GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Coğrafya 3 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

1556’da yaklaşık 830.000 insanın ölümüne neden olan şiddetli deprem hangi ülkede yaşanmıştır?

 • A) Çin
 • B) İran
 • C) Meksika
 • D) Afganistan
SORU 2

Kuraklık aşağıdaki sektörlerden hangisi üzerinde daha olumsuz etkiye neden olur?

 • A) İnşaat
 • B) Tarım
 • C) Sanayi
 • D) Ticaret
SORU 3

ABD California’daki Central Valley Projesi hangi amaçla yapılmıştır?

 • A) Geri dönüşüm
 • B) Nükleer enerji
 • C) Tarımsal üretim
 • D) Haberleşme sistemleri
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkan kuraklığın kanıtı olamaz?

 • A) Buzulların eriyip daralması
 • B) Akarsuların akımlarının azalması
 • C) Göllerin yüz ölçümünün küçülmesi
 • D) Tarımsal üretim miktarlarının artması
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi İnka Uygarlığını, Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarından ayıran önemli bir farklılıktır?

 • A) Akarsuların etrafındaki topraklarda sulamalı tarım yapmaları
 • B) Nehir taşımacılığı ve vergi sisteminde gelişmiş olmaları
 • C) Şehirlerini çok yüksek ve dağlık yerlerde kurmaları
 • D) Ada ve yarımadalardan balık avcılığı konusunda uzmanlaşmaları
SORU 6

Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi, bir kasabanın kültürel özelliklerini daha hızlı değiştirebilir?

 • A) Tarım
 • B) Hayvancılık
 • C) Turizm
 • D) Madencilik
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Ruhr Sanayi Bölgesi’nde son dönemlerde hızla gelişme gösteren sektörler arasında gösterilemez?

 • A) Lojistik
 • B) Demir-çelik
 • C) Alternatif enerji
 • D) Bilişim teknolojisi
SORU 8

I. İş gücü
II. Verimli topraklar
III. Yer altı kaynakları
IV. Su kaynakları
Yukarıda verilenlerden hangileri İlk Çağ’da yerleşim yerlerinin seçilmesinde etkili olmuştur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve III
 • C) II ve IV
 • D) II, III ve IV
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi düzensiz kentleşmeye örnek olarak gösterilebilir?

 • A) Ulaşım sistemlerinin hızlı gelişimi
 • B) Lüks ve pahalı konut yapımının artması
 • C) Sağlık kurumlarının sayısının artması
 • D) Sanayi tesislerinin yerleşim alanları içinde kalması
SORU 10

Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde, farklı dönemlere ait tarihi yapıların bulunması aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

 • A) Farklı iklim tiplerinin görülmesi
 • B) Doğal afetlerin sıklıkla yaşanması
 • C) Tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahibi olması
 • D) Enerji kaynağı bakımından zengin olması
SORU 11

Aşağıdaki şehirlerden hangisinin 2015’de nüfusunun 20 milyonu aşması beklenmemektedir?

 • A) Berlin
 • B) Bombay
 • C) Delhi
 • D) Mexico City
SORU 12

Haritada numaralandırılarak verilen taralı alanlardan hangisinde turizm faaliyetleri daha yaygındır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 13

Üretim merkezleri ile tüketim merkezleri arasında ticaretin gelişmesini aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi daha çok etkiler?

 • A) Ulaşım
 • B) Madencilik
 • C) Turizm
 • D) Tarım
SORU 14

Engebeli alanlar, karayolu ve demir yolu ulaşımını en fazla zorlaştıran unsurlardır.
Buna göre haritada numaralandırılarak verilen hatlardan hangisi, bu olumsuz durumdan daha az etkilenir?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzda demir yolu yapımının hız kazandığı dönemdir?

 • A) 1923 – 1940
 • B) 1950 – 1960
 • C) 1960 – 1980
 • D) 1980 – 2000
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisinin hava yolu taşımacılığı üzerinde etkisi daha azdır?

 • A) Tûs Valisi Aslan Cazib’in Türbesi’nin kitabesinde
 • B) Bitki örtüsü
 • C) Nüfus miktarı
 • D) Stratejik konumu
SORU 17

Avrupa ülkelerini Orta Doğu’ya bağlayan kara yolları Türkiye üzerinden geçer.
Buna göre aşağıda verilen hangi iki ülke arasındaki kara yolu Türkiye üzerinden geçmez?

 • A) Avusturya → Irak
 • B) Romanya → İran
 • C) Ukrayna → Kazakistan
 • D) Bulgaristan → Azerbaycan
SORU 18

Bölge ve ülke imkanlarının gücünü tanıtmak, üretici ile tüketiciyi buluşturmak amacıyla yapılan organizasyonlara ne ad verilir?

 • A) Panayır
 • B) Hal
 • C) Pazar
 • D) Fuar
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisinin deniz turizmi üzerindeki etkisi daha azdır?

 • A) Kıyı uzunluğu
 • B) Bitki örtüsü
 • C) Güneşlenme süresi
 • D) Deniz suyu sıcaklığı
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi botanik turizmine konu olan doğal unsurdur?

 • A) Travertenler
 • B) Mağaralar
 • C) Göller
 • D) Endemik bitkiler
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABCDCCBCDCABACABCDBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?