Coğrafya 1 Dersi 2014 - 2015 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

I. Rüzgar → Hidrosfer
II. Erozyon → Litosfer
III. Buharlaşma → Atmosfer
Yukarıda verilen doğal olaylardan hangileri gerçekleştiği doğal ortam ile doğru eşleştirilmiştir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi klimatoloji biliminin alt dallarındandır?

 • Meteoroloji
 • Pedoloji
 • Jeofizik
 • Litoloji
Soru 3

Aşağıda verilen, haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemlerinden hangisinin kullanımı daha yaygındır?

 • İzohips yöntemi
 • Tarama yöntemi
 • Kabartma yöntemi
 • Gölgelendirme yöntemi
Soru 4

Bir yerin enlem derecesine bakarak aşağıdakilerden hangisi hakkında yorum yapılabilir?

 • Yükseltisi
 • Yerel saati
 • Sıcaklık ortalaması
 • Başlangıç meridyenine uzaklığı
Soru 5

Verilen haritada hangi iki nokta arasındaki yükselti farkı en azdır?

 • I ve II
 • II ve III
 • II ve IV
 • III ve IV
REKLAM
Soru 6

Verilen haritada hangi nokta plato üzerindedir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 7

Şekilde dünya üzerinde matematik iklim kuşakları verilmiştir.
Bu kuşaklar belirlenirken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmıştır?

 • Eksen eğikliği
 • Yükselti değerleri
 • Dünya’nın günlük hareketi
 • Kara ve denizlerin dağılışı
Soru 8

Aşağıda verilen gazlardan hangisinin atmosfer içerisindeki oranı değişme gösterir?

 • Su buharı
 • Oksijen
 • Helyum
 • Azot
Soru 9

I. Gece-gündüz süresinin yıl boyunca değişmesi
II. Ekvator’dan kutuplara gidildikçe çizgisel hızın azalması
III. Ardışık iki meridyen arasında 4 dk’lık zaman farkının olması
IV. Kalıcı kar sınırının Ekvator’da daha yüksek olması
Yukarıda verilenlerden hangileri Dünya’nın küresel bir şekle sahip olması sonucu oluşmuştur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve IV
 • III ve IV
Soru 10

I. Yer şekilleri
II. Ekvator’a olan uzaklığı
III. Başlangıç meridyenine uzaklığı
Yukarıdakilerden hangisi bir yerin sıcaklığı üzerinde etkili değildir?

 • Yalnız III
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 11

I. Kalınlığı her yerde aynıdır.
II. İklim olayları bu katmanda gerçekleşir.
III. Bu katmanda yükseldikçe sıcaklık artar.
IV. Atmosferdeki gazların yaklaşık % 75’i bu katmanda bulunur.
Troposfer ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • II ve IV
Soru 12

I. Dünya’nın şekli
II. Dünya’nın günlük hareketi
III. Dünya’nın yıllık hareketi
IV. Kara ve denizlerin farklı ısınma özelliği
Muson rüzgarlarının oluşumunda yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur?

 • I ve II
 • II ve III
 • III ve IV
 • II ve IV
Soru 13

Aşağıda verilenlerden hangisi bir yerin basınç değerini etkileyen etmenler arasında gösterilemez?

 • Yükselti
 • Sıcaklık
 • Yer çekimi
 • Bitki örtüsü
REKLAM
Soru 14

Yukarıdaki şekilde bir yerde görülen hava hareketleri gösterilmiştir.
Buna göre bu yer ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Yağış oluşma ihtimali yüksektir.
 • 21 Aralıkta yaz mevsimi başlar.
 • Çevresine göre alçak basınç alanıdır.
 • Hava dikey yönde yükselici özellik gösterir.
Soru 15

Çöl bölgelerinde gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olmasının esas nedeni nedir?

 • Mutlak nemin az olması
 • Bitki örtüsünün zayıf olması
 • Rüzgar aşındırmasının fazla olması
 • Çöllerin dönenceler çevresinde bulunması
Soru 16

I. Rüzgar
II. Sis
III. Bulut
IV. Okyanus akıntıları
Yukarıdakilerden hangileri sıcaklığın bir yerden başka bir yere taşınmasında etkili olmaktadır?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve IV
 • II ve IV
Soru 17

Okyanus tabanlarında bulunan ve “okyanusal kabuk” olarak da adlandırılan yer kabuğu tabakası aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sial
 • Sima
 • Manto
 • Magma
Soru 18

Aşağıdaki doğal olaylardan hangisi kaynağını yerin iç yapısından alır?

 • Sel
 • Deprem
 • Heyelan
 • Çığ
Soru 19

Aşağıdaki doğal unsurlardan hangisi yer kürenin iç yapısı hakkında bilgi verir?

 • İklim
 • Akarsular
 • Bitki örtüsü
 • Sıcak su kaynakları
Soru 20

Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumunda rüzgarların etkisi daha fazladır?

 • Polye
 • Falez
 • Traverten
 • Moren seti
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DAACBDAACACCDBACBBDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?