GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 6 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Aile için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Toplumun en önemli yapı taşıdır.
 • B) Kişilerin özgürlüklerini kısıtlar.
 • C) Bireylere iyi ve güzel davranışlar kazandırır.
 • D) Neslin sağlıklı bir şekilde çoğalmasını sağlar.
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın evliliğe bakışını yansıtmaz?

 • A) Evliliği tavsiye etmiştir.
 • B) Eşlerden birbirlerinin haklarını gözetmesini istemiştir.
 • C) Evliliği iffeti ve namusu korumanın en etkili yolu olarak görmüştür.
 • D) Her ne sebeple olursa olsun boşanmayı yasaklamıştır.
SORU 3

“Rabb’in sadece kendisine kulluk etmenizi, anne ve babanıza iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine ‘öf’ bile deme; onlara azarlama; ikisine de güzel söz söyle.”
(İsrâ suresi, 23. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • A) Anne ve babaya saygılı davranmalı
 • B) Anne ve babaya güzel söz söylemeli
 • C) Anne ve babanın ihtiyaçlarını gidermeli
 • D) Anne ve babanın her dediğine itaat etmeli
SORU 4

Diyanet İşleri Başkanlığı aşağıdaki bakanlıklardan hangisine bağlıdır?

 • A) Başbakanlık
 • B) İçişleri Bakanlığı
 • C) Millî Eğitim Bakanlığı
 • D) Kültür Bakanlığı
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görevlerinden biri değildir?

 • A) Din konusunda toplumu aydınlatmak
 • B) İbadet yerlerini yönetmek
 • C) İslam dininin inanç, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek
 • D) İmam Hatip Liselerini açmak ve yönetmek
SORU 6

Diyanet İşleri Başkanlığı ne zaman kurulmuştur?

 • A) 1920
 • B) 1924
 • C) 1927
 • D) 1930
SORU 7

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın en yüksek karar ve danışma organı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu
 • B) Din İşleri Yüksek Kurulu
 • C) Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • D) Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SORU 8

Kur’anı Kerim’i iyi kavrayan bir kişiden aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez?

 • A) Hayatın güzelliklerini anlayabilir.
 • B) Yaratılıştaki hikmeti fark eder.
 • C) Dünyayı bırakıp sadece ahirete çalışır.
 • D) Çevresindeki olup bitenlere duyarlı olur.
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak çalışmaz?

 • A) Vaiz
 • B) Müezzin-Kayyım
 • C) Kur’an kursu öğreticisi
 • D) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
SORU 10

Hak Dini Kur’an Dili adlı tefsir çalışmasını aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?

 • A) Kamil Miras
 • B) Konyalı Mehmet Efendi
 • C) Babanzade Ahmet Naim
 • D) Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi müftünün görevidir?

 • A) Din hizmetlerini ve dini müesseseleri yönetmek
 • B) Camilerde din hizmetlerini yürütmek
 • C) Dini konularda fetva yayınlamak
 • D) Vakit namazlarını cemaate kıldırmak
SORU 12

“… Allah her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir.”
(Furkân suresi, 2. ayet)
Bu ayetin ana düşüncesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir?

 • A) İbadet
 • B) Estetik
 • C) İnanç
 • D) Ahlâk
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi insanın sanatla ilgili değer yargılarını ifade eder?

 • A) Sevap-Günah
 • B) İyi-Kötü
 • C) Güzel-Çirkin
 • D) Doğru-Yanlış
SORU 14

Aşağıda verilen hadislerden hangisi İslam’ın “Sıla-i rahim”e verdiği önemi dile getirmektedir?

 • A) Yakınları ile ilişkisini kesen kimse cennete giremez.
 • B) Çocuklarınıza hoşca davranın ve onları güzel terbiye edin.
 • C) Küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine saygı göstermeyen bizden değildir.
 • D) Sizin en hayırlınız, kadınlara karşı en iyi davrananınızdır.
SORU 15

İslam mimarisinin aşağıdaki önemli eserlerinden hangisi ülkemizde yer almaktadır?

 • A) Emeviyye Camii
 • B) Kurtuba Camii
 • C) Selimiye Camii
 • D) Kubbetü’s-Sahra Camii
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi külleyenin bölümlerinden biri değildir?

 • A) Aşevi
 • B) Şifahane
 • C) Kümbet
 • D) Medrese
SORU 17

Aşağıdaki isimlerden hangisi musiki alanında meşhurdur?

 • A) Dede Efendi
 • B) Şeyh Galip
 • C) Hafız Osman
 • D) Süleyman Çelebi
SORU 18

Aşağıdaki eserlerden hangisi Ahmet Yesevi’ye aittir?

 • A) Vesiletü’n-Necat
 • B) Makalat
 • C) Divan-ı Hikmet
 • D) Mesnevi
SORU 19

Hüsnühat sanatı aşağıdaki mimari eserlerin hangisinde daha yoğun olarak kullanılmıştır?

 • A) Çeşme
 • B) Cami
 • C) Şadırvan
 • D) Kümbet
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi minyatür alanında meşhur bir sanatçıdır?

 • A) Levni
 • B) Itrî
 • C) Nedim
 • D) Fuzulî
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDDADBBCDDABCACCACBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?