Dil ve Anlatim 1 Dersi 2014 - 2015 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Bundan bin yıl sonra bir bilim adamının Türklerle ilgili bir araştırma yapmakla görevlendirildiğini varsayalım. Türklerle ilgili hiçbir bilgisi, ilişkisi olmayan bu araştırmacı herhangi bir yoldan, önce dilimizi iyi öğrenme olanağı bulsa yalnızca Türkçenin söz varlığını inceleyerek ülkemizin 20. yüzyılda hangi koşullar içinde bulunduğunu, bizde hangi kavramların önem taşıdığını ve hangi uluslarla ilişki kurduğumuzu saptayabilir.
Bu parçada dille ilgili vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dil, gelişen canlı bir varlıktır.
 • Bir toplumun birçok özelliği o toplumun diline yansır.
 • Dil incelemeleri, çok zaman gerektiren bir uğraştır.
 • Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan en önemli araçtır.
Soru 2

Dildeki sözcükleri çıkış noktası bakımından inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ses bilgisi
 • Biçim bilgisi
 • Cümle bilgisi
 • Köken bilgisi
Soru 3

Almanca, Arapça, Fransızca, Hintçe gibi diller yapısına göre aşağıdaki dil gruplarının hangisinde yer alır?

 • Tek heceli
 • Baştan eklemeli
 • Sondan eklemeli
 • Çekimli
Soru 4

İlk yazılı eserimiz olan Göktürk Yazıtları, Türkçenin gelişim aşamalarının hangisinde verilmiştir?

 • Altay Çağı
 • İlk Türkçe Çağı
 • Eski Türkçe Çağı
 • Orta Türkçe Çağı
Soru 5

Aşağıdakilerin hangisinde Ural-Altay dil ailesine giren diller bir arada verilmiştir?

 • Çince – Farsça – Portekizce
 • Türkçe – Moğolca – Mançuca
 • Tibetçe – İspanyolca – Macarca
 • Türkçe – Rusça – Akatça
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 • Mantık doğrusu, önermenin biçimiyle ilgilidir.
 • Bilgi doğrusu, önermenin içerdiği bilgilerle ilgilidir.
 • Mantıksal doğrular çelişik olmayan doğrulardır.
 • Mantık, evren ve varlık hakkında bütünsel bir açıklama yapmaya çalışan disiplindir.
Soru 7

Annesi Kemal’e : “Seninle gurur duyuyorum.” dedi.
Bu cümlede aşağıdaki iletişim unsurlarından hangisi yoktur?

 • Alıcı
 • Dönüt
 • Kaynak
 • İleti
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin büyük ünlü uyumuna uymama nedeni diğerlerinden farklıdır?

 • İki saattir seni burada bekliyorum.
 • Akşamki toplantıya yine geç kaldı.
 • Ateşin önünde durmuş, ısınmaya çalışıyordu.
 • Sizlere bakarken içim mutluluk doluyor.
Soru 9

Türkçenin ses özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki sözcüklerden hangisinin Türkçe bir sözcük olduğu söylenir?

 • Program
 • Debriyaj
 • İçerik
 • Billur
Soru 10

Son geceydi

yatağımda

(I)
Karım ağlardı

sağımda

(II)
Körpe yavru

kucağımda

(III)

Kirpiğini

(IV) örtüyordu.
Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangisinde ses olayı yoktur?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 11

Kesme işareti (‘) aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış kullanılmıştır?

 • Anadolu’nun en ücra köşesinde bile internet var.
 • Bu yaz gidip Topkapı Sarayı’nı gezeceğim mutlaka.
 • Türk Dil Kurumu’nun sitesinden dergiye abone oldum.
 • Geçen ay okuduğum Derviş ve Ölüm’ü çok beğendim.
Soru 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 • 29 Mayıs 2014 pazar günü pikniğe gittik.
 • 3.sınıfta okuyan kardeşim de geldi.
 • Bakkal Ahmet herkese şeker ikram etti.
 • Piknikten sonra Ankara’ya gittik.
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

 • Geçtiğimiz ay belediye otuz işçi alacağını ilanetti.
 • Yaptığınız herşeyin bir gün karşılığını alacaksınız.
 • Gerçekten odadaki bütün kitapları okudunuzmu?
 • Eve girdiğimde sürpriz bir doğum günü partisiyle karşılaştım.
REKLAM
Soru 14

Bakış açısı ( ) seçilen objeye karşı yaklaşım biçimidir ( ) İçinde bulunduğumuz birikim kaynakları ( ) böyle bir bakış açısına müsait midir ( )
Bu parçada parantez ( ) ile gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 • ( , ) ( . ) ( , ) ( ? )
 • ( ; ) ( ! ) ( , ) (…)
 • ( , ) ( . ) ( : ) ( ! )
 • ( : ) ( . ) ( , ) ( ? )
Soru 15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konmalıdır?

 • Ne güzeldir, ne heyecan verir; hangi şey insanı mutlu eder
 • Bilmiyorum, bu kitabın neden başarısız olduğunu
 • Bu şehri seven, bu şehre sahip çıkacak var mı
 • Gökyüzü nasıl olur da farklı bir renk alır
Soru 16

Bir ülkenin sınırları içinde dilin bölgelere, şehirlere ve sınıflara göre değişen söyleyiş özelliğine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ağız
 • Şive
 • Lehçe
 • Yazı dili
Soru 17

Kaşgarlı Mahmut’un Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu ortaya koymak için yazdığı eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Atabetü’l Hakayık
 • Kutadgu Bilig
 • Divanı Hikmet
 • Divanü Lûgati’t Türk
Soru 18

Ciğerlerden gelen havanın gırtlakta bulunan ses tellerinden geçtikten sonra ağız boşluğunun herhangi bir bölgesinde sese dönüşmesine _______ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Boğumlanma
 • Telaffuz
 • Münkirler
 • Vurgu
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi yazım ve noktalama kurallarına uygun bir cümledir?

 • Direktör: “İyi bir hasılat yapıp ramazanı İzmir’de geçirmek istiyorum.” dedi.
 • Direktör; “İyi bir hasılat yapıp, ramazanı İzmir’de geçirmek istiyorum.” dedi.
 • Direktör, iyi bir hasılat yapıp ramazanı İzmirde geçirmek istiyorum, dedi.
 • Direktör: “iyi bir hasılat yapıp Ramazan’ı İzmir’de geçirmek istiyorum” dedi.
Soru 20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur?

 • Bu, aklıma hiç gelmemişti.
 • Kütüğü yolun kenarına çekti.
 • Boksörün omzu çıkmış.
 • Resmi, karşı duvara asacakmış.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDDCBDBCCBCADABADAAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler