GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 3 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Her insan düşünerek, kendisini ve kâinatı gözlemleyerek Allah inancına ulaşılabilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu fikri desteklemez?

 • A) Tabiat olaylarının bir melek tarafından idare edilmesi
 • B) Kâinatta bir düzen ve ahengin olması
 • C) Evrendeki hareketi başlatan bir güce ihtiyaç olması
 • D) Yaratılan her varlığın bir yaratıcıya muhtaç olması
SORU 2

“De ki: O Allah tekdir. Allah Samed’dir. O doğurmamış ve doğrulmamıştır. Hiçbir şey O’na eş ya da denk değildir.”
(İhlâs suresi, 14. ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdaki konulardan hangisinin üzerinde durulmaktadır?

 • A) Allah’ın yaratması
 • B) Allah’ın yaşatması
 • C) Allah’ın gözetmesi
 • D) Allah’ın varlığı ve birliği
SORU 3

Dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Samimi ve içten olmalıdır.
 • B) Sadece namazların arkasından yapılır.
 • C) İnsan duada istediği şeyler doğrultusunda çaba göstermelidir.
 • D) Dua için hiçbir aracıya ihtiyaç yoktur.
SORU 4

Dua ibadetin özüdür.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu hadisin ana düşüncesini en iyi ifade eder?

 • A) “Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin…” (Bakara suresi, 45. ayet)
 • B) “Rabb’inize yalvara yakara ve gizlice dua edin…” (A’râf suresi, 55. ayet)
 • C) “De ki: Duanız olmasa Rabb’im size ne diye değer versin…” (Furkân suresi, 77. ayet)
 • D) “Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm.” (Bakara suresi, 186. ayet)
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi tövbenin şartlarından değildir?

 • A) Günahı terk etmek
 • B) Yaptığına pişman olmak
 • C) Abdestli olarak tövbe etmek
 • D) Bir daha yapmamaya karar vermek
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi zatî (sadece Allah’a ait olan) sıfatlardan biridir?

 • A) Hayat
 • B) Semi
 • C) Beka
 • D) Kudret
SORU 7

Melekler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Erkeklik ve dişilikleri yoktur.
 • B) Son derece kuvvetli ve süratli varlıklardır.
 • C) İnsanlar gibi irade sahibi varlıklardır.
 • D) Allah’ın bildirdikleri dışında bir şey bilmezler.
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin sıfatlarından biri değildir?

 • A) Fetanet
 • B) Mucize
 • C) İsmet
 • D) Sıdk
SORU 9

Ahirete iman eden bir insandan aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

 • A) Kötülüklerden uzak durması
 • B) İyi ve güzel davranışlar sergilemesi
 • C) İbadetlerini yerine getirmesi
 • D) Sürekli ölümü temenni etmesi
SORU 10

Aşağıda verilen namazlardan hangisi sünnettir?

 • A) Cuma namazı
 • B) Cenaze namazı
 • C) Yatsı namazı
 • D) Teravih namazı
SORU 11

Bir kimse aşağıdakilerden hangisine zekât veremez?

 • A) Amcasına
 • B) Kardeşine
 • C) Dedesine
 • D) Halasına
SORU 12

Arafat Dağı’nda, Kurban Bayramı’nın Arefe günü, güneşin doğuşu ile batışı arasında bir süre bulunmaya ne denir?

 • A) Vakfe
 • B) Tavaf
 • C) Şavt
 • D) Sa’y
SORU 13

Dünyanın dört bir yanından gelen farklı renk, dil ve ırktaki Müslümanlar birbirleriyle tanışır ve kaynaşırlar. Sosyal ve ekonomik durumu ne olursa olsun her seviyeden insan aynı kıyafetle Allah’ın huzurunda bulunurlar.
Bu metinde haccın hangi yönüne değinilmiştir?

 • A) İnsana zorluklara karşı dayanma gücü kazandırdığına
 • B) Hem mal hem de beden ile yapılan bir ibadet olduğuna
 • C) Müslümanlar arasındaki her türlü farklılığı ortadan kaldırarak onları aynı duygu etrafında topladığına
 • D) Fakirlere ve yoksullara karşı merhamet duygularını geliştirdiğine
SORU 14

Peygamberimize “Muhammedü’lEmin” denilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ticaret ile uğraşması
 • B) Son peygamber olması
 • C) Alçakgönüllü davranması
 • D) Güvenilir bir insan olması
SORU 15

Ayetlerin anlaşılması konusunda sahabeler zaman zaman görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Böyle durumlarda peygamberimiz vahyin nasıl anlaşılması ve yaşanması gerektiğini Müslümanlara öğretmiştir.
Bu metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • A) Hz. Muhammed (sav.) Kur’an’ı Açıklayıcıdır.
 • B) Hz. Muhammed (sav.) Uyarıcıdır.
 • C) Hz. Muhammed (sav.) Bir İnsandır.
 • D) Hz. Muhammed (sav.) İnsanlığa Rahmettir.
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in insani yönüyle ilgilidir?

 • A) İbadetleri açıklaması
 • B) Hastalandığında tedavi olması
 • C) İnsanları uyarması
 • D) Vahyi insanlara ulaştırması
SORU 17

Peygamberimizin tebliğ metodunda aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • A) Zorlama
 • B) Hoşgörü
 • C) Müjdeleme
 • D) Öğüt verme
SORU 18

“Eğer o, Allah’tan başkası tarafından gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık bulurlardı.
(Nisa suresi, 82. ayet)
Bu ayette Kur’an-ı Kerim’in hangi yönüne işaret edilmiştir?

 • A) Son kitap olduğu
 • B) Doğru bilgiler içerdiği
 • C) Kıyamete kadar bozulmayacağı
 • D) Cebrail tarafından getirildiği
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’i anlama gayreti olarak değerlendirilemez?

 • A) Kur’anı Kerim’in mealini okumak
 • B) Ayetlerin iniş sebeplerini öğrenmek
 • C) Kur’an’da geçen bilimle ilgili ayetleri incelemek
 • D) Kur’an’ı evin en güzel köşesinde muhafaza etmek
SORU 20

Kur’an’ı Kerim’in kısa açıklamalarla bir dilden başka bir dile aktarılmasına ne denir?

 • A) Tecvit
 • B) Meal
 • C) Hatim
 • D) Mukabele
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADBCCCCBDDCACDABABDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?