GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 1 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

I. Rüzgar → Hidrosfer
II. Erozyon → Litosfer
III. Buharlaşma → Atmosfer
Yukarıda verilen doğal olaylardan hangileri gerçekleştiği doğal ortam ile doğru eşleştirilmiştir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi klimatoloji biliminin alt dallarındandır?

 • A) Meteoroloji
 • B) Pedoloji
 • C) Jeofizik
 • D) Litoloji
SORU 3

Aşağıda verilen, haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemlerinden hangisinin kullanımı daha yaygındır?

 • A) İzohips yöntemi
 • B) Tarama yöntemi
 • C) Kabartma yöntemi
 • D) Gölgelendirme yöntemi
SORU 4

Bir yerin enlem derecesine bakarak aşağıdakilerden hangisi hakkında yorum yapılabilir?

 • A) Yükseltisi
 • B) Yerel saati
 • C) Sıcaklık ortalaması
 • D) Başlangıç meridyenine uzaklığı
SORU 5

Verilen haritada hangi iki nokta arasındaki yükselti farkı en azdır?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) II ve IV
 • D) III ve IV
SORU 6

Verilen haritada hangi nokta plato üzerindedir?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 7

Şekilde dünya üzerinde matematik iklim kuşakları verilmiştir.
Bu kuşaklar belirlenirken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmıştır?

 • A) Eksen eğikliği
 • B) Yükselti değerleri
 • C) Dünya’nın günlük hareketi
 • D) Kara ve denizlerin dağılışı
SORU 8

Aşağıda verilen gazlardan hangisinin atmosfer içerisindeki oranı değişme gösterir?

 • A) Su buharı
 • B) Oksijen
 • C) Helyum
 • D) Azot
SORU 9

I. Gece-gündüz süresinin yıl boyunca değişmesi
II. Ekvator’dan kutuplara gidildikçe çizgisel hızın azalması
III. Ardışık iki meridyen arasında 4 dk’lık zaman farkının olması
IV. Kalıcı kar sınırının Ekvator’da daha yüksek olması
Yukarıda verilenlerden hangileri Dünya’nın küresel bir şekle sahip olması sonucu oluşmuştur?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve IV
 • D) III ve IV
SORU 10

I. Yer şekilleri
II. Ekvator’a olan uzaklığı
III. Başlangıç meridyenine uzaklığı
Yukarıdakilerden hangisi bir yerin sıcaklığı üzerinde etkili değildir?

 • A) Yalnız III
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
SORU 11

I. Kalınlığı her yerde aynıdır.
II. İklim olayları bu katmanda gerçekleşir.
III. Bu katmanda yükseldikçe sıcaklık artar.
IV. Atmosferdeki gazların yaklaşık % 75’i bu katmanda bulunur.
Troposfer ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) I ve III
 • D) II ve IV
SORU 12

I. Dünya’nın şekli
II. Dünya’nın günlük hareketi
III. Dünya’nın yıllık hareketi
IV. Kara ve denizlerin farklı ısınma özelliği
Muson rüzgarlarının oluşumunda yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) III ve IV
 • D) II ve IV
SORU 13

Aşağıda verilenlerden hangisi bir yerin basınç değerini etkileyen etmenler arasında gösterilemez?

 • A) Yükselti
 • B) Sıcaklık
 • C) Yer çekimi
 • D) Bitki örtüsü
SORU 14

Yukarıdaki şekilde bir yerde görülen hava hareketleri gösterilmiştir.
Buna göre bu yer ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Yağış oluşma ihtimali yüksektir.
 • B) 21 Aralıkta yaz mevsimi başlar.
 • C) Çevresine göre alçak basınç alanıdır.
 • D) Hava dikey yönde yükselici özellik gösterir.
SORU 15

Çöl bölgelerinde gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olmasının esas nedeni nedir?

 • A) Mutlak nemin az olması
 • B) Bitki örtüsünün zayıf olması
 • C) Rüzgar aşındırmasının fazla olması
 • D) Çöllerin dönenceler çevresinde bulunması
SORU 16

I. Rüzgar
II. Sis
III. Bulut
IV. Okyanus akıntıları
Yukarıdakilerden hangileri sıcaklığın bir yerden başka bir yere taşınmasında etkili olmaktadır?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) I ve IV
 • D) II ve IV
SORU 17

Okyanus tabanlarında bulunan ve “okyanusal kabuk” olarak da adlandırılan yer kabuğu tabakası aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sial
 • B) Sima
 • C) Manto
 • D) Magma
SORU 18

Aşağıdaki doğal olaylardan hangisi kaynağını yerin iç yapısından alır?

 • A) Sel
 • B) Deprem
 • C) Heyelan
 • D) Çığ
SORU 19

Aşağıdaki doğal unsurlardan hangisi yer kürenin iç yapısı hakkında bilgi verir?

 • A) İklim
 • B) Akarsular
 • C) Bitki örtüsü
 • D) Sıcak su kaynakları
SORU 20

Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumunda rüzgarların etkisi daha fazladır?

 • A) Polye
 • B) Falez
 • C) Traverten
 • D) Moren seti
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DAACBDAACACCDBACBBDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?