GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Biyoloji 2 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Bir kız, bir erkek çocukları olan ailenin doğacak üçüncü çocuklarının kız olma olasılığı % kaçtır?

 • A) 25
 • B) 50
 • C) 75
 • D) 100
SORU 2

Dihibrit bir çaprazlama sonucunda oluşan döllerde 9:3:3:1 fenotip ayrışım oranı görülüyorsa, ebeveynlerin genotipleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?

♀ -- > ♂

 • A) aabb -- > AABB
 • B) aabb -- > AABB
 • C) aabb -- > AABB
 • D) aabb -- > AABB
SORU 3

Kalıtımın kromozom teorisine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Genler kromozomlar üzerinde bulunur.
 • B) Bir karakter iki allel gen ile ifade edilir.
 • C) Bir karakteri belirleyen allel genler aynı kromozom üzerinde bulunur.
 • D) Kromozomlar diploit hücrelerde çiftler halinde bulunmaktadır.
SORU 4

Heterozigot B kan gruplu bir anne ile AB kan gruplu bir babanın, AB kan gruplu çocuklarının olma olasılığı % kaçtır?

 • A) 25
 • B) 50
 • C) 75
 • D) 100
SORU 5

Tavşanlarda post rengine CR,Cch,Ch,Ca olmak üzere dört farklı allel etki etmektedir. Ancak bir karakterin kaç tane alleli olursa olsun diploit canlı bu allelerden ikisine, haploit canlı ise bir tanesine sahiptir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

 • A) Eş baskınlık
 • B) Çok alellilik
 • C) Eksik baskınlık
 • D) Geri çaprazlama
SORU 6

İnsanda X kromozomuna bağlı ve çekinik gen tarafından meydana getirilen karekterin, kalıtımı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

 • A) X kromozomundaki genin Y kromozomunda baskın genleri olabilir.
 • B) Erkekler X kromozomu ile kalıtılan karakterler bakımından taşıyıcı olabilirler.
 • C) X kromozomunda taşınan bir karakteri fenotipinde gösteren bir dişinin, tüm erkek çocukları bu karakteri fenotiplerinde gösterir.
 • D) X kromozomu ile taşınan çekinik tek bir gen ile dişiler daima bu karakteri gösterir.
SORU 7

İnsanda mayoz bölünme sırasında homolog kromozomların birbirlerinden ayrılmaması sonucu oluşan anormal gametlerin, döllenmesiyle oluşan, aşağıdaki bireylerden hangisi yaşayabilir?

 • A) 43+XY
 • B) 43+XX
 • C) 44+YO
 • D) 44+XO
SORU 8

DNA’da I. zincirde bulunan Adenin bazının karşısına gelen II. zincirdeki organik baz, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Guanin
 • B) Timin
 • C) Sitozin
 • D) Urasil
SORU 9

Yukarıdaki DNA molekülünün 1. zincirinin anlamlı zincir olduğu transkripsiyon (yazılma) sonucunda oluşacak mRNA aşağıdakilerden hangisidir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 10

Yukarıdaki tepkime dizisine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Gen 1 mutasyona uğrarsa Enzim 1 sentezlenemez.
 • B) Enzim 2 sentezlenemezse, ortamda Ortinitin birikir.
 • C) Gen 2 mutasyona uğrarsa canlının yaşamını sürdürebilmesi için sitrülin amino asiti hazır olarak verilmelidir.
 • D) Gen 2 mutasyona uğradığında, hücrelerde sitrülin amino asiti birikir.
SORU 11

İnsanda çevrenin etkisi ile değişmeyen karakter aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Boy uzunluğu
 • B) Kan grubu
 • C) Ten rengi
 • D) Vücut ağırlığı
SORU 12

A koyununun somatik hücresinden izole edilerek alınan diploit çekirdek, B koyununun çekirdeksiz yumurta hücresi ile kaynaştırılır. Oluşan hücreye elektrik şoku verilerek embriyo oluşması sağlanır.
Oluşan embriyonun, C koyununun rahmine yerleştirilmesiyle gelişen yavru ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A) A koyunu ile aynı genetik özelliklere sahiptir.
 • B) B koyununun kopyasıdır.
 • C) DNA’sı C koyununun DNA’sı ile aynıdır.
 • D) A, B, C koyunlarından daha yüksek kalitededir.
SORU 13

Bir canlının nerede yaşadığı, ne ile beslendiği, hangi canlılar ile etkileşim içinde olduğu gibi tüm faaliyetler, aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?

 • A) Tür içi rekabet
 • B) Ekolojik niş
 • C) Türler arası rekabet
 • D) Avlanma (predasyon)
SORU 14

Aşağıdaki bitkilerden hangisi fotosentez yapamaz?

 • A) Bezelye bitkisi
 • B) Akşam sefası
 • C) Canavar otu
 • D) Ökse otu
SORU 15

Aşağıda verilen ortak yaşam örneklerinden hangisi gevşek mutualizme örnektir?

 • A) Uyku hastalığına neden olan Trypanosoma ile insan
 • B) Bir mantar ve bir yeşil alg arasındaki liken birlikteliği
 • C) Gergedan ile onun derisi üzerindeki parazitleri yiyerek beslenen kuşlar
 • D) Omurgalı hayvanlar ile bağırsaklarında yaşayan tenya
SORU 16

Birincil süksesyonda görülen ilk evre aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ot evresi
 • B) Yosun evresi
 • C) Liken evresi
 • D) Ağaç evresi
SORU 17

Aşağıda hayvansal iç ve dış parazitler için verilmiş olan özelliklerden hangisi yanlıştır?

 • A) İç parazitlerin sindirim sistemleri gelişmediği için konağın sindirilmiş besinlerinin olduğu vücut bölümlerinde yaşarlar.
 • B) Dış parazitlerin hareket ve duyu organları gelişmiştir.
 • C) Dış parazitlerin sindirim sistemleri kısmen gelişmiştir.
 • D) İç parazitlerde üreme organları çok gelişmediği için üreme hızları düşüktür.
SORU 18

Popülasyonun yaşadığı çevrede, sürekli büyümesine engel olan her türlü faktöre ne ad verilir?

 • A) Çevre direnci
 • B) Taşıma kapasitesi
 • C) Kümeli dağılım
 • D) S tipi büyüme
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi bir popülasyonun taşıma kapasitesine yaklaştığını göstermez?

 • A) Popülasyonun büyüme hızının azalması
 • B) Popülasyonda yer sıkıntısının yaşanması
 • C) Popülasyonda besin yetersizliği yaşanması (rekabetin artması)
 • D) Popülasyonda içe göçlerin görülmesi
SORU 20

Bitki ve hayvanların geçmişte ve günümüzde yeryüzündeki dağılışlarını inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

 • A) Biyom
 • B) Ekosistem
 • C) Biyocoğrafya
 • D) Biyoçeşitlilik
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDCABCDBADBABCCCDADC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?