane söyleşilere karşı çıkmışlardır.
Bu bilgilerle aşağıdaki edebi anlayışlar eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?

 • I. Yeni
 • Yedi Meşale
 • Maviciler
 • Millî edebiyatçı anlayışı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisinde II. Yeni akımının özellikleri yanlış verilmiştir?

 • Şiirde aklın ön plana geçmesine karşı çıkmışlardır.
 • Halk şiir geleneğinin biçimlerinden yararlanmışlardır.
 • İmgeli, soyut bir şiir dili oluşturmuşlardır.
 • Söz sanatlarına yer vermişlerdir.
Soru 20

Mavi dergisini çıkarmış, Mavici akımın temsilcisi olmuştur. Garip şiirini çok basit, II. Yeni şiirini karışık ve zayıf bularak ikisine de karşı çıkmıştır. Bazen bireyci bazen toplumcu bir çizgide aşk, barış, özgürlük, insan sevgisi gibi konuları işlemiştir. Tutkunun Günlüğü, Sisler Bulvarı, Ben Sana Mecburum şiir kitaplarından bazılarıdır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahmet Oktay
 • Attila İlhan
 • Hilmi Yavuz
 • İlhan Geçer
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBBCCBDDACBBCABADCBB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler