GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Biyoloji 1 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

I. Yan kök
II. Yaprak
III. Çiçek
Yukarıdaki bitki organlarından hangileri, bitki sürgün sisteminde bulunmaz?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 2

Bitkilerdeki meristem doku ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Birincil meristem doku boyca büyümeyi sağlar.
 • B) İkincil meristem doku enine büyümeyi sağlar.
 • C) Mantar kambiyumu sadece gövdede mantar dokuyu oluşturur.
 • D) Damar kambiyumu kök ve gövdede enine büyümeyi sağlar.
SORU 3

Fındık ve ceviz kabuğu, ayva ve armut gibi meyvelerde yuvarlak ve köşeli olan destek doku hücreleri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Depo parankiması
 • B) Köşe kollenkiması
 • C) Taş hücreleri
 • D) Levha kollenkiması
SORU 4

Epidermiste yer alan tüyler,
I. emme
II. tutunma
III. savunma
IV. salgılama görevlerini yerine getirir.
Yukarıda tüylerin görevleri ile ilgili verilenlerden hangilerini emergensler (dikenler) de yapabilirler?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) II ve IV
 • D) III ve IV
SORU 5

Odunsu bitkilerde kök ve gövdenin üzerini örten periderm üzerinde gaz alışverişini sağlayan açıklık aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Stoma (gözenek)
 • B) Salgı kanalları
 • C) Hidatod (su savakları)
 • D) Lentisel (kovucuk)
SORU 6

Mantar kambiyumunun oluşturduğu hücrelerin çeperinde birikerek, mantar doku oluşumunu sağlayan organik madde aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Suberin
 • B) Lignin
 • C) Kütin
 • D) Pektin
SORU 7

Yapraktaki mezofil tabakasının yapısı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

 • A) İletim elemanları arasındaki kambiyum ence büyümeyi sağlar.
 • B) Yaprağın üst epidermisinin hemen altında sünger parankima hücreleri yer alır.
 • C) Palizat parankima hücreleri arasındaki boşluklarda O2 ve CO2 gazı bulunur.
 • D) İletim demetinde ksilem üst epidermise yakın yerleşmiştir.
SORU 8

Su moleküllerinin hidrojen bağları ile birbirine bağlanmaları ve birbirlerini çekmelerine ne denir?

 • A) Kohezyon
 • B) Adhezyon
 • C) Kök basıncı
 • D) Terleme
SORU 9

Bitkide soymuk boruları (floem) ile besin taşınımı “Basınç-akış teorisi” ile, kaynaktan havuza doğru gerçekleşir.
Aşağıda verilen bitki hücrelerinden hangisi kaynak hücrelerine örnek olabilir?

 • A) Kökteki hücreler
 • B) Meyvelerdeki hücreler
 • C) Patates yumrusundaki depo hücreleri
 • D) Yapraktaki hücreler
SORU 10

Azot bağlayan bakterilerin fasulye, bezelye gibi baklagillerin kökteki hücrelerine girmesi ile oluşan yumruya ne ad verilir?

 • A) Mikoriza
 • B) Nodül
 • C) Kaliptra
 • D) Kazık kök
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi bitki büyümesinde rol oynayan çevresel faktörlerden değildir?

 • A) Işık
 • B) Yer çekimi
 • C) Atmosferdeki gazlar
 • D) Oksin hormonu
SORU 12

Çiçekçiler tarafından da bitkinin yaşlanmasını geciktirmek için kullanılan bitki hormonu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sitokinin
 • B) Giberellin
 • C) Etilen
 • D) Oksin
SORU 13

Evindeki süs bitkisinin toprağının bir köşesine tuz döken Ali, bir süre sonra süs bitkisinin köklerinin tuzdan uzaklaştığını gözlemlemiştir.
Köklerin tuza karşı gösterdiği bu yönelme hareketi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Pozitif kemotropizma
 • B) Negatif kemotropizma
 • C) Pozitif geotropizma
 • D) Negatif geotropizma
SORU 14

Aşağıdaki bitkilerin hangisinde çiçeklenme gün uzunluğundan etkilenmez?

 • A) Çilek
 • B) Turp
 • C) Domates
 • D) Patates
SORU 15

Aşağıdaki bitkilerden hangisi eksik çiçeğe sahiptir?

 • A) Elma
 • B) Şeftali
 • C) Ceviz
 • D) Bezelye
SORU 16

Çiçekte tozlaşma, dişi organ bölümlerinden hangisinde gerçekleşir?

 • A) Dişicik borusu
 • B) Tohum taslağı
 • C) Yumurtalık
 • D) Tepecik
SORU 17

Çiçekli bitkilerde besi dokunun (endosperm) kromozom durumu aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • A) N
 • B) 2n
 • C) 3n
 • D) 4n
SORU 18

Aşağıdaki bitkilerden hangisi basit meyve yapısına sahiptir?

 • A) Dut
 • B) Kayısı
 • C) Çilek
 • D) Böğürtlen
SORU 19

I. Oksijen
II. Toprak
III. Karbondioksit
Tohum çimlenirken, yukarıdakilerden hangilerine gerek duymaz?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve IIID) I, II ve III
 • D) Çenek
SORU 20

Birçok bitki tohumu çimlenme öncesinde bir dinlenme evresi geçirir. Bu evrede tohumda metabolizma çok yavaşlamıştır.
Tohumdaki bu uyku haline ne ad verilir?

 • A) Dormansi
 • B) Embriyonik kök
 • C) Embriyonik gövde
 • D)
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACCBDADADBDABCCDCBCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?