Dil ve Anlatim 6 Dersi 2014 - 2015 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi söylevin türlerinden biri değildir?

 • akademik
 • Hukuksal
 • Teorik
 • dinsel
Soru 2

Söylev türünün ilk örneklerine hangi dönemlerde rastlanmıştır?

 • Asur - Bizans
 • Sümer – Hitit
 • Bizans – Göktürk
 • Eski Yunan – Roma
Soru 3

Ülkemizde ilk söylev örnekleri hangi dönemden sonra verilmeye başlanmıştır?

 • I. Meşrutiyet
 • II. Meşrutiyet
 • Cumhuriyet
 • Tanzimat
Soru 4

Ey benim namlı, şerefli, sadık emirlerim! İyi bilirsiniz ki üstünde durduğumuz şu memleket ve maliki olduğumuz devlet nice müşkül muharebe ve mücadeleler sonunda, ecdadımız tarafından kazanılmış ve sonunda bize nasip olmuştur.
Bu parça aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

 • röportaj
 • Makale
 • Nutuk
 • Mülakat
Soru 5

Tiyatroda nasıl ilerlediniz?
İlk oynadığım oyunlarla göze girdim. Sonra karar verip kendi tiyatromu kurdum. Çok mu gayret ettim? Hayır. Oyun oynamaya başladığımın ikinci ayında kapılar kırılıyor, kuyruklar oluşuyordu.
Bu parça aşağıdaki türlerden hangisine örnektir?

 • Mülakat
 • Eleştiri
 • Deneme
 • Söylev
REKLAM
Soru 6

Aşağıda röportajla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanıştır?

 • Önemli olan, birçok kişinin gördüğü ve bildiği şeyleri ustaca dile getirmektir.
 • Okuyucunun dikkatini çekecek ve onları düşündürecek biçimde düzenlenir.
 • Ele alınan konular, toplumu ilgilendiren olaylar ya da olgular olmalıdır.
 • Röportaj yapan kişi elde ettiği bilgilere kendi görüş ve düşüncelerini katmaz.
Soru 7

İlk yazılı eserimiz olan “Göktürk Yazıtları” aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • röportaj
 • Deneme
 • Söylev
 • Fıkra
Soru 8

Aşağıdaki röportajyazar eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

 • Edebiyatçılarımız Konuşuyor – Yaşar Nabi Nayır
 • Bugün de Diyorlar ki – Mustafa Baydar
 • Ustalarla Konuşmalar Hikmet Feridun Es
 • Ha Bu Diyar – Nurullah Berk
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi söylevin özelliklerinden değildir?

 • İlgi çekecek cümlelerle başlanmalı.
 • Etkileyici olmak için abartılı ifadeler kullanılmalı.
 • İnandırıcı olmalı.
 • Konuya ve dinleyici kitlesine uygun sözcükler seçilmeli.
Soru 10

Mülakat türünde dil hangi işlevde kullanılmaz?

 • Alıcıyı harekete geçirme
 • Dil ötesi
 • Heyecana bağlı
 • Göndergesel
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi mülakatın özelliklerinden biri olamaz?

 • Konu dışına çıkılmaz.
 • Ayrıntılara fazla girmemek gerekir.
 • Mülakat yapılacak kişi hazırlıksız yakalanmalıdır.
 • Sorular herkesin anlayabileceği şekilde olmalıdır.
Soru 12

Bilimsel toplantılarda ilim ve fen insanlarının yaptıkları söylevler aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hukuksal
 • iktisadi
 • Siyasi
 • akademik
Soru 13

Söylev anlatım türünde dil, ağırlıklı olarak aşağıdaki işlevlerin hangisinde kullanılır?

 • Göndergesel
 • Alıcıyı harekete geçirme
 • Sanatsal
 • Dil ötesi
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi konusuna göre bir röportaj çeşidi değildir?

 • Eşyayı konu alan röportaj
 • İnsanı konu alan röportaj
 • Bir yeri konu alan röportaj
 • Dergiyi konu alan röportaj
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi söylev yapan kişiden beklenmez?

 • Konuya bağlı olarak süslü, ağır bir dil kullanmak
 • Konuşmasında kendisinden neler beklendiğini bilmek
 • İddialarını kanıtlamak
 • Dilin özelliklerini iyi bilmek
Soru 16

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Vahiy ve bilim birbiriyle asla çatışmazlar.
 • Bilim; akıl, deney ve araştırma yoluyla elde edilir.
 • İslam’a göre doğru bilgiye yalnızca duyularla ulaşılır.
 • Allah’ın gönderdiği buyruklar din olarak adlandırılır.
Soru 17

“Çukurova Yana Yana, Bu Diyar Baştan Başa” röportajlarının yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Orhan Kemal
 • Yaşar Kemal
 • Halit Fahri Ozansoy
 • Reşat Nuri Güntekin
Soru 18

Röportaj yapılırken öncelikli olarak aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılmaz?

 • Ses kayıt cihazı
 • Fotoğraf makinesi
 • Tepegöz
 • Kamera
Soru 19

I. Gezi yazısı
II. Makale
III. Deneme
IV. Anı
Röportaj yukarıdaki türlerden hangilerinin özelliklerini taşır?

 • İçme ve temizlik
 • I. ve IV.
 • II. ve III.
 • III. ve IV.
Soru 20

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi mülakat türünde eser vermemiştir?

 • Yahya Kemal Beyatlı
 • Sermat Sami Uysal
 • Ruşen Eşref Ünaydın
 • Hikmet Feridun Es
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDBCADCABBCDBDACBCAA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler