Din Kültürü 2 – Test 5 2015-2. Dönem

SORU 1

Ahlâki değerleri ifade etmek için kullanılan kavramlar hangi seçenekte verilmiştir?

 • Sevap-Günah
 • İyi-Kötü
 • Helal-Haram
 • Güzel-Çirkin
SORU 2

Değerler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Temeli aile ortamında atılır.
 • Toplumun manevi ihtiyacını karşılar.
 • Toplumu birleştirici rol üstlenir.
 • Kanunlarla belirlenir.
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi millî bir değerdir?

 • Bayrak
 • Kâbe
 • Adalet
 • Kur’an
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bir değerdir?

 • Topkapı Sarayı
 • İstiklâl Marşı
 • Bayramlaşma
 • Yer altı kaynakları
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin etkisiyle oluşmuş bir adettir?

 • İsim koymak
 • Düğün Yapmak
 • Mevlit okutmak
 • Cenaze töreni
SORU R
SORU 6

Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.
Bir hilâl uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor!

M. Akif Ersoy
Bu mısralarda hangi değerden söz edilmektedir?

 • Kültür
 • Bayrak
 • Bilim
 • Medeniyet
SORU 7

Seçme ve seçilme hakkı aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

 • Eğitim hakkı
 • Siyasi haklar
 • Ekonomik haklar
 • Sosyal haklar
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi toplumu birleştiren temel değerlerden değildir?

 • Ülkü birliği
 • Hürriyet ve bağımsızlık
 • İnsan haklarına saygı
 • Bilimsel ve teknolojik yenilikler
SORU 9

Laiklik ilkesi hangi tarihte anayasaya girmiştir?

 • 1923
 • 1927
 • 1932
 • 1937
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün laiklik anlayışı ile bağdaşmaz?

 • Bilgi
 • Hürriyet
 • Taassup
 • Hoşgörü
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi laikliğin amaçlarından değildir?

 • Bireylerin inanç hürriyetini güvence altına almak
 • İnsanları aynı inanç etrafında toplamak
 • Dinin istismar edilmesine engel olmak
 • Dinde ruhbanlık anlayışının oluşmasını önlemek
SORU 12

“Dinimiz; akla, mantığa ve gerçeklere tamamen uymakta ve uygun gelmektedir. Eğer akla, mantığa ve gerçeklere uymamış olsa idi bununla diğer ilahi tabiat kanunları arasında zıtlık olması gerekirdi.”
(Atatürk’ün Balıkesir Hutbesinden)
Bu paragrafta, Atatürk’ün vurguladığı iki kavram hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

 • Din-Bilim
 • İnanç-İbadet
 • Vicdan-Ahlâk
 • Bilgi-Cehalet
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam’ı benimsemelerini olumsuz etkilemiştir?

 • Türkistan’a giden Müslüman tüccarlar
 • Abbasilerin izlediği ılımlı politika
 • Türklerde var olan tek tanrı inancı
 • Emevilerin ırkçılığa dayalı tutumları
SORU 14

• Asıl adı Numan b. Sabit’tir.
• En önemli eseri Fıkhı Ekber’dir.
• Türkler genel olarak onun fıkhî görüşleriyle amel eder.
Hakkında bilgi verilen âlim aşağıdakilerden hangisidir?

 • İmam Şafii
 • Ebu Hanife
 • Enes b. Malik
 • Ahmet b. Hanbel
SORU 15

Aşağıdaki âlimlerden hangisi itikad (inanç) konusunda Türkler üzerinde etkili olmuştur?

 • Eş’arî
 • Şafii
 • Maturidî
 • Ahî Evran
SORU 16

Divan-ı Hikmet adlı eser aşağıdaki mutasavvıflardan hangisine aittir?

 • Mevlana
 • Ahmet Yesevî
 • Yunus Emre
 • Hacı Bayram Veli
SORU 17

Aşağıdaki Türk büyüklerinden hangisi daha çok, esnaf üzerinde etkili olmuş ve ticaret ahlâkının yerleşmesinde rol oynamıştır?

 • Ahî Evran
 • Ebu Hanife
 • Yunus Emre
 • Hacı Bektaş Velî
SORU R
SORU 18

Aşağıdaki âlimlerden hangisi daha çok tıp alanında çalışmalarıyla bilime katı sağlamıştır?

 • Uluğ Bey
 • Ali Kuşçu
 • Harezmî
 • İbn-i Sina
SORU 19

Kur’an-ı Kerim, Mekke’de indi, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı.
Bu ifadede Türklerin, hangi alanda İslam sanatına yaptıkları katkıya işaret edilmektedir?

 • Hat
 • Ebru
 • Tezhip
 • Minyatür
SORU 20

• Müslüman Türk coğrafyacısı ve denizcisidir.
• Dünya haritasını günümüzdeki ölçülere yakın biçimde çizen ilk kişidir.
Bu bilgiler aşağıdaki bilim adamlarından hangisine aittir?

 • Bîrûni
 • Farabî
 • Piri Reis
 • Fahreddin Razi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDADCBBDDCBADBCBADAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Din Kültürü 2 Online Test 5

Açık lise Test çöz 2015 Din Kültürü 2 testimiz 30 - 31 mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2014 - 2015 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Din Kültürü 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Din Kültürü 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Din Kültürü 2 sınav soru ve cevapları 2015 yılında çıkmış sorulardır. 30 - 31 mayıs 2015 tarihinde yapılan sınav soruları 2014 ve 2015 eğitim öğretim yılına aittir. Din Kültürü 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Din Kültürü 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Din Kültürü 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Din Kültürü 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Din Kültürü 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Din Kültürü 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Din Kültürü 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 30 - 31 mayıs 2015 tarahinde yapılan 2014 - 2015 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Din Kültürü 2 dersi için geçme notu nedir ?

Din Kültürü 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Din Kültürü 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Din Kültürü 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Din Kültürü 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Din Kültürü 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 21 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Din Kültürü 2 2015 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Din Kültürü 2 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Din Kültürü 2 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Din Kültürü 2 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Din Kültürü 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Din Kültürü 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?