GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 4 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Aşağıda verilen canlılardan hangisinde tomurcuklanma ile üreme şekli görülür?

 • A) Bira mayası
 • B) Şapkalı mantar
 • C) Çilek bitkisi
 • D) Eğrelti otu
SORU 2

Eşeyli üremede döllenme sonucu meydana gelen yavrunun genleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

 • A) Sadece anneye ait genleri taşır
 • B) Sadece babaya ait genleri taşır
 • C) Hem anneye hem de babaya ait genleri taşır
 • D) Annenin de, babanın da genlerini taşımaz, kendi genlerini oluşturur
SORU 3

Ovaryumlarda mayoz bölünme sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur?

 • A) Sperm
 • B) Yumurta
 • C) Zigot
 • D) Tomurcuk
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi eşeyli üremenin özelliklerinden değildir?

 • A) Mayoz bölünmenin görülmesi
 • B) Döllenmenin gerçekleşmesi
 • C) Erkek ve dişi gametlerin oluşması
 • D) Oluşan yavruların ata ile tıpatıp aynı özellikte olması
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üreme çeşitlerindendir?

 • A) Sporlanma
 • B) Oogami
 • C) İzogami
 • D) Hermafroditizm
SORU 6

I. Anter
II. Tepecik
III. Filament
Yukarıdakilerden hangileri tam bir çiçekteki erkek organın bölümlerindendir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 7

I. Su
II. Rüzgar
III. Hayvanlar
Çiçekli bitkilerin tozlaşmasında yukarıda verilenlerden hangileri etkili olur?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde tohumu oluşturan yapılardan biri değildir?

 • A) Embriyo
 • B) Endosperm
 • C) Çanak yaprak
 • D) Tohum kabuğu
SORU 9

I. Yumurtaları çok sayıda ve birarada olup kabuksuzdur.
II. Yumurtaların döllenme şansı çok fazladır.
Dış döllenme görülen canlıların yumurtaları ile ilgili olarak verilen bilgiler için ne söylenebilir?

 • A) Yalnız I doğru
 • B) Yalnız II doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Hücrenin yapısına katılmazlar.
SORU 10

Folikül kesesinde olgunlaşan yumurtanın folikülün çatlaması ile yumurtalıktan atılarak fallop borusuna geçmesine ne denir?

 • A) Ovulasyon
 • B) İç denge
 • C) Geri besleme
 • D) Menstruasyon
SORU 11

Dişilerde korpus luteumdan salgılanan ve gebeliğin sürdürülmesinde etkili olan hormon hangisidir?

 • A) LH
 • B) FSH
 • C) Testosteron
 • D) Progesteron
SORU 12

Dişilerde gebelik boyunca gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Yumurta üretimi durur.
 • B) Rahim dokusu kalınlaşır.
 • C) Menstruasyon devam eder.
 • D) Süt bezlerinin gelişimi başlar.
SORU 13

Aşağıda verilen bitkilerden hangisinin embriyolarında tek çenek bulunur?

 • A) Buğday
 • B) Fasulye
 • C) Bezelye
 • D) Badem
SORU 14

Tohumun çimlenmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

 • A) Uygun nem
 • B) Uygun toprak
 • C) Yeterli oksijen
 • D) Uygun sıcaklık
SORU 15

I. Büyüme
II. Çiçek oluşumu
III. Meyve oluşumu
Işık, bitkilerde yukarıda verilenlerin hangilerinde etkilidir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 16

Bitkilerde yaprak dökümü ve meyve olgunlaşmasını hızlandıran hormon aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Etilen
 • B) Giberellin
 • C) Sitokinin
 • D) Absisik asit
SORU 17

Kurbağalar ile sürüngenlerin döllenmiş yumurtalarında embriyonun beslenmesini sağlayan embriyonik tabaka hangisidir?

 • A) Allantoyis
 • B) Koryon
 • C) Vitellüs kesesi
 • D) Amniyon kesesi
SORU 18

Embriyonal gelişmede canlının türüne göre iki veya üç tabakalı embriyonun oluştuğu evreye ne ad verilir?

 • A) Bölünme
 • B) Gastrulasyon
 • C) Farklılaşma
 • D) Organogenez
SORU 19

Kuş ve memeli embriyolarında, gelişmenin ileri aşamalarında sindirim borusu halini alan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Morula
 • B) Blastomer
 • C) Blâstulâ
 • D) Gastrosöl
SORU 20

Tek yumurta ikizlerinde aşağıda verilen özelliklerden hangisi farklı olabilir?

 • A) Cinsiyetleri
 • B) Kan grupları
 • C) Parmak izleri
 • D) Protein yapıları
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACBDABDCAADCABDACBDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?