Dil ve Anlatim 7 Dersi 2014 - 2015 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerin hangisinde sanatsal ve öğretici metinlerin karşılaştırılması yanlış yapılmıştır?

 • Sanatsal metinlerde okuyucuya estetik zevk, öğretici metinlerde ise bilgi verme amacı vardır.
 • Sanatsal metinler daha çok kurmaca iken öğretici metinlerde gerçeklik ön plandadır.
 • Sanatsal metinlerde dil göndergesel işlevde, öğretici metinlerde ise şiirsel işlevde kullanılır.
 • Sanatsal metinlerde üslup kaygısı varken öğretici metinlerde böyle bir kaygı yoktur.
Soru 2

Anlatımda gereksiz ifadelere yer verilmemesine “duruluk” denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duruluk ilkesine uyulmamıştır?

 • Nakil ve aktarma işinden sonra ücretinizi alabilirsiniz.
 • Saygı ve hoşgörü ile yaklaşırdı kendinden küçüklere.
 • Romanı tek solukta, büyük bir heyecanla okudum.
 • Çevremize duyarlı olduğumuzda toplumdaki birçok sorun kendiliğinden çözülür.
Soru 3

Sanat metinlerinin farklı yorumlara açık olmasının asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çok uzun olmaları
 • Şiir şeklinde olmaları
 • Göndergenin dolaylı biçimde verilmesi
 • Birçok bilimden yararlanılması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi fablın genel özellikleri arasında sayılamaz?

 • Soyut kavramları, somut olaylarla anlatır.
 • İnsanların kusurlu yönlerine dikkat çeker.
 • Verilmek istenen ders açıkça dile getirilir.
 • Daha çok açıklayıcı ve tartışmacı anlatım kullanılır.
Soru 5

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi La Fontaine’den fabl çevirileri yapmamıştır?

 • Şinasi
 • Orhan Veli Kanık
 • Yahya Kemal Beyatlı
 • Sabahattin Eyuboğlu
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım, kahraman anlatıcı bakış açısıyla yapılmamıştır?

 • Yaşadığı yerde sıkılan Mehmet Ağa, şehre gidip oraları görmek istemiş.
 • Ömer’in gösterdiği kapının önüne geldiğimizde ışıklar birden sönüverdi.
 • Telaşla arabadan indim ama iki arkadaşımın hiç acelesi yok gibiydi.
 • Sabah söylediği yerde elimle koymuş gibi buldum onu.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı türlerden biridir?

 • Şiir
 • Hikâye
 • Tiyatro
 • Pandomim
Soru 8

Bir fare bir devenin yularını eline alıp kibirlenerek “Durma, yürü!” dedi. Deve uysal tabiatı üzere yürümeye başladı. Fare de kendini pehlivan sandı. Farenin bu düşüncesi deveye aksetti: “Sabret, şimdi ne olduğunu görürsün.” dedi.
Bu parça, metin türü olarak aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • Fabl
 • Hikâye
 • Roman
 • Destan
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyesi ve modern hikâyenin ortak özelliğidir?

 • Anonim olmaları
 • Manzum ve mensur bir yapıya sahip olmaları
 • Batı edebiyatından alınmış türler olmaları
 • Olaya dayalı metin türü olmaları
Soru 10

Her sanatçı kendinden önceki sanatçılardan, her dönem kendinden önceki dönemlerden etkilenir. İlk ürünlerde hep bir öncekine öykünme vardır.
Bu parçada sanat metinleri ile ilgili yapılan açıklama, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • TEMA
 • Gelenek
 • Gerçeklik
 • Zihniyet
Soru 11

Akşam taliminden sonra hava biraz rüzgârlı idi. Ben arkadaşları bıraktım. Selanikli Akil’i buldum. Üç gündür tanıyordum bu kırmızı saçlı, çalışkan, faal çocuğu. Fakat bu akşam parlak ve faal gözleri sanki biraz gölgelenmiş, daha ziyade koyulaşmıştı.
Bu parçada anlatmaya bağlı metinlerin yapı özelliklerinden hangisiyle ilgili bir ayrıntı yoktur?

 • Kişi
 • Olay
 • Zaman
 • Mekân
Soru 12

I. Küçük Ağa – Psikolojik roman
II. Devlet Ana – Tarihi roman
III. Hasan Mellah – Macera romanı
IV. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu – Otobiyografik roman
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 13

Görmek ister isen cihanda rahat
Çalış durma kazan, etme sefahat
Damlayı damlayı göl olur elbet
Derd ü belâ bile azdan az olur

Altı çizili dizede aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

 • Teşhis
 • Kinaye
 • Hüsnitâlil
 • Tecahül arif
REKLAM
Soru 14

Masalların daima mutlu sonla bitmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 • Çocuklara erdemli olma bilinci kazandırmak
 • Kötülerin cezasız kalmayacağını öğretmek
 • Farklı toplumların ortak değerlere sahip olduklarını ortaya koymak
 • Zorluk ve sıkıntı çekmeden başarıya ulaşmanın mümkün olmadığını göstermek
Soru 15

Masal öyle gür kaynaktır ki bu kaynaktan birçok bilim yararlanır. Ulusun eski karakterleri, eski ülküleri masallarda gizlidir. Halk uygarlığının eski izlerini, masallardan çıkarma olanağı vardır. Nihayet hikâyeci, romancı, şair oyun yazarı, hatta senaryo yazarı masallardan, çok ilginç eserler meydana getirebilir.
Bu parçadan masalla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • Tüm ulusları birleştirici bir özelliğe sahip olduğu
 • Milletlerin tarihine ışık tutan eserler arasında olduğu
 • Birçok sanatçı için birer esin kaynağı olduğu
 • Ait olduğu ulusun düşünce yapısından izler taşıdığı
Soru 16

Sait Faik Abasıyanık’ın “Sinağrit Baba” öyküsü hangi öykü türüne örnektir?

 • Kişi dokunulmazlığı
 • Olay
 • Durum
 • Ben merkezli
Soru 17

Edebiyatımızda masalı gerçek anlamda ilk defa “Celalettin Harzemşah” adlı eserinin ön sözünde değerlendiren yazar, masalı tamamen hayali olaylardan meydana gelen bir anlatım türü olarak değerlendirir. Ayrıca masalların ahlaki, eğitici ve terbiye edici özellikleri olduğunu da belirtir.
Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şeyhi
 • Şinasi
 • Namık Kemal
 • Eflatun Cem Güney
Soru 18

I. Akşamleyin savaşın bitmesi ve Deli Mehmet’in defnedilmesi
II. Kuru Kadı’nın, Deli Mehmet’in elinde başıyla savaşmasını görmesi
III. Elçinin kaledekilere teslim olmalarını teklif etmesi ve kaledekilerin savaşmaya karar vermesi
IV. Savaşmak için Cuma namazını kılmayı beklemeleri ve savaşın başlaması
“Başını Vermeyen Şehit” adlı hikâyenin karışık olarak verilen olay örgüsünün doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

 • I – II – III – IV
 • III – IV – II – I
 • III – I – IV – II
 • IV – III – II – I
Soru 19

Aşağıdaki eser → sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Kıssadan Hisse → Ahmet Mithat Efendi
 • Mendil Altında → Sabahattin Ali
 • Küçük Şeyler → Sami Paşazade Sezai
 • Gurbet Hikâyeleri → Refik Halit Karay
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi komedinin çeşitlerinden değildir?

 • Töre
 • Yergi
 • Karakter
 • Absürt
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CACDCABADBDABDADCBBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler