GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Coğrafya 1 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Bitkilerin yeryüzüne dağılışı aşağıdakilerden hangisinin dağılışını doğrudan etkiler?

 • A) İklim tipleri
 • B) Kayaç yapısı
 • C) Hayvan türleri
 • D) Yozgat
SORU 2

Tundra biyomunda aşağıdaki canlı türlerinden hangisi görülmez?

 • A) Kutup tilkisi
 • B) Ren geyiği
 • C) Kaya yosunları
 • D) Geniş yapraklı ağaçlar
SORU 3

Karasal biyomlar genellikle hangi coğrafi özelliğe göre sınıflandırılır?

 • A) Yer şekillerine göre
 • B) Toprak özelliklerine göre
 • C) Bitki örtüsüne göre
 • D) Enlem değerlerine göre
SORU 4

Aşağıdaki olaylardan hangisi bir canlı neslinin yok olmasına neden olabilir?

 • A) Tsunami
 • B) Deprem
 • C) Küresel ısınma
 • D) Volkanik patlamalar
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi bir ekosistemi oluşturan canlı öğelerdendir?

 • A) Karbonhidrat
 • B) Mikroorganizmalar
 • C) Karbondioksit
 • D) Protein
SORU 6

Aşağıdaki olaylardan hangisi su döngüsü içerisinde yer almaz?

 • A) Buharlaşma
 • B) Terleme
 • C) Başkalaşım
 • D) Yoğuşma
SORU 7

Sanayisi gelişmiş ve iş gücü ihtiyacı fazla olan bir ülke öncelikle aşağıdakilerden hangisini uygulamalıdır?

 • A) Doğal kaynakları verimli kullanmak
 • B) Etkili bir nüfus politikası izlemek
 • C) Tarım teşviklerini arttırmak
 • D) İç turizm faaliyetlerine yatırım yapmak
SORU 8

Bir ülkede uygulanan nüfus politikası aşağıdakilerden hangisini daha az etkiler?

 • A) Turizm faaliyetleri
 • B) Tasarruf miktarı
 • C) İş gücü ihtiyacı
 • D) Eğitim durumu
SORU 9

Aşağıdaki olaylardan hangisi dünya genelinde şehirleşmenin büyük bir hız kazanmasında etkili olmuştur?

 • A) Yerleşik hayata geçiş
 • B) Pusulanın icadı
 • C) Sanayi inkılabı
 • D) Coğrafi Keşifler
SORU 10

Şam şehrinin günümüzde büyük bir ulaşım şehri olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha çoktur?

 • A) Nüfus artış hızının fazla olması
 • B) İslam kültür ve medeniyetinin gelişmiş olması
 • C) Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yaygın olması
 • D) Geçmişte kervan yollarının kesişim noktasında bulunması
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisinde dağıtım faaliyetlerinden söz edilmiştir?

 • A) Gemilerde balıkların dondurularak işlenmesi balık üretimini arttırmıştır.
 • B) Sanayinin gelişmesiyle el tezgahlarının yerini fabrikalar almıştır.
 • C) Nitelikli iş gücünün azalması üretimi olumsuz etkilemektedir.
 • D) Kahve fazla tüketildiğinden ana vatanı dışında da üretilmektedir.
SORU 12

Bir şehrin sanayisinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?

 • A) Bilgi ve teknoloji birikiminin
 • B) Çevresindeki enerji kaynaklarının
 • C) Ulaşım ağının
 • D) Doğal güzelliklerinin
SORU 13

İnsanların ekonomik faaliyetlerinin temelinde doğal kaynaklar yer almaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez?

 • A) Nüfus artışının çevre kirliliğine neden olması
 • B) Ağaçların yapı malzemesi olarak kullanılması
 • C) Yer şekillerinin turizm faaliyetlerine konu olması
 • D) Toprağın işlenmesi
SORU 14

Ülkemizin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, siyasi ve ekonomik durumunu daha çok etkilemiştir?

 • A) Dağlık bir ülke olması
 • B) Yarım ada üzerinde bulunması
 • C) Orta kuşakta bulunması
 • D) Çanakkale ve İstanbul boğazlarına sahip olması
SORU 15

Doğu Anadolu Bölgesi’nde; fazla eğimli araziler, az eğimli arazilerden daha çok yer kaplar.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini olumlu yönde etkilemiştir?

 • A) Tarım alanlarını
 • B) Enerji üretimini
 • C) Ulaşım ağını
 • D) Yerleşme faaliyetlerini
SORU 16

Haritada üretim alanları gösterilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Turunçgil
 • B) Buğday
 • C) Fındık
 • D) Zeytin
SORU 17

Ülkemizde yetiştirilen aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi yağ üretiminde kullanılmaz?

 • A) Zeytin
 • B) Ayçiçeği
 • C) Arpa
 • D) Soya fasülyesi
SORU 18

Bolu çevresinde kümes hayvancılığının yoğun olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İklimin elverişli olması
 • B) Yer şekillerinin etkisi
 • C) Kalabalık şehirlere yakın olması
 • D) Yeterli sermayenin burda bulunması
SORU 19

• Çeliğe sertlik vererek darbelere karşı direnç kazandırır.
• Elazığ (Guleman), Bayburt (Kopdağı), Muğla (Fethiye, Köyceğiz) önemli yataklarıdır.
Yukarıda bahsedilen maden aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Krom
 • B) Boksit
 • C) Bor
 • D) Magnezyum
SORU 20

Ülkemizde en fazla can ve mal kaybına neden olan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Deprem
 • B) Heyelan
 • C) Sel
 • D) Orman yangını
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDCCBCBACDADADBBCCAA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?