GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 1 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi nitel bir gözlemdir?

 • A) Ahmet’in vücut sıcaklığı 37 °C olarak ölçüldü.
 • B) Çorba çok sıcaktı ağzım yandı.
 • C) Bizim ev 140 m2 , 3 oda 1 salon.
 • D) Günde 1.5 km yürüyüş yapıyorum.
SORU 2

I. Deneylerin kurulması ve kontrolü
II. Hipotezin ortaya konması
III. Problemin tanımlanması
Yukarıda verilen bilimsel süreçte yapılacak işlerin öncelik sıralaması hangisidir?

 • A) I – II – III
 • B) II – III – I
 • C) III – II – I
 • D) III – I – II
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi biyolojinin alt bilim dallarından olan restorasyon ekolojisi çalışmasıdır?

 • A) Şehirlere parklar ve bahçeler kurma
 • B) Bozulmuş ekosistemleri doğal koşullarına geri döndürme
 • C) Hidroelektrik santraller kurma
 • D) Canlılar arasında gen aktarımı
SORU 4

Aşağıdaki canlılardan hangisi karnivor olarak beslenir?

 • A) Ev sıçanı
 • B) İnsan
 • C) Aslan
 • D) Ayı
SORU 5

I. ATP
II. RNA
III. DNA
Yukarıdakilerden hangileri hücre içi biyokimyasal reaksiyonlarda kullanılan enerjiyi taşır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üremenin özelliğidir?

 • A) Üreme hücrelerine gamet denir.
 • B) Oluşan bireyler birbirleriyle aynı kalıtsal yapıdadır.
 • C) Erkek ve dişi üreme hücrelerinin birleşmesiyle döllenme meydana gelir.
 • D) Tür içinde yeni gen kombinasyonları oluştuğu için dayanıklı bireyler oluşur.
SORU 7

• Enerji kaynağı olarak kullanılmazlar.
• Enzimlerin yapısına kofaktör olarak katılırlar.
Yukarıda bazı özellikleri verilen, canlıların yapısında bulunan temel bileşik hangisidir?

 • A) Vitaminler
 • B) Mineraller
 • C) Proteinler
 • D) Yağlar
SORU 8

Canlılarda hemoglobin ve bazı pigmentlerin yapısına katılan mineral hangisidir?

 • A) Kalsiyum (Ca)
 • B) Fosfor (P)
 • C) Demir (Fe)
 • D) İyot (I)
SORU 9

Bitkilerin hücre çeperini oluşturan polisakkarit aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kitin
 • B) Nişasta
 • C) Glikojen
 • D) Selüloz
SORU 10

Bitkisel kaynaklı doymamış yağların hidrojenle doyurulup katılaştırılmasıyla oluşan yağ aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Zeytinyağ
 • B) İç yağ
 • C) Margarin
 • D) Tereyağ
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin yapı taşı (monomeri) dır?

 • A) Glikoz
 • B) Gliserin
 • C) Amino asitler
 • D) Yağ asitleri
SORU 12

Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Düşük sıcaklık dereceleri enzimin etkinliğini azaltır.
 • B) Enzimin en iyi çalıştığı sıcaklık optimum sıcaklıktır.
 • C) Optimum değerinin üzerindeki sıcaklık bir süre sonra enzimin çalışmasını durdurur.
 • D) 0 °C’de enzimin çalışması durur.
SORU 13

Hücre teorisine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Canlılarda hayatsal olaylar hücre içinde gerçekleşir.
 • B) Bütün organizmaların temel yapı ve görev birimi hücredir.
 • C) Bütün organizmalar birden fazla hücreden meydana gelir.
 • D) Her hücre kendinden önceki hücrenin bölünmesi ile meydana gelir.
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi hücredeki zarsız organellerdendir?

 • A) Golgi
 • B) Lizozom
 • C) Mitokondri
 • D) Ribozom
SORU 15

İnsanlarda aşağıda verilen hücrelerden hangisinde lizozom bulunmaz?

 • A) Alyuvar
 • B) Akyuvar
 • C) Karaciğer hücresi
 • D) Dalak hücresi
SORU 16

I. Kromoplast
II. Kloroplast
III. Lökoplast
Yukarıdaki plastitlerden hangileri, renk pigmentleri bulundurur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 17

I. Hücrenin özgüllüğünü oluşturur.
II. Zara seçicigeçirgen özellik kazandırır.
III. Hücrelerin hormon gibi maddelere cevap vermesini sağlar.
Yukarıdakilerden hangileri glikokaliks tabakasının görevlerindendir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 18

Aşağıdaki faktörlerden hangisinin artışı difüzyon hızının azalmasına neden olur?

 • A) Sıcaklık
 • B) Hücre zarındaki por sayısı
 • C) İki ortam arasındaki yoğunluk farkı
 • D) Zardan geçecek molekül büyüklüğü
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi bitki hücrelerine ait bir özellik değildir?

 • A) Glikojen depo etme
 • B) Nişasta depo etme
 • C) Hücre çeperi bulundurma
 • D) Plastit bulundurma
SORU 20

I. Ara filamentler
II. Mikrofilamentler
III. Mikrotübüller
Yukarıdaki hücre iskeleti elemanlarından hangileri, hücre içindeki yapıların (çekirdek, organeller vb.) yerlerinin sabitlenmesini sağlar?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCBCABBCDCCDCDABDDAA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?