Dil ve Anlatim 5 Dersi 2014 - 2015 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Özellikle iş başvurularında istenen, kişilerin özellik ve yeteneklerinin işveren tarafından öğrenilmesi için hazırlanan form aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dilekçe
 • Öz geçmiş
 • İş mektubu
 • Otobiyografi
Soru 2

Tanzimat edebiyatından sonra ortaya çıkan bu türün eski karşılığı “ruzname”dir. Cumhuriyet Dönemi’nde Falih Rıfkı Atay, İlhan Berk, Necati Cumalı gibi sanatçılar bu türde eser vermişlerdir. Özellikle Nurullah Ataç’ın “Günce III” eseri, bu türün gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.
Bu parçada tanıtılan tür aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hatıra
 • Mektup
 • Günlük
 • Biyografi
Soru 3

Sanat metni yazmak isteyen birisinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlış olur?

 • Estetiği ön planda tutmak
 • İnsana ait soyut durumları somutlaştırmak
 • Sözcükleri yan ve mecaz anlamda kullanmak
 • Umudu ve hayalleri değil sadece gerçeği anlatmak
Soru 4

Devlet dairelerinin kendi aralarında veya kişilerle devlet daireleri arasında yazılan mektup çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • İş mektubu
 • Özel mektup
 • Resmî mektup
 • Edebî mektup
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metinler arasında sayılamaz?

 • Tiyatro
 • Masal
 • Hikâye
 • Destan
REKLAM
Soru 6

15 Haziran 1925’te İzmir’in Menemen ilçesinde doğdu. Senaryolarında “Ali Kaptanoğlu” takma adını kullandı. Garip Akımı ve İkinci Yeni şiirine karşı çıktı. Mavi ya da Maviciler adıyla tanınan toplumcu gerçekçi şiir akımını başlattı. “Sisler Bulvarı, Ben Sana Mecburum, Elde Var Hüzün” şiirleriyle genç şair kuşağını etkiledi. “Kurtlar Sofrası, Sırtlan Payı, Bıçağın Ucu” gibi başarılı romanlarıyla da dikkat çekti.
Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Biyografi
 • Otobiyografi
 • Anı
 • Eleştiri
Soru 7

Mektup yazma geleneğinin kaybolmaya yüz tutmasıyla insan ilişkilerindeki duyarlılık, incelik gibi daha birçok erdemimizi kaybettik. Birbirimizle selamlaşma, birbirimizi hatırlama duygusunu unuttuk. Mektup beklemekle çetleşmek, mesajlaşmak, telefonlaşmak arasındaki duygu, duyarlılık ve düşünce dünyasının arasındaki fark üzerine kafa yorduğumuzda bu durum bize bir ipucu verebilir sanırım.
Bu parçada asıl yakınılan durum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Günümüz haberleşmelerinde dil ve üsluba yeterince dikkat edilmemesi
 • Mektup kullanımının azalmasıyla birçok erdemin yitirilmesi
 • İnsanların her geçen gün birbirlerine duyarsızlaşması
 • İnternet ve telefon başında çok vakit geçirilmesi
Soru 8

Yıllar yılı geçti kurtulamadım
Esir etti beni ela gözlerin
Seni mutlu etmek benim muradım
Bensiz nasıl huzur bula gözlerin

Bu parça aşağıdaki metin sınıflandırmalarının hangisi içinde yer alır?

 • Anlatmaya bağlı edebî metinler
 • Göstermeye bağlı edebî metinler
 • Coşku ve heyecanı dile getiren metinler
 • Kişisel hayatı konu alan metinler
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi anının günlük türünden farklı yanıdır?

 • Öznellik içermesi
 • İçtenlik ve dürüstlüğün ön planda tutulması
 • Aradan zaman geçtikten sonra kaleme alınması
 • Önemli kişilerce yazıldıklarında belge niteliği taşıması
Soru 10

Anıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Günlük, otobiyografi ve gezi yazısı türleriyle ortaklıklar gösterir.
 • Anlatılanlar kanıtlanmak zorundadır.
 • Kişisel, sosyal, siyasi, edebî vb. konularda yazılabilir.
 • Yazıldıkları dönemin özelliklerini yansıtması bakımından tarihe ışık tutar.
Soru 11

Aşağıda deneme ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Ülke gündemindeki konular işlenir.
 • Yazar kendisiyle konuşur, tartışır gibi yazar.
 • Ortaya atılan düşünceler kanıtlanmalıdır.
 • Ciddi bir üslupla yazılır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi iş mektubu yazılırken dikkat edilecek özelliklerden değildir?

 • Düz, beyaz kâğıda yazılmalı.
 • Karalama yapılmamalı.
 • Sol alt köşeye imza atılmalı.
 • Bilgisayarla veya siyah ya da mavi mürekkepli kalemle yazılmalı.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen metinlerin içerisinde yer almaz?

 • Biyografi
 • Fıkra
 • Deneme
 • Sohbet
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerin hangisinde biyografinin özelliği doğru verilmiştir?

 • Anlatılanların tarihsel sıraya konması gerekmez.
 • Biyografi yazarı kişisel duygu ve düşüncelerini aktarır.
 • Biyografisi yazılan kişinin sadece meslekî başarıları ele alınır.
 • Biyografisi yazılan kişinin yaşadığı dönem ve çevresi hakkında bilgi verilir.
Soru 15

Bir eseri konu alan eleştirinin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermesi beklenmez?

 • Eser, okuyucu üzerinde nasıl bir etki bırakmıştır?
 • Eserin başarılı ve başarısız yanları nelerdir?
 • Eserin konusu ile yazarı arasında nasıl bir ilişki vardır?
 • Yayınevi, eserden ne kadar kazanç elde etmiştir?
Soru 16

Hemen her mikroskopta birden çok mercek vardır. Bunlardan biri göz merceğidir. Göz merceği, mikroskoba gözümüzü dayayıp baktığımız kısmın adıdır. Bir ışık mikroskobu alırken bu açıdan iki seçenek vardır: Tek gözle veya çift gözle bakılan ışık mikroskopları. Çift gözle bakılan ışık mikroskoplarının sistemleri daha pahalı ama kullanımları daha rahattır. Çünkü bunlarda tek gözünüzle bir nesneyi görmeye çalışmanıza gerek kalmaz.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir?

 • Makale
 • Eleştiri
 • Deneme
 • Fıkra
Soru 17

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinin ünü dünyaya yayılmış yaylası Ayder’deyiz. Bardaktan boşalırcasına yağmur yağıyor. Bu çok da şaşırtıcı değil aslında. Temmuz ayı “çürük aydır” burada ve yağmur neredeyse hiç eksik olmaz.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 • Sohbet
 • Deneme
 • Biyografi
 • Gezi yazısı
Soru 18

Edebiyatın iç problemlerinin odağında yeni Türk edebiyatının özgün eserlerden yoksunluğu konusu bulunmaktadır. Falih Rıfkı’nın açıkça dile getirdiği gibi üstün yetenekler, seçkinler, bayağılar, savunulan ülküler, oluşmuş edebiyat ekolleri, tartışılan konularla her şeyi yerli yerinde gibi görünen edebiyat ortamı aslında sanal bir ortamdır. Çünkü edebiyat ortamının gerçek varlığı, asıl ögesi; güçlü, özgün eserlerdir.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir?

 • Eleştiri
 • Sohbet
 • Fıkra
 • Anı
Soru 19

Fıkra türü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Güncel konular ele alınır.
 • Düşünceler ispat edilmek zorundadır.
 • Fıkraların samimi ve açık bir anlatımı vardır.
 • Okuyucuyu düşündürmek ve uyandırmak amacındadır.
Soru 20

(I) Sıkıcı ve gergin bir gecenin ardından heyecanla yeni haberleri dinlemeye gittim.(II) Saat yedi buçukta radyo, sabah haberlerini vermeye başlamıştı.(III) Spiker haberleri vermeye başlayınca kahvedeki konuşmaların uğultusu kesildi.(IV) Spiker, çay piyasası ile ilgili olarak cumartesi akşamı söylediklerini yineliyordu.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCDCAABCCBBCADDADABA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler