GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Biyoloji 3 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Bitkilerde, güneşten gelen ışık enerjisini, kimyasal bağ enerjisine dönüştüren ve bitkiye yeşil renk veren molekül hangisidir?

 • A) Karoten
 • B) Likopin
 • C) Klorofil
 • D) Ksantofil
SORU 2

Aşağıdaki organik besin maddelerinden hangisi, hücrede enerji kaynağı olarak kullanılamaz?

 • A) Yağlar
 • B) Proteinler
 • C) Vitaminler
 • D) Karbonhidratlar
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi ısı açığa çıkaran ekzotermik bir reaksiyondur?

 • A) Aktif taşıma
 • B) Sinirsel iletim
 • C) Protein sentezi
 • D) Oksijensiz solunum
SORU 4

ATP’nin yapısında bulunan monosakkarit aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Fruktoz
 • B) Glikoz
 • C) Riboz
 • D) Deoksiriboz
SORU 5

2 molekül glikozun glikolizi sonucunda kaç molekül pirüvik asit oluşur?

 • A) 2
 • B) 4
 • C) 6
 • D) 8
SORU 6

“Sütün yoğurda dönüşümünü sağlayan ________ fermantasyonudur.”
Verilen cümlenin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) etil alkol
 • B) Laktik asit
 • C) Pirüvik asit
 • D) Azotlu organik baz
SORU 7

Kükürt bakterileri fotosentez yaparken hidrojen kaynağı olarak aşağıdakilerden hangisini kullanır?

 • A) H2
 • B) H2O
 • C) H2S
 • D) C6H12O6
SORU 8

Aşağıdaki fotosentez yapan canlılardan hangisinin klorofilleri kloroplast organeli içerisinde değildir?

 • A) Alg
 • B) Öglena
 • C) Yeşil bitki
 • D) Siyanobakteri
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi kloroplast ile mitokondrinin benzer özelliklerinden değildir?

 • A) Çift zarla çevrili olma
 • B) Elektron taşıma sistemi (ETS) içerme
 • C) Klorofil pigmenti bulundurma
 • D) DNA ve RNA ya sahip olma
SORU 10

Fotosentez hızının en az olduğu dalga boyundaki ışık hangisidir?

 • A) Yeşil
 • B) Mavi
 • C) Mor
 • D) Kırmızı
SORU 11

Fotosentezin ışık reaksiyonları kloroplastın hangi bölümünde gerçekleşir?

 • A) Grana
 • B) Stroma
 • C) İç zar
 • D) Dış zar
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi fotosentezin aşamalarından değildir?

 • A) Devirsiz fotofosforilasyon
 • B) Karbon tutma reaksiyonları
 • C) Devirli fotofosforilasyon
 • D) Sitrik asit çemberi
SORU 13

I. Glikoliz
II. Krebs çemberi
III. Oksidatif fosforilasyon
Yukarıdaki oksijenli solunum reaksiyonlarından hangileri oksijensiz solunumda da görülür?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 14

Elektron taşıma sisteminde elektronların enerjisi aşağıdakilerin hangisinde en düşüktür?

 • A) Koenzim Q
 • B) Sitokrom b
 • C) Sitokrom C
 • D) O2
SORU 15

I. E.T.S yolu veya hidrojen yolu
II. Krebs çemberi
III. Glikoliz
Yukarıdaki oksijenli solunum reaksiyonlarının hangilerinde oksidatif fosforilasyon görülür?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 16

RNA’nın yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 • A) Riboz
 • B) Deoksiriboz
 • C) Fosfat grubu
 • D) Azotlu organik baz
SORU 17

DNA’nın I. ipliğindeki azotlu organik bazların dizilişi;
G – C – C – T – A – T
şeklinde ise;
II. ipliğindeki organik bazların dizilişi nasıl olmalıdır?

 • A) C – G – G – A – T – A
 • B) A – T – T – C – G – C
 • C) T – A – A – G – C – G
 • D) G – C – C – T – A – T
SORU 18

DNA kendini eşlerken aşağıdakilerden hangisi tüketilir?

 • A) Urasil nükleotit
 • B) Riboz şekeri
 • C) ATP
 • D) Enzim
SORU 19

5 serin, 4 tirozin ve 3 valin amino asidin kullanıldığı bir protein sentezi sırasında kaç peptit bağı kurulmuştur?

 • A) 10
 • B) 11
 • C) 12
 • D) 13
SORU 20

Yukarıda şematize edilmiş reaksiyona göre; Gen 2 mutasyona uğrarsa aşağıdaki durumlardan hangisinin olması beklenmez?

 • A) A maddesinden B maddesi üretilmez.
 • B) B maddesinin miktarı artar.
 • C) Enzim 2 sentezlenemez.
 • D) A maddesinin miktarı artar.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CCDCBBCDCAADADABACBB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?