Dil ve Anlatim 4 Dersi 2014 - 2015 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

“Tatlı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat görevinde kullanılmıştır?

 • Yediğimiz meyvelerin hepsi tatlıydı.
 • Acısıyla tatlısıyla birçok şey yaşadık.
 • Gece tatlı bir uykudan uyandırdılar beni.
 • Bu adam ne de tatlı konuşuyor.
Soru 2

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi soyut anlamlıdır?

 • Yeşil bir meydanın kenarına vardık.
 • Ağacın gölgesinde çocuklar oturuyordu.
 • Akşam vapuru bugün geç geldi.
 • Bu zamanda kuşlar cıvıl cıvıl öterdi.
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir isim tamlaması kullanılmıştır?

 • Güz mevsiminde buralarda pek kimse kalmaz.
 • Denizin üzerinde uçuşan kuşlar güzel bir manzara oluşturuyordu.
 • Kuş sesleri her taraftan kolaylıkla duyulabiliyordu.
 • Kaldırım taşları bu sene yenilenmişti.
Soru 4

Sonbaharda birtakım insanların, ellerinde bir kafes, adanın tek tepesine doğru gittiklerini görürdüm. İçim cız ederdi. Ellerinde birbirine yapışmış acayip çomaklar vardı. Bunları bir ufacık ağacın altına çığırtkan kafesiyle bırakırlar, ağacın her dalına ökseleri bağlarlardı. Hür kuşlar, kafesteki çığırtkan kuşun feryadına dostluk, arkadaşlık, yalnızlık sesine doğru gelirlerdi. Adamlar biraz beklerler, ardından ökselere takılmış kuşları toplarlardı.
Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • Açıklama – Tartışma
 • Açıklama – Betimleme
 • Tartışma – Öyküleme
 • Öyküleme – Betimleme
Soru 5

Derin derin soluk alarak hep ileri doğru yekinen atlar, pulluk çizgisine gömülmüş yürürlerken tıpkı yer altından çıkıyor gibiydi. Kar tanecikleri hayvanların sıcak, gergin sırtlarına düşer düşmez eriyor, böğürlerinden aşağı küçük seller akıyordu. Cıvıklaşan toprak kayıp gidiyordu ayaklarının altından.
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki duyulardan hangisine ait ayrıntılara yer verilmiştir?

 • Görme – Dokunma
 • İşitme – Koklama
 • Koklama – Görme
 • Dokunma – İşitme
REKLAM
Soru 6

Bu memleketin öyle güzel tarafları var ki… Her taraf yemyeşil. Bahçemde renk renk çiçekler açıyor, odamın pencerelerine sarmaşıklar tırmanıyor. Hele bahçemizin önündeki dik bayır, âdeta bir zümrüt çağlayanıydı. Bu dalgalı yeşillik içinde gelincikler, taze yaralar gibi kanıyor.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Benzetme yapılmıştır.
 • Eksiltili cümle kullanılmıştır.
 • Karşılaştırmaya başvurulmuştur.
 • İzlenimler aktarılmıştır.
Soru 7

Pencerelerin tahta kepenkleri sımsıkı kapalı, kocaman bir odaydı burası. Odanın bir köşesinde dolap vazifesi gören eski bir ocak… Eskilikten delik deşik olmuş kirli kaplamalar, yağmurdan çürümüş, tahtaları sarkmış simsiyah bir tavan, bir köşede içine kırık dökük konmuş bir ocak…
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

 • Açıklama
 • Öyküleme
 • Betimleme
 • Tartışma
Soru 8

Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır?

 • Bizim eve neden gelmediniz?
 • Nasıl bir otel arıyorsunuz?
 • Bunları size kim anlattı?
 • Söylediklerimi anlamayan var mı?
Soru 9

Dümbüllü İsmail Efendi oyununu sergilerken şarkı söylediği sırada biri sahneye salatalık atar. Seyirciler şaşırır, bir yandan da sanatçının bu münasebetsiz harekete nasıl karşılık vereceğini beklerler. Dümbüllü yere eğilir, salatalığı eline alır:
-Birisi kartvizitini yollamış, der.
Bu metinde aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisine başvurulmuştur?

 • Mizahi anlatım
 • Söyleşmeye bağlı anlatım
 • Lirik anlatım
 • Düşsel (fantastik) anlatım
Soru 10

(I) Köyün dar sokakları içine girmiştik, evleri şimdi daha iyi görebiliyordum. (II) Bu evler; yağmurdan çürüyüp kararmış, sert rüzgârlardan bir yana çarpılmış hâldeydi. (III) Altlarında dört direkten ibaret ahırlar, üstlerinde asma merdivenle çıkılan bir iki oda… (IV) Bu köy, şimdiye kadar gördüğüm köylerden hiçbirisine benzemiyordu.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde betimleyici anlatım özellikleri yoktur?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 11

Aşağıdakilerin hangisinde ikileme isim olarak kullanılmıştır?

 • Yavaş yavaş gidiyordu arabamız.
 • Mavi maviydi gökyüzündeki bulutlar.
 • Uzun uzun anlattı yaşadıklarını.
 • Koşa koşa gelmişti yanıma.
Soru 12

“Bu’’ sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

 • Bu akşam sizi aramızda görmek istiyoruz.
 • Bu bahçenin toprağı daha güzel.
 • Bu senin söylediklerinle ilgili değil.
 • Bu kapının kilidini bulamadım.
Soru 13

Aşağıdaki dizelerin hangisinde kişi zamiri vardır?

 • Çocuk alınlarda duyulan sıcak öpücük
 • Ve birden kalbe çırpınışlar veren hatıra
 • Beyaz eteklerinle bana göründüğün an
 • Gurbet ademden kara, hasret ölümden acı
REKLAM
Soru 14

Dağlara, ovalara doğru koştu o gün kimimiz
Sarmaşıklar yavaş yavaş uzuyordu
Bir pencere yavaş yavaş açılıyordu
Bugün işte bir bunu biliyoruz.r>

Bu dizelerde aşağıdaki zamir türlerinden hangileri vardır?

 • Kişi zamiri – Belgisiz zamir
 • Soru zamiri – İşaret zamiri
 • Kişi zamiri Soru zamiri
 • Belgisiz zamir – İşaret zamiri
Soru 15

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlem vardır?

 • Kül bağlar içerimde bu kızıl kor yığını
 • Ah, birçok şey hatırlatan erik ağacı
 • Ben ömrümü harcadım bu yollar tükenmedi
 • Düştüğüm yollar gibi sonsuzdur tasam
Soru 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem haber kipiyle çekimlenmiştir?

 • Çok uzun bir süredir tercümeyle uğraşıyorum.
 • Her romanın öncelikle bir sanat eseri olduğu unutulmamalı.
 • Bu konu diğer konularla karıştırılmasın.
 • Size elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışalım.
Soru 17

Aşağıdakilerin hangisinde eylem geniş zamanın hikâyesiyle çekimlenmiştir?

 • Ben mutlu olduğum zaman da ağlardım.
 • Bir berrak kış akşamını hatırlıyorum.
 • Beni hiç unutmayacağını düşünmüştüm.
 • Seni her zaman kapıda karşılıyordu.
Soru 18

Aşağıdaki dizelerin hangisinde isim-fiil vardır?

 • Bense büyük bulutlar gibi ağlamak, Ve geniş yaylalar gibi gülmek istiyorum
 • Boşuna çekilmedi bunca acılar İstanbul Bulutların ardında damla damla eser
 • Bir ak kuş gelip de kondu kara çatıya Dünyayı böylesine sardı mı kollar
 • Etimiz, salatamız olacak soframızda Dudağında tebessümün en güzeli
Soru 19

(I) Tilkinin biri bir gün bağlar arasında gezerken etrafı çevrilmiş bir bağa varıyor. (II) Duvarın dibinden, su deliğinden içeriye giriyor. (III) Bakıyor ki üzümler iyice ermiş, üzümleri güzelce yiyor. (IV) Artık karnı şişmiş, bağdan çıkma imkânı kalmamış. (V) Öldü bellesinler diye dişlerini çıkarıp sırt üstü yatmış, böylece kurtulmuş.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde eylemsi kullanılmamıştır?

 • İçme ve temizlik
 • II. ve III.
 • III. ve IV.
 • IV. ve V.
Soru 20

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi nesnesine göre çatı bakımından farklıdır?

 • Üç gündür bahçıvanlar fidanları buduyordu.
 • Toprak kokusunu içimize çekiyorduk.
 • Güzelim manzara bir tabloyu andırıyordu.
 • İzciler bu gece tepenin eteğinde kalmışlardı.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDBDACCAADBCCDBAAABD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler