Dil ve Anlatim 8 Dersi 2014 - 2015 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Forum ile panel arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dinleyicilerin de tartışmaya katılması
 • Sosyal bir sorunun geniş kitleler önünde tartışılması
 • Bir başkanın yönetiminde gerçekleştirilmesi
 • Dilin göndergesel işlevde kullanılması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi münazaranın öğrencilere kazandırdıklarından biri değildir?

 • Fikirlere karşı saygılı olmayı öğretir.
 • Toplum önünde soğukkanlı konuşma alışkanlığı kazandırır.
 • Doğru düşünme alışkanlığı kazandırır.
 • Doğaya karşı saygılı olmayı öğretir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi münazara başkanının görevlerinden biri değildir?

 • Tartışmanın konu dışına çıkmasını önlemek
 • Belirtilen yöntem gereğince ortaya çıkan düşünceleri eleştirmek
 • Tartışmanın gereksiz yere uzamasını ve kişiselleşmesini engellemek
 • Tartışmacıların, düşüncelerini rahatlıkla söyleyebilecekleri bir ortam hazırlamak
Soru 4

Sorunlara çözüm aranırken birbirine karşıt görüşlerin ortaya konulup karşıt düşüncelerin savunulmasına _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Münazara
 • Forum
 • Sempozyum
 • Konferans
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sempozyum bildirisinin bölümlerinden değildir?

 • Giriş
 • Deney
 • Öneri
 • Bulgular
REKLAM
Soru 6

“Çocuğun eğitiminde aile mi etkilidir, okul mu etkilidir?” konusunun, aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisiyle tartışılması en uygundur?

 • Sempozyum
 • Forum
 • Münazara
 • Panel
Soru 7

Bu tablodaki konferans ve nutuk karşılaştırılmasının hangisi yanlıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi konferansın özelliklerinden biri değildir?

 • Özgün düşünceler dile getirilir.
 • Konferansçının alanında yetkin olması gerekmez.
 • Amaç, fikri kendini dinleyenlere benimsetmektir.
 • Konu, dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde olmalıdır.
Soru 9

Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik listeye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bibliyografya
 • Dokümantasyon
 • İndeks
 • Dipnot
Soru 10

Aşağıdakilerin hangisi açık oturumun özelliklerinden değildir?

 • Konu önceden tespit edilir.
 • Tartışılacak konu, geniş halk kitlelerini ilgilendirmelidir.
 • Açık oturum sadece radyo ve televizyonda yapılır.
 • Amaç bir sonuca varmak değil konuya açıklık getirmektir.
Soru 11

Sempozyum başkanı için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Başlangıçta konuyu ve katılımcıları tanıtmalıdır.
 • Oturumun başarılı bir şekilde tamamlanmasından sorumludur.
 • Oturum başlamadan sunum salonunda konuşmacıların hazır bulunmasını sağlar.
 • Konuşmacılar konuşmalarını bitirdikten sonra konuyu dinleyicilerin tartışmasına açmalıdır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisini münazara için söylemek yanlış olur?

 • Düşünceler açık, anlaşılır bir dille ifade edilmelidir.
 • Gerektiğinde konunun yönü değiştirilmelidir.
 • Sağlam fikirlere önem verilir.
 • Tekrara düşmemek gerekir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazıların bölümlerinden değildir?

 • Başlık
 • Özet
 • paragraf
 • Sonuç ve tartışma
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazılarla ilgili terimlerden değildir?

 • Ara söz
 • Dipnot
 • İndeks
 • Kaynakça
Soru 15

İbrahim Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılan ilk özel gazetemiz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tercüman-ı Ahval
 • Takvim-i Vakayi
 • Hürriyet
 • Sabah
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi makalenin özelliklerinden değildir?

 • Öznellik ağır basar.
 • Bilimsel nitelik taşır.
 • Süslü anlatımlara yer verilmez.
 • Konu sınırlandırması yoktur.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazı olarak değerlendirilebilir?

 • Hikâye özetleri
 • Roman özetleri
 • Fabl özetleri
 • Toplantı özetleri
Soru 18

Aşağıdaki dipnot örneklerinden hangisinin yazımı doğrudur?

 • İstanbul, 2000, Doğan Cüceloğlu, Yeniden İnsan İnsana, Remzi Kitabevi, 23. Baskı.
 • Doğan Cüceloğlu, Yeniden İnsan İnsana, Remzi Kitabevi, 23. Baskı, İstanbul, 2000.
 • Remzi Kitabevi, Doğan Cüceloğlu, Yeniden İnsan İnsana, 23. Baskı, İstanbul, 2000.
 • İstanbul 2000, Remzi Kitabevi, 23. Baskı, Doğan Cüceloğlu, Yeniden İnsan İnsana, İstanbul, 2000.
Soru 19

Konferansa iyi hazırlanmalı, telaffuz ve söyleyiş hatalarımızı bir an önce gidermeliyiz.
Bu cümlenin açık bir anlatıma sahip olması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

 • “telaffuz ve” sözcükleri cümleden atılmalı.
 • “hazırlanmalı” yerine “hazırlanmalıyız” kullanılmalı.
 • “bir an önce” sözü cümleden atılmalı.
 • “hatalarımızı” yerine “sorunlarımız” sözcüğü kullanılmalı
Soru 20

Aşağıdaki toplantı türlerinden hangisi diğerlerine göre daha bilimseldir?

 • Forum
 • Konferans
 • Sempozyum
 • Açık oturum
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBACCBBCCDBCAAADBAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler