GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 2 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki bölgelerden hangisi yerleşme faaliyetleri için daha uygundur?

 • Yükseltisi fazla olan yerler
 • Yerşekilleri engebeli olan yerler
 • Verimli tarım arazisi olan yerler
 • Bitki örtüsünün yoğun olduğu yerler
SORU 2

Dağınık yerleşmeler daha çok hangi bölgemizde görülür?

 • Akdeniz Bölgesi
 • Marmara Bölgesi
 • Karadeniz Bölgesi
 • Doğu Anadolu Bölgesi
SORU 3

I. Yer şekillerinin engebesiz olması
II. Tarım arazilerinin parçalı olması
III. Aileler arasında çıkan anlaşmazlıklar
Yukarıdakilerden hangileri köy altı yerleşmelerinin kurulmasında etkili olmuştur?

 • Yalnız II
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
SORU 4

İnsanların ticaret faaliyetlerini deniz aşırı yerlerle yapmaya başlamasıyla beraber liman şehirleri ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi ilk çağda kurulmuş olan liman şehirlerindendir?

 • Hattuşaş
 • İyonya
 • Tuşpa
 • Gordion
SORU 5

Haritada işaretli dağlardan hangisinin bulunduğu yer yanlış gösterilmiştir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
SORU 6

I. Teke Platosu
II. Taşeli Platosu
III. Erzurum-Kars Platosu
IV. Gaziantep Platosu
Yukarıdaki platolarımızdan hangileri karstik arazi üzerinde oluşmuştur?

 • I ve II
 • II ve III
 • III ve IV
 • II ve IV
SORU 7

Ülkemiz akarsularının genel özelliklerinden hangisi, ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olmasıyla daha çok ilgilidir?

 • Akış hızları fazladır.
 • Bol alüvyon taşırlar.
 • Uzunlukları fazla değildir.
 • Denge profiline ulaşamamışlardır.
SORU 8

Aşağıdaki akarsularımızdan hangisi menderesler içinde akış gösterir?

 • Fırat
 • Bakırçay
 • Göksu
 • Çoruh
SORU 9

Ülkemizde depremlerin sıklıkla yaşanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Üç farklı iklimin görülmesi
 • Ortalama yükseltisinin fazla olması
 • Üç tarafının denizlerle çevrili olması
 • AlpHimalaya kıvrım sistemi üzerinde bulunması
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi kıyı ovalarımız arasında gösterilemez?

 • Çukurova
 • Bafra Ovası
 • İnegöl Ovası
 • Çarşamba Ovası
SORU 11

Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi ülkemizin turizm potansiyeline daha çok katkı sağlamaktadır?

 • Çukurova
 • Obruk Gölü
 • Bolkar Dağları
 • Pamukkale Travertenleri
SORU 12

Iğdır’da pamuk yetiştirilebilirken çevre illerde yetiştirilememesinin sebebi ülkemizin hangi özelliği ile açıklanabilir?

 • 36° - 42° kuzey paralelleri arasında yer alması
 • Yer şekillerinin kısa mesafede değişiklik göstermesi
 • Dağların genelde doğubatı yönde uzaması
 • Üç farklı iklimin belirgin olarak yaşanması
SORU 13

Aşağıda verilen yerel rüzgarlardan hangisi ülkemizde kuzeyden esmektedir?

 • Yıldız
 • Samyeli
 • Kıble
 • Lodos
SORU 14

Ülkemizde bitki örtüsü ve yetiştirilen tarım ürünleri oldukça çeşitlidir.
Bu durum ülkemizin aşağıda verilen hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

 • Ortalama yükseltisinin fazla olması
 • Farklı iklimlerin yaşanması
 • Üç tarafının denizlerle çevrili olması
 • Dağların doğu – batı yönde uzanması
SORU 15

Ülkemizde buzulların oluşturduğu yer şekilleri aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde daha çok görülür?

 • Ege Bölgesi
 • Akdeniz Bölgesi
 • Marmara Bölgesi
 • Doğu Anadolu Bölgesi
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik özelliklerine göre belirlenmiş bölgeler arasında gösterilemez?

 • Turizm bölgesi
 • Maden bölgesi
 • Sanayi bölgesi
 • Sıkı yönetim bölgesi
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi yaşadığımız yerin iklim özellikleriyle daha çok ilgilidir?

 • Bitki örtüsü
 • Ulaşım sistemi
 • Eğitim durumu
 • Madencilik faaliyetleri
SORU 18

Doğal çevre ve insan etkileşimi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • İnsanların giysi seçiminde iklimin etkisi vardır.
 • İnsan, doğal çevrede meydana gelen olayların nedenini araştırmıştır.
 • Ekonomik faaliyetlerin doğal çevre ile ilişkisi yoktur.
 • Doğal çevrenin bozulmasında insanların etkisi büyüktür.
SORU 19

Çevresini kirleten insan aynı zamanda kendi yaşama alanını yok etmektedir.
Aşağıdaki çalışmalardan hangisi insanların yaşam alanlarına zarar vermektedir?

 • Nükleer denemeler
 • Doğal gübre kullanımı
 • Ağaçlandırma çalışmaları
 • Tarımsal sulama faaliyetleri
SORU 20

I. Doğal kaynakların hızlı tüketilmesi
II. Yeni iş alanlarının oluşması
III. Kullanılan enerji kaynaklarının küresel ısınmaya neden olması
Yukarıdakilerden hangisi sanayi faaliyetlerinin gelişmesinin olumsuz sonuçlarındandır?

 • Yalnız I
 • I ve III
 • I ve II
 • II ve III
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CCDBAACBDCDBABDDACAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler