GİRİŞ/KAYIT

Fıkıh 2 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki vakitlerin hangisinde namaz kılınabilir?

 • A) Güneş batarken
 • B) Güneş tam doğarken
 • C) Güneş tam tepe noktasında iken
 • D) Güneş doğmadan 45 dakika önce
SORU 2

Cemaatle kılınmakta olan farz bir namazın birinci rekatını kaçıran kimsenin yaptığı davranışlardan hangisi doğrudur?

 • A) Farzın başına yetişemediği için sünneti kılmaya başlar.
 • B) Kamet getirip farzı tek başına kılar.
 • C) Yetiştiği yerden cemaate katılır.
 • D) Namazın bitmesini bekler.
SORU 3

Aşağıdaki farz namazların hangisinin son rekâtında Fatiha ve zammı sure okunur?

 • A) Sabah namazı
 • B) Öğle namazı
 • C) İkindi namazı
 • D) Akşam namazı
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi orucun eda şartlarındandır?

 • A) Müslüman olmak
 • B) Akıllı olmak
 • C) Ergen olmak
 • D) Mukim olmak
SORU 5

Gusül abdesti alması gereken bir kimse aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

 • A) Selam verebilir.
 • B) Kabeyi tavaf edebilir.
 • C) Camiyi ziyaret edebilir.
 • D) Namaz kılabilir.
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi abdestin sünnetleri arasında yer almaz?

 • A) Ağız ve burnu temizlemek
 • B) Besmele çekmek
 • C) Yüzü yıkamak
 • D) Her organı üç kez yıkamak
SORU 7

Teyemmüm abdesti hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Teyemmüm abdestinin farzı üçtür.
 • B) Temiz su bulununca teyemmüm bozulur.
 • C) Bir teyemmüm ile üç vakit namazı kılınabilir.
 • D) Abdesti bozan durumlar teyemmüm için geçerli değildir.
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan durumlardan biri değildir?

 • A) Kulağa ilaç damlatmak
 • B) Ağız yoluyla pastil yutmak
 • C) İsteyerek ağız dolusu kusmak
 • D) Abdest alırken boğaza su kaçırmak
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi oruçla ilgili Peygamberimizin tavsiye ettiği davranışlardan biri değildir?

 • A) Sahuru gecenin son vaktinde yapmak
 • B) Oruç açarken dua etmek
 • C) İftarı geciktirerek açmak
 • D) İftar yemeği yedirmek
SORU 10

• Artma,arınma ve bereket anlamlarına gelir
• Hicretten iki yıl sonra farz kılınmıştır
• Kur’an’da pek çok ayette namazla birlikte zikredilmiştir.
Bu bilgiler aşağıdaki ibadetlerden hangisi ile ilgilidir?

 • A) Hac
 • B) Zekat
 • C) Oruç
 • D) Kurban
SORU 11

Zekâta konu olan malın tarım, ticaret veya üreme yoluyla artan özelliliğinin olma durumu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • A) Tam mülkiyet
 • B) Nema
 • C) Nisap
 • D) Öşür
SORU 12

“Komşusu açken tok yatan bizden değildir”
Aşağıdakilerden hangisi bu hadis kapsamında değerlendirilemez?

 • A) Zekat vermek
 • B) İftar ettirmek
 • C) Sadaka vermek
 • D) Nafile namaz kılmak
SORU 13

İhramlı bir kimsenin aşağıdakilerden hangisini yapması yasak değildir?

 • A) Traş olması
 • B) Tırnak kesmesi
 • C) Ellerin yıkanması
 • D) Jöle, ruj ve oje sürmesi
SORU 14

Kâbe’yi tavafa nerden başlanır?

 • A) Hacer’ül-Esved’in bulunduğu köşeden
 • B) Kâbe’nin kapısının önünden
 • C) Kâbe’nin hatim kısmından
 • D) Makam-ı İbrahim’den
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi tavaf çeşitlerinden biri değildir?

 • A) Veda
 • B) Mikat
 • C) Kudüm
 • D) Ziyaret
SORU 16

Hac ibadeti esnasında şeytan taşlama aşağıdaki yerlerin hangisinde yapılır?

 • A) Müzdelife
 • B) Arafat
 • C) Mina
 • D) Merve
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi Zarûrâtı Hamse olarak isimlendirilen haklardan biridir?

 • A) Eğitim hakkı
 • B) Sağlık hakkı
 • C) Mülkiyet hakkı
 • D) Teşebbüs hakkı
SORU 18

Aşağıdaki ayetlerden hangisi inanç hürriyeti ile ilgilidir?

 • A) “De ki: Hak Rabbinizdendir artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin…” (Kehf suresi, 29. ayet)
 • B) “Kim bir mü’mini kasten öldürürse,cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir…” ( Nisâ suresi, 93.ayet)
 • C) “Allah’a saygısızlık etmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakınınız…” ( Nisâ suresi, 1.ayet)
 • D) “…Yiyin için; ancak israf etmeyin, çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (Â’râf suresi, 31. ayet)
SORU 19

Fitre ve mukabele kavramlarını örnek veren öğrencinin aşağıdaki konulardan hangisini anlattığı söylenir?

 • A) Ramazan ayı
 • B) Muharrem ayı
 • C) Şevval ayı
 • D) Kameri aylar
SORU 20

Aşağıdakilerin hangisinden 1/20 (yirmide bir) zekât alınır?

 • A) Yağmurla sulanan toprak ürünlerinden
 • B) Sulama ile elde edilen toprak ürünlerinden
 • C) Büyük baş besi hayvanlarından
 • D) Küçük baş besi hayvanlarından
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCADACBACBBDCABCCAAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?