GİRİŞ/KAYIT

Fıkıh 2 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki vakitlerin hangisinde namaz kılınabilir?

 • Güneş batarken
 • Güneş tam doğarken
 • Güneş tam tepe noktasında iken
 • Güneş doğmadan 45 dakika önce
SORU 2

Cemaatle kılınmakta olan farz bir namazın birinci rekatını kaçıran kimsenin yaptığı davranışlardan hangisi doğrudur?

 • Farzın başına yetişemediği için sünneti kılmaya başlar.
 • Kamet getirip farzı tek başına kılar.
 • Yetiştiği yerden cemaate katılır.
 • Namazın bitmesini bekler.
SORU 3

Aşağıdaki farz namazların hangisinin son rekâtında Fatiha ve zammı sure okunur?

 • Sabah namazı
 • Öğle namazı
 • İkindi namazı
 • Akşam namazı
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi orucun eda şartlarındandır?

 • Müslüman olmak
 • Akıllı olmak
 • Ergen olmak
 • Mukim olmak
SORU 5

Gusül abdesti alması gereken bir kimse aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

 • Selam verebilir.
 • Kabeyi tavaf edebilir.
 • Camiyi ziyaret edebilir.
 • Namaz kılabilir.
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi abdestin sünnetleri arasında yer almaz?

 • Ağız ve burnu temizlemek
 • Besmele çekmek
 • Yüzü yıkamak
 • Her organı üç kez yıkamak
SORU 7

Teyemmüm abdesti hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Teyemmüm abdestinin farzı üçtür.
 • Temiz su bulununca teyemmüm bozulur.
 • Bir teyemmüm ile üç vakit namazı kılınabilir.
 • Abdesti bozan durumlar teyemmüm için geçerli değildir.
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan durumlardan biri değildir?

 • Kulağa ilaç damlatmak
 • Ağız yoluyla pastil yutmak
 • İsteyerek ağız dolusu kusmak
 • Abdest alırken boğaza su kaçırmak
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi oruçla ilgili Peygamberimizin tavsiye ettiği davranışlardan biri değildir?

 • Sahuru gecenin son vaktinde yapmak
 • Oruç açarken dua etmek
 • İftarı geciktirerek açmak
 • İftar yemeği yedirmek
SORU 10

• Artma,arınma ve bereket anlamlarına gelir
• Hicretten iki yıl sonra farz kılınmıştır
• Kur’an’da pek çok ayette namazla birlikte zikredilmiştir.
Bu bilgiler aşağıdaki ibadetlerden hangisi ile ilgilidir?

 • Hac
 • Zekât
 • Oruç
 • Kurban
SORU 11

Zekâta konu olan malın tarım, ticaret veya üreme yoluyla artan özelliliğinin olma durumu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • Tam mülkiyet
 • Nema
 • Nisap
 • Öşür
SORU 12

“Komşusu açken tok yatan bizden değildir”
Aşağıdakilerden hangisi bu hadis kapsamında değerlendirilemez?

 • Zekat vermek
 • İftar ettirmek
 • Sadaka vermek
 • Nafile namaz kılmak
SORU 13

İhramlı bir kimsenin aşağıdakilerden hangisini yapması yasak değildir?

 • Traş olması
 • Tırnak kesmesi
 • Ellerin yıkanması
 • Jöle, ruj ve oje sürmesi
SORU 14

Kâbe’yi tavafa nerden başlanır?

 • Hacer’ül-Esved’in bulunduğu köşeden
 • Kâbe’nin kapısının önünden
 • Kâbe’nin hatim kısmından
 • Makam-ı İbrahim’den
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi tavaf çeşitlerinden biri değildir?

 • Veda
 • Mikat
 • Kudüm
 • Ziyaret
SORU 16

Hac ibadeti esnasında şeytan taşlama aşağıdaki yerlerin hangisinde yapılır?

 • Müzdelife
 • Arafat
 • Mina
 • Merve
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi Zarûrâtı Hamse olarak isimlendirilen haklardan biridir?

 • Eğitim hakkı
 • Sağlık hakkı
 • Mülkiyet hakkı
 • Teşebbüs hakkı
SORU 18

Aşağıdaki ayetlerden hangisi inanç hürriyeti ile ilgilidir?

 • “De ki: Hak Rabbinizdendir artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin…” (Kehf suresi, 29. ayet)
 • “Kim bir mü’mini kasten öldürürse,cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir…” ( Nisâ suresi, 93.ayet)
 • “Allah’a saygısızlık etmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakınınız…” ( Nisâ suresi, 1.ayet)
 • “…Yiyin için; ancak israf etmeyin, çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (Â’râf suresi, 31. ayet)
SORU 19

Fitre ve mukabele kavramlarını örnek veren öğrencinin aşağıdaki konulardan hangisini anlattığı söylenir?

 • Ramazan ayı
 • Muharrem ayı
 • Şevval ayı
 • Kameri aylar
SORU 20

Aşağıdakilerin hangisinden 1/20 (yirmide bir) zekât alınır?

 • Yağmurla sulanan toprak ürünlerinden
 • Sulama ile elde edilen toprak ürünlerinden
 • Büyük baş besi hayvanlarından
 • Küçük baş besi hayvanlarından
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCADACBACBBDCABCCAAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler