Fıkıh 1 – Test 5 2015-2. Dönem

SORU 1

Kur’an ve Sünnet gibi fıkhi delillerden dini hükümler ortaya koyabilme bilgi ve becerisine sahip kimselere ne ad verilir?

 • Müfessir
 • Müçtehit
 • Muhaddis
 • Murakıp
SORU 2

Borçlar, alımsatım, kira ve sözleşme gibi mali konularla ilgili hükümler fıkhın aşağıdaki konularından hangisinin içerisinde incelenir?

 • Ukûbat
 • Münâkehât
 • Muâmelât
 • Ferâiz
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh usûlünün konuları arasında yer almaz?

 • Kaynaklardan nasıl hüküm çıkarılacağını belirlemek
 • Bir fıkhî hükmün hangi kaynaklardan alınacağını belirlemek
 • Fıkhın dayandığı temel ilke ve esasların neler olduğunu belirlemek
 • Karşılaşılan meseleler hakkında haram, mekruh gibi hükümler vermek
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin yararlandığı temel İslam bilimlerinden biri değildir?

 • Felsefe
 • Siyer
 • Kelam
 • Hadis
SORU 5

Fıkıh usûlüne dair yazılmış aşağıdaki eserlerden hangisi İmam Şafii’ye aittir?

 • El-Muvafakat
 • Kulağa ilaç damlatmak
 • Er-Risale
 • El-Usûl
SORU R
SORU 6

“Gücünüzün yeteceği işleri yapınız, vallahi siz yorulmadıkça Allah yorulmaz.”
Bu hadis fıkıh ilminin temel ilkelerinden hangisi için dayanak oluşturur?

 • Helallerde genişlik
 • Haramlarda sınırlılık
 • Mükellefiyette kolaylık
 • Hükümlerde tedricilik
SORU 7

Aşağıdaki fıkhi uygulamalardan hangisi tedricilik ilkesi kapsamında değerlendirilemez?

 • İçkinin üç aşamada yasaklanması
 • Namazın iki vakitten beş vakte çıkması
 • Zekât mecbur değilken zorunlu hale gelmesi
 • Hastalık, yolculuk gibi durumlarda ibadetlerde kolaylık getirilmesi
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Medine Dönemi fıkhının özellikleri arasında yer alır?

 • Cihat, aile, miras, ceza vb. konularda ilkeler konulmuştur.
 • Kur’an’ın yaklaşık üçte biri nazil olmuştur.
 • Tebliğin ana konusu tevhid ve ahirettir.
 • Fıkhi hükümler azdır.
SORU 9

Rey ekolünün temelleri aşağıdaki sahabelerin hangisi tarafından atılmıştır?

 • İbn Ömer
 • İbn Mesut
 • İbn Abbas
 • Cünüplük halinde
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Tabiiler Dönemi fıkhının özellikleri arasında yer almaz?

 • Tedvin edilen hadisler, fıkhi konulara göre düzenlenmiştir.
 • Fıkıh ilmiyle ilgili eserler yazılmaya başlanmıştır.
 • Mezheplerin oluşumu bu dönemde başlamıştır.
 • Şûra içtihadı ile hükümler verilmiştir.
SORU 11

İmam Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Zufer hangi mezhebin en tanınmış isimleridir ?

 • Hanefilik
 • Malikilik
 • Şafilîk
 • “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?…” (Saf suresi, 2 3 . ayetler)
SORU 12

• Fıkhi görüş bakımından Hanefiliğe yakındır.
• Şia’nın en büyük koludur.
• İmamiyye ve İsnaaşeriyye olarak da adlandırılır.
Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hanbeli mezhebi
 • Maliki mezhebi
 • Şafi Mezhebi
 • Caferi mezhebi
SORU 13

Vücub ehliyeti ne zaman başlar?

 • Doğmakla
 • Akıllı olmakla
 • Ergenlik çağına girmekle
 • On sekiz yaşına girmekle
SORU 14

Aşağıdaki durumların hangisi kişiden mükellefiyeti kaldıran müktesep arızalardan biri değildir?

 • Bilgisizlik
 • Sarhoşluk
 • Bunaklık
 • Savurganlık
SORU 15

Şari’in yapılmasını kesin ve bağlayıcı bir şekilde istediği fiillere ne denir ?

 • Farz
 • Sünnet
 • Mübah
 • Müstehab
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi sünneti gayri müekkededir?

 • Ezan okumak
 • Kamet getirmek
 • Farz namazları cemaatle kılmak
 • İkindi namazının sünnetini kılmak
SORU 17

Hanefi mezhebi dışındaki mezhepler sünnet ve müstehab kavramlarının yerine aşığıdakilerden hangisini kullanmışlardır?

 • Vacip
 • Mendup
 • Mübah
 • Makbul
SORU R
SORU 18

İnsanların özürlerinden dolayı geçici olarak konulmuş hükümlere ne denir?

 • Azimet
 • Ruhsat
 • Sahih
 • Fâsid
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi icma ile belirlenmiş durumlardan biri değildir?

 • Sünnetin dinin temel kaynaklarından kabul edilmesi
 • Kur’an’ın Mushaf haline getirilmesi
 • Alkollü içeceklerin haram kılınması
 • Cuma vaktinde iki ezan okunması
SORU 20

İçtihat ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Müçtehit sahabeler sorunları istişare yoluyla çözmüşlerdir.
 • İçtihat sonucu verilen hüküm kesin ve tek doğru değildir.
 • Hz. Muhammed (sav.) döneminde içtihada gerek görülmemiştir.
 • İçtihatla verilen hükümler bağlayıcı değildir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCDACCDABDADACADBBCC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Fıkıh 1 Online Test 5

Açık lise Test çöz 2015 Fıkıh 1 testimiz 30 - 31 mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2014 - 2015 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Fıkıh 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Fıkıh 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Fıkıh 1 sınav soru ve cevapları 2015 yılında çıkmış sorulardır. 30 - 31 mayıs 2015 tarihinde yapılan sınav soruları 2014 ve 2015 eğitim öğretim yılına aittir. Fıkıh 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Fıkıh 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Fıkıh 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Fıkıh 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Fıkıh 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Fıkıh 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Fıkıh 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 30 - 31 mayıs 2015 tarahinde yapılan 2014 - 2015 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Fıkıh 1 dersi için geçme notu nedir ?

Fıkıh 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Fıkıh 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Fıkıh 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Fıkıh 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Fıkıh 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 21 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Fıkıh 1 2015 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Fıkıh 1 soruları toplamda 14 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Fıkıh 1 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Fıkıh 1 testinin başarı yüzdesi %80. Sınava katılan 14 öğrenci arasından sadece 12 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 8.93 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Fıkıh 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Fıkıh 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?