Dil ve Anlatim 3 Dersi 2014 - 2015 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi dilin alıcıyı harekete geçirme işleviyle oluşturulan metinlerden biridir?

 • Reklam metinleri
 • Özel mektuplar
 • Lirik şiirler
 • Eleştiri yazıları
Soru 2

Cümleden herhangi bir sözcük çıkarıldığında cümlenin anlamında daralma olmuyorsa yani sözcük gereksiz kullanılmamışsa anlatımda _________ ilkesine uyulmuştur.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Özlülük
 • Duruluk
 • Doğallık
 • Açıklık
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi panelin özelliklerinden biri değildir?

 • Bir başkan bulunur.
 • Konuşmacı sayısı 3 ile 6 arasında değişebilir.
 • Amaç bir konunun doğruluğunu ispatlamaktır.
 • Konuşmacılar uzmanı oldukları konunun ayrı bir yönünü ele alır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi tartışma yönteminin aşamalarından biri değildir?

 • Tartışma problemini seçmek
 • Araç ve tekniklerini belirlemek
 • Tarafsız olmak
 • Değerlendirme
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sunum sırasında görsel malzemenin kullanım amaçlarından biridir?

 • Fikirleri, kavramları anlatırken zaman harcamak
 • Yanlış anlamalarla mizah yapmak
 • Sunum yapan kişinin reklamını yapmak
 • Sunumu sıkıcılıktan kurtarıp onu renklendirmek
REKLAM
Soru 6

Güncel herhangi bir konu hakkında herhangi bir grup ya da topluluğa bilgi vermek amacıyla yapılan etkinliklerin tümüne verilen addır.
Bu parçada tanımı verilen sözlü anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Panel
 • röportaj
 • Münazara
 • Sunum
Soru 7

Bir bıçak saplı durur göğsünde
Hangi su taşına uzansan boş
Hangi pencereye koşarsan koş
Aynı siyah güneş gökyüzünde

Bu şiirde ağır basan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Özlem
 • Sevgi
 • Umutsuzluk
 • Kahramanlık
Soru 8

Sevgisizliklerin, yıkılışların, kuşkuların, kaçışların, kendinden hoşnutsuzlukların romanı “Bir Düğün Gecesi”; toplumsal çözülüşün ağır bastığı bir dönemde, umarsız ve yalnız bireylerin birbirlerine bel bağlama çabalamalarının romanıdır. Nicedir beklenen bir eleştirinin romanı. Yer yer Sartre’ın “Cehennem başkalarıdır.” sözünü anımsatan bir roman.
Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • Tartışma
 • Açıklama
 • Betimleme
 • Öyküleme
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisinin anlatıcısı farklıdır?

 • Evimiz sokağın alt başında. Yatıp kalktığım odanın penceresinden bakınca bir baştan bir başa bütün sokağı görüyorum.
 • Çocukların ağlamasına dayanamam. Bir fena olurum duydum mu. İçimi hemen bir huzursuzluk kaplar.
 • Pencereden dışarı baktım. Karşı komşumuz Boşnak Nuri’nin küçük oğlu yalın ayak kapılarının önüne yüzükoyun düşmüş, ağlıyor.
 • Fenerin ışığı bir kadının yüzünde durup geçti. Bu bir an içinde erkek, kadının saklamayı başaramadığı derin acıyı anlamaya çalışıyordu.
Soru 10

Doğru arkadaş seçmenin önemi konusunda bir yazı yazılacak olsa aşağıdaki atasözlerinden hangisi ana düşünce cümlesi olarak seçilmez?

 • Topalla gezen aksamak öğrenir.
 • Üzüm üzüme baka baka kararır.
 • Adamın iyisi iş başında belli olur.
 • İsin yanına varan is, misin yanına varan mis kokar.
Soru 11

Gönderici ile alıcı arasında aktarılmakta olan duygu, düşünce ya da isteğe denir.
Bu cümlede tanımı verilen iletişim ögesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • İleti
 • Dönüt
 • Kanal
 • Kod
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir sunum için dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

 • Slaytlarda çok küçük yazı fontu kullanılmamalıdır.
 • Hâkim olunmayan bir konuda sunum yapmaktan kaçınılmalıdır.
 • Konuşmacı dinleyicilerle göz teması kurmamalıdır.
 • Sunumdan önce seyircili prova yapılmalıdır.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi tartışmalarda başkanının görevlerinden biri değildir?

 • Tarafsız olmak
 • Konuşmacıların konu dışına çıkmalarını sağlamak
 • Özetler yaparak konuyu toparlamak
 • Tartışmayı başlatmak
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisi “öznel anlatım”a örnektir?

 • Turizm gelirleri geçen yıla oranla artmıştır.
 • Yazar bu eserinde sürükleyici bir dil kullanmıştır.
 • Bu oyun dört perdeden oluşmuştur.
 • “Otuz Beş Yaş” adlı şiir Cahit Sıtkı Tarancı’ya aittir.
Soru 15

Ben yazılarımda diğer eleştirmenlerden farklı olarak “kendini tanımak” kavramı üzerinde çok fazla duruyorum. “Kendini tanımak niçin gerekli?” sorusu aklınıza gelmiş olabilir. Belki bu soru, “Kendini tanıyan kimsenin, kendini tanımayan birine göre ne gibi üstünlükleri vardır?” biçiminde sorulsa daha anlamlı olur. Kendini tanıyan kimse gerçek duygu ve düşüncelerinin farkındadır. Hiç düşündünüz mü, kendini tanımayan bir romancı başkalarını nasıl anlatabilir ki?
Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

 • Açıklama
 • Betimleme
 • Öyküleme
 • Tartışma
Soru 16

Kişinin anlattıklarının önceki anlattıklarıyla çelişmemesine, yaptıklarıyla ters düşmemesine _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • İnandırıcılık
 • Akıcılık
 • Özlülük
 • Tutarlılık
Soru 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anlatıma başvurulmuştur?

 • Teyzem bu akşam eve erken gelmem gerektiğini söyledi.
 • Mevlana: “Ne kadar bilirsen bil, bildiklerin karşısındakinin anlayabildiği kadardır.” demiş.
 • Babam bana, her zaman dürüst olmalısın, der.
 • Müdür: “Meslek ahlakı yabana atılacak bir kavram değildir.” dedi.
Soru 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir metnin giriş cümlesi olamaz?

 • Ağaç sevgisi de bizim önemli değerlerimizden biridir.
 • Sanatçı toplumun sorunlarına duyarlı olmalıdır.
 • Okumak bir ihtiyaçtır.
 • Çatık kaşları, yaralı yüzüyle insanı ürküten bir havası vardı.
Soru 19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

 • Babanızı tanıyoruz ve güveniyoruz.
 • Buranın manzarası çok güzel ama havası kirli.
 • Öğretmen yüzüme gülümseyerek baktı.
 • Ayşe ve ben bu akşam tiyatroya gideceğiz.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi tartışmaların amaçlarından biri değildir?

 • Sorunları paylaşmak
 • Fikir alışverişinde bulunmak
 • Var olan bir sorunu çözmek
 • Fikirlerimizde ısrar edip onu karşı tarafa kabul ettirmek
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABCCDDCBDCACBBDDAAAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler