Dil ve Anlatim 2 Dersi 2014 - 2015 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Bir aracın sürücüsü, yolda kendinden başka araç yokmuş gibi davranırsa trafik kazası olur. Bir kişi, konuşurken karşısındakini nasıl etkileyeceğini düşünmezse trafikte olduğu gibi “iletişim kazaları” ortaya çıkar. İletişim kazaları sonunda küsenler, ayrılanlar, gücenenler “yaralıları”, kendi içine kapanıp yalnızlığa gömülenlerse “ölüleri” oluşturur.( _________ )
Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?

 • Bunun için de iletişimde empati yapmak çok önemlidir.
 • Bunu düşünerek başkalarının hayatına karışmamalıyız.
 • Bunu göz önünde bulundurarak ağzımızdan çıkacak her sözü iyi tartmalıyız.
 • Bu yüzden “Boğaz dokuz boğumdur, sekizini yut birini söyle.” atasözü doğrultusunda hereket etmeliyiz.
Soru 2

Tartışmada zafer, mağlup olanındır. Yenilmek zenginleşmektir. Tartışma hakikati birlikte aramaktır. Hakikat bin bir cepheli, bin bir görünüşlü. Karşınızdaki, göremediğinizi gösterecek size; sizden farklı düşündüğü ölçüde yaratıcı ve öğreticidir.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • Tartışmanın kişiye bir şeyler kattığı
 • Gerçeğin kişilerce farklı algılandığı
 • Tartışmayı kaybeden kişilerin yeni şeyler öğrendiği
 • Tartışmada karşıt görüşlü olanların birbirini kırdığı
Soru 3

Eski kütüphaneler, asırların en büyük beyinlerinin ağırlığını çekemez olmuş, ortalarından bel vermiştir.
Bu cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kütüphanelerin alamayacağı kadar çok ve önemli eserler verildiği
 • Bir kütüphanedeki bütün kitapları okumanın çok zor olduğu
 • Eski kütüphanelerin çok sayıda düşünür yetiştirdiği
 • Eski kütüphanelerin asırlara meydan okuduğu
Soru 4

Küçük salonun fes renginde kalın ve ağır perdeli geniş çevresinden dışarısı muhteşem ve parlak bir sulu boya levhası gibi görünüyordu. Saf ve mavi bir sema. Çiçekli ağaçlar… Cıvıldayan kuşlar… Uyur gibi sessiz duran deniz…
Bu parçada kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Açıklama
 • Betimleme
 • Öyküleme
 • Tartışma
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumludur?

 • İnternetin yaygınlaşmasıyla kitap okunmaz oldu.
 • Ne dergi ne de gazete giriyor evimize.
 • İnternet evimizin o tatlı sohbetlerini bırakmadı.
 • İnterneti, gerçekten, faydalı kullananlar da yok değil.
REKLAM
Soru 6

(I) Anlatımda sözcük fazlalıklarına çok dikkat etmelisiniz.(II) Melih Cevdet Anday, bir şiiri sözcükleri tek tek örterek değerlendirirmiş.(III) Herhangi bir sözcük olmadan da dize varlığını sürdürebiliyorsa o sözcüğü gözü kapalı silip atarmış.(IV) Mehmet Fuat aynı kaygıyı her tümcemiz için taşımamızı önerirdi.
Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde koşul söz konusudur?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 7

Sana da çok güveniyor, bu yüzden destekleyeceğimi bilmeni istiyorum.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişiklerin hangisiyle giderilebilir?

 • “güveniyor” sözcüğü yerine “inanıyorum” getirilerek
 • “bu yüzden” cümleden atılarak
 • “destekleyeceğimi” sözcüğü yerine “ destek vereceğimi” getirilerek
 • “bu yüzden” sözcüğünden sonra “ seni” getirilerek
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin ögelerini ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

 • Edebiyat dergileri / eski güçlerini ve etkinliklerini / yitirdi.
 • Bütün gazeteleri, / dergileri cilt cilt / okuyorum.
 • O tozlu rafların arasında / çok / vakit geçirdim.
 • Roman okumanın tadını / başka bir şeyden / alamıyorum.
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük kullanılmıştır?

 • Bu dönemde şiirde zengin uyak kullanılmıştır.
 • Her geçen gün daha düzenli çalışıyordu.
 • Evin perdeleri eşyalarla pek ahenkli değildi.
 • Davranışlarında ölçülü olmaya dikkat ediyordu.
Soru 10

Aşağıdaki dizelerin hangisinde mecazlı anlatım söz konusu değildir?

 • Açmış aç ağızlarını cılız ağaçlar Dişlerimi diken diken etimde dolaşan
 • Ve neden sonra zaman Bir iskele olup sıyrıldı takvim yapraklarından
 • Gönlümde güneşler ve aylar battı Yıldızlar dertlerime yeni dertler kattı
 • Bursa’da bir eski cami avlusu Küçük şadırvanda şakırdayan su
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerde yer alan ikilemelerden hangisi oluşum bakımından diğerlerinden farklıdır?

 • Adam bu işlerden doğru dürüst anlamıyordu.
 • Burada mutlu mesut yaşıyordu adamcağız.
 • Toplantıda bu konulara az çok değinmişti.
 • Daima kılık kıyafetimize dikkat etmeliyiz.
Soru 12

I. Yosunlu, denizli gece
II. Bir yeşil kıyıya veda
III. Kimi ta yanımda deniz
IV. Kimi bir uzak kıyıda
Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde sıfat tamlaması kullanılmamıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 13

Aşağıdakilerin hangisinde “açmak” sözcüğü karşısında verilen anlama uygun kullanılmamıştır?

 • Bir kuruluşu işler duruma getirmek: Hastaneyi açmak, ilçeye çok faydalı oldu.
 • Rengin koyuluğunu azaltmak: Bu çocuğun gözünü biraz açmak lazım.
 • Birbirinden uzaklaştırmak: Masaların arasını açmak, servis yapmayı kolaylaştırır.
 • Ayırmak, tahsis etmek: Üst kattaki odayı sizin için açtık.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü diğerinden farklıdır?

 • Batık gemide hazine arıyorlarmış.
 • Çevremize karşı duyarlı olmalıyız.
 • Hazırlık yapmadan yola çıkmazdı.
 • Geleceğe dair umut taşımalıyız.
Soru 15

Kendinizi

duygu

(I) ve heyecan

yönünden

(II)

olgun

(III) bir insan olarak

görmeniz

(IV) öz güveninizi gösterir.
Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır?

 • Duygu
 • YÖNÜNDEN
 • OLGUN
 • GÖRMENİZ
Soru 16

Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi yapıca farklıdır?

 • Bu kitabı detaylı bir şekilde değerlendirmelisin.
 • Bu öyküyü nasıl yazdığını imza gününde anlatacakmış.
 • Bu küçük kasabada yapabileceğim bir şey kalmadı.
 • Yıllar sonra aldığı okuma kararını canıgönülden destekliyoruz.
Soru 17

Aşağıdakilerin hangisi kurallı bir isim cümlesidir?

 • Aydının sorumluluğu, adının ayrılmaz bir parçasıdır.
 • Okumanın tadına varan kişi bir daha okumayı bırakamaz.
 • Şiiri özümsemek için üzerinde kafa yormalıyız.
 • Şiirdir bizi farklı diyarlara götüren, bize farklı duygular yaşatan.
Soru 18

Ara sıra sevimli çeneleriyle yeşil otları didikliyor, ihtiyar kadının parmağını kemiriyordu.
Aşağıdakilerden hangisi yapıca bu cümleyle özdeştir?

 • Tavşanların gözü korku ve hayret ile doluydu.
 • Tramvay, yokuşu homurdanarak çıkmıştı.
 • Musiki ustası arkadaşımız konuşuyor, bizi aydınlatıyordu.
 • Okuduğu metindeki atasözü ve deyimleri tespit etmişti.
Soru 19

Son zamanlarda çoğalan internet yazışmaları insanın kendini saklama güdüsünden kuvvet alıyor.
Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • kuvvet
 • internet yazışmaları
 • çoğalan internet yazışmaları
 • Son zamanlarda çoğalan internet yazışmaları
Soru 20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı bir fiil kullanılmıştır?

 • Yurt dışında kaldığım iki yıllık sürede İngilizcemi iyice geliştirdim.
 • Yağmurlu bir günde sığındığım bu tenha han çok hoşuma gitmişti.
 • O akşam orada kimseyi görmedim.
 • O günden sonra yalnızlığımı kitaplarımla paylaşıyorum.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDABDCDBADCCBCBAACDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler