GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 8 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Aşağıda verilen din – kutsal kitap eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Hristiyanlık – İncil
 • Yahudilik – Tevrat
 • İslamiyet – Kur’an
 • Şintoizm – Tipitaka
SORU 2

“Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı yapışın, parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın; Hani siz birbirinize düşman kişiler idinizde, O gönüllerinizi birleştirmiş ve O’nun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz…”
(Âli İmrân suresi, 103. ayet)
Bu ayette tavsiye edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Adalet
 • Temizlik
 • Hoşgörü
 • Kardeşlik
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi teslisin unsurlarından biri değildir?

 • Baba
 • Oğul
 • Meryem Ana
 • Kutsal Ruh
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal barışın bozulmasının sonuçlarından biridir?

 • Kargaşa
 • Güven ortamı
 • Ekonomik gelişme
 • Özgürlüklerin kullanılması
SORU 5

Aşağıdaki kandillerden hangisi Ramazan ayında kutlanır?

 • Kadir
 • Berat
 • Miraç
 • Regaip
SORU 6

Kur’anı Kerim’in ilk ve son sureleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • Alak – Nas
 • Fil – Kevser
 • Fatiha – Nas
 • Bakara – Felak
SORU 7

İlkel kabile dinlerinde ayin ve törenleri yöneten din adamlarına ne denir?

 • Mana
 • Tabu
 • Totem
 • Şaman
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Sihizm dinine ait bir özelik değildir?

 • Reenkarnasyonu kabul ederler.
 • Tanrı kavramına karşı kayıtsızdırlar.
 • “Altın Tapınak” en meşhur tapınaklarıdır.
 • İnançları gereği saç ve sakal kesmezler.
SORU 9

• M.Ö. Hindistan da ortaya çıkmıştır.
• Hindu ayinlerinin şekilciliği, din adamlarının otoritesi ve kast sistemi reddedilir.
• Kurucusu Vardhamana’nın ruh göçü çemberinden kurtulduğuna inanılır.
Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Taoizm
 • Budizm
 • Sihizm
 • Caynizm
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Japon dinleri arasında yer alır?

 • Taoizm
 • Caynizm
 • Şintoizm
 • Konfüçyanizm
SORU 11

Hinduizm’deki kast sistemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Kişinin kast grubu ergenliğe erdikten sonra belirlenir.
 • Kastın üst kısmını din adamları ve aydınlar sınıfı oluşturur.
 • Kastın en alt sınıfını işçi ve köleler oluşturur.
 • Aynı kasttan olanlar, sofrada birlikte yemek yiyebilirler.
SORU 12

Aşağıdaki ibadetlerin hangisi sosyal yardımlaşmaya ve dayanışmayı hedeflemektedir?

 • Hac
 • Oruç
 • Zekât
 • Namaz
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi İslam dinine ait bir özellik değildir?

 • İlahi bir dindir.
 • Mesajları evrenseldir.
 • Kutsal kitabı hiçbir değişikliğe uğramamıştır.
 • İnsanların günahkar doğduğuna inanılır.
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik dinine ait bir özelliktir?

 • Milli bir din hüviyeti taşır.
 • Gönderilen son dindir.
 • “Asli Günah” inanışı kabul edilir.
 • Pazar günü kutsal kabul edilir.
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin özelliklerinden biri değildir?

 • Vahiy yoluyla gelmişlerdir.
 • Allah’ın varlığı kabul edilir.
 • Kutsal metinlere sahiptirler.
 • Ahiret inancı taşımazlar.
SORU 16

Ülkemizde İmam Hatip Okulu açılması kararı hangi tarihte alınmıştır?

 • 1921
 • 1924
 • 1961
 • 1982
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk zamanı, din eğitimi faaliyetlerinden biri değildir?

 • İlahiyat fakültesi açılması kararlaştırılmıştır.
 • Türkçe meal ve tefsir yazılmıştır.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.
 • Medreselerde eğitime devam edilmiştir.
SORU 18

Allahu Teala sana anlamayı kolaylaştırsın. Kendi yolundan gitmeyi nasip etsin. Ey derviş! Sana ilk öğüdüm şu olsun: Komşunla ve ailenle iyi geçin. Misafirlerine ikramda bulun. Hiçbirinin kalbini kırma. Nerede kalpleri kırılan birisi varsa sen onun kalbini onar. Sana kötülük edenlere, sen iyilik et. Kurt, kuş, böcek, sinek, hayvan ve insanlardan hiç birisinin canını incitme. Herkes senden hoşnut olsun. Umulurki Allah Teala’da senden hoşnut olur.
(Kitabı Cabbar Kulu)
Bu metinde tavsiye edilen davranışlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • Allah’ın yolunda yürü
 • Yaratılana zarar verme
 • İbadetlerini vaktinde yerine getir
 • Herkesin gönlünü kazanmaya çalış
SORU 19

Aşağıdaki olaylardan hangisinde Hz. Muhammed (sav.)’in bağışlayıcılık özelliği ön plana çıkmıştır?

 • Veda Hutbesi
 • Mekke’nin fethi
 • Medine Sözleşmesi
 • Akabe Biatları
SORU 20

Atatürk’ün din eğitiminin verilmesini istediği yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Okullar
 • Tekkeler
 • Külliyeler
 • Medreseler
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DDCAACDBDCACDADBDCBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler