GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 2 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki bölgelerden hangisi yerleşme faaliyetleri için daha uygundur?

 • A) Yükseltisi fazla olan yerler
 • B) Yerşekilleri engebeli olan yerler
 • C) Verimli tarım arazisi olan yerler
 • D) Bitki örtüsünün yoğun olduğu yerler
SORU 2

Dağınık yerleşmeler daha çok hangi bölgemizde görülür?

 • A) Akdeniz Bölgesi
 • B) Marmara Bölgesi
 • C) Karadeniz Bölgesi
 • D) Doğu Anadolu Bölgesi
SORU 3

I. Yer şekillerinin engebesiz olması
II. Tarım arazilerinin parçalı olması
III. Aileler arasında çıkan anlaşmazlıklar
Yukarıdakilerden hangileri köy altı yerleşmelerinin kurulmasında etkili olmuştur?

 • A) Yalnız II
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
SORU 4

İnsanların ticaret faaliyetlerini deniz aşırı yerlerle yapmaya başlamasıyla beraber liman şehirleri ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi ilk çağda kurulmuş olan liman şehirlerindendir?

 • A) Hattuşaş
 • B) İyonya
 • C) Tuşpa
 • D) Gordion
SORU 5

Haritada işaretli dağlardan hangisinin bulunduğu yer yanlış gösterilmiştir?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 6

I. Teke Platosu
II. Taşeli Platosu
III. Erzurum-Kars Platosu
IV. Gaziantep Platosu
Yukarıdaki platolarımızdan hangileri karstik arazi üzerinde oluşmuştur?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) III ve IV
 • D) II ve IV
SORU 7

Ülkemiz akarsularının genel özelliklerinden hangisi, ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olmasıyla daha çok ilgilidir?

 • A) Akış hızları fazladır.
 • B) Bol alüvyon taşırlar.
 • C) Uzunlukları fazla değildir.
 • D) Denge profiline ulaşamamışlardır.
SORU 8

Aşağıdaki akarsularımızdan hangisi menderesler içinde akış gösterir?

 • A) Fırat
 • B) Bakırçay
 • C) Göksu
 • D) Çoruh
SORU 9

Ülkemizde depremlerin sıklıkla yaşanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Üç farklı iklimin görülmesi
 • B) Ortalama yükseltisinin fazla olması
 • C) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
 • D) AlpHimalaya kıvrım sistemi üzerinde bulunması
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi kıyı ovalarımız arasında gösterilemez?

 • A) Çukurova
 • B) Bafra Ovası
 • C) İnegöl Ovası
 • D) Çarşamba Ovası
SORU 11

Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi ülkemizin turizm potansiyeline daha çok katkı sağlamaktadır?

 • A) Çukurova
 • B) Obruk Gölü
 • C) Bolkar Dağları
 • D) Pamukkale Travertenleri
SORU 12

Iğdır’da pamuk yetiştirilebilirken çevre illerde yetiştirilememesinin sebebi ülkemizin hangi özelliği ile açıklanabilir?

 • A) 36° - 42° kuzey paralelleri arasında yer alması
 • B) Yer şekillerinin kısa mesafede değişiklik göstermesi
 • C) Dağların genelde doğubatı yönde uzaması
 • D) Üç farklı iklimin belirgin olarak yaşanması
SORU 13

Aşağıda verilen yerel rüzgarlardan hangisi ülkemizde kuzeyden esmektedir?

 • A) Yıldız
 • B) Samyeli
 • C) Kıble
 • D) Lodos
SORU 14

Ülkemizde bitki örtüsü ve yetiştirilen tarım ürünleri oldukça çeşitlidir.
Bu durum ülkemizin aşağıda verilen hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

 • A) Ortalama yükseltisinin fazla olması
 • B) Farklı iklimlerin yaşanması
 • C) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
 • D) Dağların doğu – batı yönde uzanması
SORU 15

Ülkemizde buzulların oluşturduğu yer şekilleri aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde daha çok görülür?

 • A) Ege Bölgesi
 • B) Akdeniz Bölgesi
 • C) Marmara Bölgesi
 • D) Doğu Anadolu Bölgesi
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik özelliklerine göre belirlenmiş bölgeler arasında gösterilemez?

 • A) Turizm bölgesi
 • B) Maden bölgesi
 • C) Sanayi bölgesi
 • D) Sıkı yönetim bölgesi
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi yaşadığımız yerin iklim özellikleriyle daha çok ilgilidir?

 • A) Bitki örtüsü
 • B) Ulaşım sistemi
 • C) Eğitim durumu
 • D) Madencilik faaliyetleri
SORU 18

Doğal çevre ve insan etkileşimi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) İnsanların giysi seçiminde iklimin etkisi vardır.
 • B) İnsan, doğal çevrede meydana gelen olayların nedenini araştırmıştır.
 • C) Ekonomik faaliyetlerin doğal çevre ile ilişkisi yoktur.
 • D) Doğal çevrenin bozulmasında insanların etkisi büyüktür.
SORU 19

Çevresini kirleten insan aynı zamanda kendi yaşama alanını yok etmektedir.
Aşağıdaki çalışmalardan hangisi insanların yaşam alanlarına zarar vermektedir?

 • A) Nükleer denemeler
 • B) Doğal gübre kullanımı
 • C) Ağaçlandırma çalışmaları
 • D) Tarımsal sulama faaliyetleri
SORU 20

I. Doğal kaynakların hızlı tüketilmesi
II. Yeni iş alanlarının oluşması
III. Kullanılan enerji kaynaklarının küresel ısınmaya neden olması
Yukarıdakilerden hangisi sanayi faaliyetlerinin gelişmesinin olumsuz sonuçlarındandır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve III
 • C) I ve II
 • D) II ve III
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CCDBAACBDCDBABDDACAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?