GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

I. Dünya Savaşı öncesinde AlsasLoren bölgesi yüzünden anlaşmazlık yaşamış olan devletler, aşağıdakilerden hangileridir?

 • A) İtalya – Fransa
 • B) Fransa – Rusya
 • C) Fransa – Almanya
 • D) Almanya – İngiltere
SORU 2

Paris Barış Konferansı’na Milletler Cemiyetinin kurulmasını sağlamak amacıyla katılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) ABD
 • B) İngiltere
 • C) Fransa
 • D) İtalya
SORU 3

I. Dünya Savaşı sonunda Rusya’nın İttifak Devletleri ile yaptığı antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Versay
 • B) Nöyyi
 • C) Sen Jermen
 • D) Brest – Litowsk
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonunda kurulan devletlerden biri değildir?

 • A) Macaristan
 • B) Polonya
 • C) Bulgaristan
 • D) Estonya
SORU 5

Bolşevik İhtilali aşağıdaki devletlerin hangisinde yaşanmıştır?

 • A) İngiltere
 • B) Fransa
 • C) Rusya
 • D) İtalya
SORU 6

Basmacı Hareketi, aşağıdaki devletlerden hangisine karşı ortaya çıkmıştır?

 • A) Fransa
 • B) Sovyet Rusya
 • C) Japonya
 • D) İngiltere
SORU 7

San Remo Konferası’nda Suriye ve Lübnan, aşağıdaki devletlerden hangisinin mandasına bırakılmıştır?

 • A) İngiltere
 • B) Fransa
 • C) Almanya
 • D) Rusya
SORU 8

24 Ekim 1929 perşembe günü gerçekleştiği için tarihe “Kara perşembe” olarak geçen ve dünyayı etkileyen ekonomik kriz, aşağıdaki ülkelerin hangisinde ortaya çıkmıştır?

 • A) İngiltere
 • B) Fransa
 • C) Japonya
 • D) ABD
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası barışı korumaya yönelik girişimlerden biri değildir?

 • A) Milletler Cemiyetinin kurulması
 • B) Locarno Antlaşması’nın yapılması
 • C) Kellogg Paktı’nın imzalanması
 • D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin gerçekleştirilmesi
SORU 10

İspanya’da cumhuriyetçiler ile milliyetçiler arasında yaşanan iç savaş sonucunda iktidara gelen devlet adamı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mussolini
 • B) Hitler
 • C) Franco
 • D) Lenin
SORU 11

İran – Irak Savaşı’nın çıkmasıyla var oluş nedenini yitiren antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kellogg Paktı
 • B) Sadabat Paktı
 • C) Balkan Antantı
 • D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi
SORU 12

Berlin – Roma Mihveri, aşağıdaki devletlerden hangileri arasında kurulmuştur?

 • A) Fransa – Rusya
 • B) Japonya – İtalya
 • C) Almanya – İtalya
 • D) Japonya – Almanya
SORU 13

II. Dünya Savaşı sırasında Sovyet Rusya’ya karşı “Barbarossa” harekâtını başlatarak savaş açan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İtalya
 • B) Almanya
 • C) Japonya
 • D) Romanya
SORU 14

II. Dünya Savaşı’nda Japonya’ya karşı atom bombasını kullanan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Çin
 • B) ABD
 • C) Rusya
 • D) Fransa
SORU 15

Birleşmiş Milletler Teşkilatı, aşağıdaki konferansların hangisinde kurulmuştur?

 • A) Yalta Konferansı
 • B) Potsdam Konferansı
 • C) Kazablanka Konferansı
 • D) San Francisco Konferansı
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’yi ekonomik yönden etkilemesinin bir sonucu değildir?

 • A) Varlık Vergisi
 • B) Millî Koruma Kanunu
 • C) Toprak Mahsulleri Vergisi
 • D) Köy Enstitülerinin kurulması
SORU 17

25 Ocak 1949’da komünist ülkeler arasında ekonomik iş birliği ve dayanışmayı hızlandırmak ve aralarında eşgüdümü sağlamak amacıyla ___________ kuruldu.
Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) COMECON
 • B) Cominform
 • C) NATO
 • D) SEATO
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi ABD’nin öncülüğünde kurulmuştur?

 • A) NATO
 • B) Varşova Paktı
 • C) ASEAN
 • D) Balkan Paktı
SORU 19

“Balfour Deklarasyonu” ile Filistin’de bir Yahudi devleti kurulmasını kabul eden devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) ABD
 • B) SSCB
 • C) Fransa
 • D) İngiltere
SORU 20

Seylan, Birmanya ve Malezya, aşağıdaki devletlerden hangisine karşı bağımsızlık kazanmıştır?

 • A) İngiltere
 • B) Fransa
 • C) Hollanda
 • D) Japonya
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CADCCBBDDCBCBBDDAADA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?