GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 3 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi bilim adamının özelliklerinden biri değildir?

 • A) Akılcı ve gerçekci davranır.
 • B) Yeniliklere açık ve aydın bir kişiliğe sahiptir.
 • C) Daha önce yapılan gözlem ve deneylerden etkilenir.
 • D) Yaptığı çalışmalarda dikkatli, kararlı, şüpheci ve sabırlıdır.
SORU 2

Doğadaki olayları duyu organları ya da ölçü aletleri kullanarak algılamaya ne ad verilir?

 • A) Problem
 • B) Gerçek
 • C) Veri
 • D) Gözlem
SORU 3

Bilimsel bir problemin çözümü olarak kurulan hipotez, gözlem ve deneylerle doğrulanmamışsa, bir sonraki aşamada bilim adamı aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 • A) Başka bir hipotez kurmalı
 • B) Yeni bir problem belirlemeli
 • C) Teorisini bilim dünyasına duyurmalı
 • D) Hipotezi ile ilgili nitel ve nicel gözlemlerle kontrollü deneyler yapmalı
SORU 4

Yaptığı çalışmalarla kuduz aşısını ve mikroskobik canlıların fermantasyona neden olduğunu bulan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Galileo
 • B) Pasteur
 • C) Charles Darwin
 • D) Gregor Mendel
SORU 5

Canlı dokularının yapısını, en ince ayrıntısına kadar inceleyen biyolojinin alt bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Anatomi
 • B) Histoloji
 • C) Embriyoloji
 • D) Fizyoloji
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi biyolojinin direkt olarak ilişkili olduğu bilim dallarındandır?

 • A) Sosyoloji
 • B) Kimya
 • C) Astronomi
 • D) Coğrafya
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi laboratuvarda uyulması gereken kurallardan biri değildir?

 • A) Yapacağınız çalışma hakkında önceden gerekli bilgileri edinmelisiniz.
 • B) Çalışma sırasında öğretmen tarafından yapılan uyarılara uymalısınız.
 • C) Asit, baz gibi tehlikeli maddeler döküldüğünde bol alkolle yıkamalısınız.
 • D) Laboratuvara yiyecek içecek getirmemelisiniz.
SORU 8

Herhangi bir canlının doğrudan sıvı bir ortam içinde incelenmesine ne denir?

 • A) Vital inceleme
 • B) Boyama tekniği
 • C) Doku kültürü
 • D) Kesit alma
SORU 9

I. Bitkiler
II. Algler
III. Ayrıştırıcılar
Yukarıdakilerden hangileri üretici canlılar grubunda yer alır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi beslenme şekli olarak omnivor canlılardandır?

 • A) Koyun
 • B) İnsan
 • C) Kartal
 • D) Aslan
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi birincil tüketici canlılardandır?

 • A) Buğday
 • B) Kurt
 • C) Koyun
 • D) Köpek
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi “Bir popülasyonun barındırabileceği en fazla birey sayısını” ifade eder?

 • A) Popülasyonun doğum ve ölüm oranı
 • B) Popülasyonun yaş dağılımı
 • C) Popülasyonun yoğunluğu
 • D) Popülasyonun taşıma kapasitesi
SORU 13

Bir popülasyonun büyüklüğü aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 • A) Popülasyonda bulunan birey sayısıyla
 • B) Popülasyonun yaşadığı çevreyle
 • C) Popülasyondaki bireylerin yaş durumuyla
 • D) Popülasyonun beslenme şekliyle
SORU 14

I. Fiziksel
II. Kimyasal
III. Biyolojik
İnsanların etkisi sonucu ortaya çıkan ve sulara karışan maddeler, suyun yukarıda verilen özelliklerinden hangilerinde değişikliğe neden olur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 15

Aşırı artan karbondioksit, atmosferin üst katmanlarında birikerek ısının atmosferin dışına çıkmasını engeller.
Buna bağlı olarak dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına ne denir?

 • A) Sera etkisi
 • B) Süksesyon
 • C) Ötrifikasyon
 • D) Çevrenin taşıma kapasitesi
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin insan üzerindeki fizyolojik etkilerindendir?

 • A) Stres
 • B) Sinirlilik
 • C) Yüksek tansiyon
 • D) Uyku düzensizliği
SORU 17

Bitki köklerinin suya yönelmesi hareketine ne ad verilir?

 • A) Jeotropizma
 • B) Fototropizma
 • C) Kemotropizma
 • D) Hidrotropizma
SORU 18

I. İçgüdüsel davranışlar öğrenme ile değişip farklılaşabilir.
II. İçgüdü şeklindeki davranışlarda organizma belirli bir uyarıya karşı daima aynı şekilde tepki oluşturur.
Yukarıda içgüdüsel davranışlarla ilgili verilenler için ne söylenebilir

 • A) Yalnız I doğru
 • B) Yalnız II doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Hücrenin yapısına katılmazlar.
SORU 19

Aşağıdaki hayvanların hangisinin sosyal yaşamlarında grup lideri yoktur?

 • A) Kurt
 • B) Aslan
 • C) Maymun
 • D) Kral penguen
SORU 20

Canlıların kendiliğinden var olduğu, yani cansız maddelerden kendiliğinden meydana geldiğini savunan, hayatın başlangıcı ile ilgili görüş aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Biyogenez
 • B) Abiyogenez
 • C) Hetorotrof
 • D) Panspermia
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDABBACABBCDADACDCDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?