GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 2 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Aşağıda eşleştirilen organlardan hangileri analog organlardır?

 • A) İnsanın kolu – Yarasanın kanadı
 • B) Kedinin ayağı – Balinanın yüzgeci
 • C) Kuşun kanadı – Kelebeğin kanadı
 • D) Yarasanın kanadı – Balinanın yüzgeci
SORU 2

Aşağıdaki sınıflandırma basamaklarının hangisinde canlılar arasında ortak özellikler en fazladır?

 • A) Tür
 • B) Cins
 • C) Âlem
 • D) Takım
SORU 3

I. Bakterilerdeki piluslar çeşitli yüzeylere ve birbirlerine tutunmalarını sağlar.
II. Plazmit, bakterinin antibiyotiklere ve kimyasal maddelere karşı direnç kazanmasını sağlar.
Yukarıda bakterilerle ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

 • A) Yalnız I doğru
 • B) Yalnız II doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Hücrenin yapısına katılmazlar.
SORU 4

Organik besin üretimi için gereken enerjiyi güneş ışınlarından karşılayan bakteriler, beslenme şekline göre hangi grupta yer alır?

 • A) Aerobik
 • B) Heterotrof
 • C) Kemoototrof
 • D) Fotoototrof
SORU 5

Tuz oranının yüksek olduğu ortamlarda yaşayan arkelere ne ad verilir?

 • A) Psikrofiller
 • B) Halofiller
 • C) Metanojenler
 • D) Aşırı termofiller
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi sporlular grubunda yer alan protistadır?

 • A) Alg
 • B) Bakteri
 • C) Plazmodyum
 • D) Tripanosoma
SORU 7

I. Heterotrof beslenme
II. Çok hücreli ökaryot yapıda olma
III. Ayrıştırıcı özelliğe sahip olma
Yukarıda verilenlerden hangileri tüm mantarlarda görülen bir özelliktir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi açık tohumlu bitkilerden değildir?

 • A) Ardıç
 • B) Armut
 • C) Ladin
 • D) Köknar
SORU 9

• Kökleri saçak kök şeklindedir.
• Embriyolarında tek çenek yaprağı bulunur.
• Yaprakları şerit şeklinde ince uzun olup paralel damarlıdır.
Verilen özellikler aşağıdaki bitkilerden hangisine aittir?

 • A) Çam
 • B) Buğday
 • C) Domates
 • D) Elma
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi halkalı solucanlar grubunda yer alır?

 • A) Tenya
 • B) Planarya
 • C) Bağırsak solucanı
 • D) Toprak solucanı
SORU 11

I. Vücutları baş, gövde ve karın olmak üzere üç bölümden oluşur.
II. Trake solunumu ve açık dolaşım sistemi görülür.
III. Eklemli dört çift ayağa sahiptirler.
Yukarıdakilerden hangileri böceklere ait özelliklerdendir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi derisi dikenliler grubuna ait canlılardandır?

 • A) Akrep
 • B) Ahtapot
 • C) Kırkayak
 • D) Deniz yıldızı
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi keseli memeli canlılar grubunda yer alır?

 • A) Kanguru
 • B) Koyun
 • C) Ornitorenk
 • D) Karıncayiyen
SORU 14

I. Dünyada tür zenginliği ekvatordan kutuplara doğru azalır.
II. Bir bölgenin coğrafik yapısı, iklim koşulları o bölgenin tür çeşitliliğini doğrudan etkiler.
Biyolojik çeşitlilik ile ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

 • A) Yalnız I doğru
 • B) Yalnız II doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Hücrenin yapısına katılmazlar.
SORU 15

Atmosferde karbondioksit birikmesi sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez?

 • A) Dünyanın ısınması
 • B) İklimin değişmesi
 • C) Kutuplardaki buzulların erimesi
 • D) Deniz düzeyinin alçalması
SORU 16

I. Gençler
II. Çocuklar
III. Yaşlılar
Kükürt dioksit (SO2)gazının etkilerine karşı en hassas olan kişiler yukarıdakilerden hangileridir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 17

Gürültü Kontrol Yönetmeliğine göre hastanelerde gürültü en fazla kaç desibel (dB) olmalıdır?

 • A) 25
 • B) 35
 • C) 70
 • D) 100
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi gıdalarda bulunmaması gereken ve gıda güvenliğini tehdit eden kimyasal tehlikelerdendir?

 • A) Tarım ilaçları
 • B) Cam kırıkları
 • C) Metal parçaları
 • D) Plastik
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi yapay radyasyon kaynaklarındandır?

 • A) Radyoaktif yağışlar
 • B) Doğada bulunan radyoizotoplar
 • C) Dünyamıza uzaydan gelen kozmik ışınlar
 • D) Kaya yüzeyi, toprak parçalarından ortama salınan radon
SORU 20

Ülkemizdeki orman yangınlarının en büyük nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yıldırımlar
 • B) Trafik kazaları
 • C) Enerji nakil hatları
 • D) İnsanların ihmal ve dikkatsizlikleri
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CACDBCABBDBDACDCBAAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?