GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Ekonomi 1 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi dolaylı tüketime örnek olur?

 • A) Tatile gidilerek otelde konaklama yapılması
 • B) Kumaş üretiminde yünün kullanılması
 • C) Otobüste seyahat edilmesi
 • D) Elbisenin giyilerek eskitilmesi
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin hidroelektrik santrallerinden biridir?

 • A) Keban
 • B) Tunçbilek
 • C) Seyitömer
 • D) Yatağan
SORU 3

Amacı mal veya hizmet üretmek olmayan faaliyetler ekonomide emek kabul edilmezler.
Buna göre aşağıdaki örnek faaliyetlerden hangisi gerçek anlamda bir emek değildir?

 • A) Sporculuğu meslek olarak yapmak
 • B) Konaklama işletmesinde çalışmak
 • C) Zevk için dağ sporu yapmak
 • D) Taksi şoförlüğü yapmak
SORU 4

Özel sektörün yetersiz kalması sonucu, ekonomik alanda belirli bir dönem ülkemizde uygulanan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Halkçılık
 • B) Devletçilik
 • C) Milliyetçilik
 • D) Cumhuriyetçilik
SORU 5

Pirinç fiyatlarının aşırı yükselmesiyle tüketicilerin bulgulara daha fazla yönelmeleri aşağıdakilerden hangisine örnek olur?

 • A) Fizyolojik ihtiyaçların kapsam bakımından sınırlı olmasına
 • B) İhtiyaçların kişiden kişiye değişken olmasına
 • C) İhtiyaçların birbirinin yerine geçmesine
 • D) İhtiyaçların sınırsız olmasına
SORU 6

Ülkemizde aşağıdaki sektörlerden hangisinde tekel durumu vardır?

 • A) Şeker üretimi
 • B) Çay üretimi
 • C) Deniz yolu ulaşımı
 • D) Demir yolu ulaşımı
SORU 7

Maden rantını ortaya çıkaran asıl etken aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Büyüklük
 • B) Kalite
 • C) Fiyat
 • D) Maliyet
SORU 8

Türkiye’de millî gelir hesaplamaları 1927 yılında hangi yöntemle başlamıştır?

 • A) Harcama
 • B) Tahmini
 • C) Üretim
 • D) Gelir
SORU 9

Kişilerin millî gelirin oluşumuna katılmasının karşılığı olarak aldığı ve ekonomik gücünü artırdığı para veya para ile ifade edilebilen değerlere ne denir?

 • A) Gelir
 • B) Ücret
 • C) Rant
 • D) Kâr
SORU 10

Aşağıdaki tanımlardan hangisi mübadeleyi ifade etmektedir?

 • A) Malların insanlar arasında el değiştirmesidir.
 • B) Mal ve hizmetlerin elde edilmesi faaliyetidir.
 • C) İhtiyaçların karşılanması için malların tüketilmesidir.
 • D) Üretim faaliyeti sonucu elde edilen gelirin dağıtımıdır.
SORU 11

Kooperatiflerin genel ve asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Dar gelirlilere yardım etmek
 • B) Kâr elde ederek devlete vergi vermek
 • C) İnsanların konut sahibi olmalarını sağlamak
 • D) Ortaklarının ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin ekonomi politikasının başlıca hedeflerinden olamaz?

 • A) Tam istihdam sağlamak
 • B) Ekonomik dengeyi sağlamak
 • C) Yüksek enflasyonu gerçekleştirmek
 • D) Büyüme ve kalkınmayı gerçekleştirmek
SORU 13

İhtiyaçları karşılanmalarındaki şiddet derecesine göre sınıflandırdığımızda, aşağıdakilerden hangisi lüks ihtiyaçlara örnek olur?

 • A) Giyecek
 • B) Ekmek
 • C) Su
 • D) Otomobil
SORU 14

Gelirin özelliklerine göre aşağıdakilerden hangisi ekonomide gelir kabul edilmez?

 • A) Ücret
 • B) Faiz
 • C) Bağış
 • D) Kâr
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin termik santrallerinden biridir?

 • A) Soma
 • B) Keban
 • C) Hirfanlı
 • D) Sarıyar
SORU 16

Ülkelerarası millî gelirin karşılaştırılması hangi para birimi ile yapılmaktadır?

 • A) İngiliz Sterlini
 • B) Rus Rublesi
 • C) Japon Yeni
 • D) ABD Doları
SORU 17

Millî gelirin ülke nüfusuna bölünmesiyle aşağıdakilerden hangisi bulunur?

 • A) Safi millî gelir
 • B) Gayrisafi yurt içi hasılası
 • C) Kişi başına düşen millî gelir
 • D) Millî gelirdeki ücretlerin payı
SORU 18

Hızlı nüfus artışı ülkemizde hangi ekonomik soruna neden olmaktadır?

 • A) İşsizliğe
 • B) Enflasyona
 • C) Dış borçlara
 • D) Verim düşüklüğüne
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmet fiyatının oluşumunda doğrudan etkilidir?

 • A) Arz ve talep
 • B) Kalite ve marka
 • C) Belirli bir piyasa
 • D) Satın alma gücü
SORU 20

Faiz üretim faktörlerinden hangisinin geliridir?

 • A) Girişimcinin
 • B) Sermayenin
 • C) Tabiatın
 • D) Emeğin
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BACBCDDBAADCDCADCAAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?