Fizik 1 Dersi 2014 - 2015 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Doğayı anlama doğal olayların neden ve sonuçlarını öğrenme ve bunları matematiksel metotlarla ifade etme işi aşağıdaki hangi bilim dalı tarafından incelenir?

 • Matematik
 • Fizik
 • Biyoloji
 • Felsefe
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Fizikte Türetilmiş Büyüklük olarak adlandırılır?

 • Işık şiddeti
 • Uzunluk
 • Sıcaklık
 • Hacim
Soru 3

Sarkan elektrik tellerinin sarkmasının nedenini inceleyen Fiziğin alt alanı hangisidir?

 • Elektrik
 • Mekanik
 • Manyetizma
 • Termodinamik
Soru 4

Bir öğrencinin okula giderken taşıdığı resim dosyası 450 g’dır. Buna göre, bu dosya kaç kg’dır?

 • 45
 • 4,5
 • 0,45
 • 0,045
Soru 5

Aşağıdaki ifadelerden hangisi nitel gözleme örnek olabilir?

 • Ankara simidi 1 lira
 • Kışın soğuk havalarda insanlar üşür.
 • Sınıfın alanı 20 m2 ölçülüyor.
 • 4 Adet elma 1 kg geliyor.
REKLAM
Soru 6

Kemal, 2,5 kg’lık demir kutuyu 80 cm yükseklikteki raftan alıp yere koyduğunda kaç J’lük iş yapmış olur?(g=10m/s2)

 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
Soru 7

Birim zamanda yapılan işe güç denir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi güç tanımına ait bağıntıyı verir?

 • Yol/Zaman
 • Kuvvet x Zaman
 • Yapılan İş/Zaman
 • Kütle x Zaman
Soru 8

Şekildeki 2 kg’lık K cismine 40 N’luk kuvvet yatay doğrultuda uygulandığında zemin tarafından cisme 8 N’luk sürtünme kuvveti etki ediyor.
K cismi 4 metre yol aldığına göre, net kuvvetin yaptığı iş kaç J’dür?

 • 128
 • 256
 • 340
 • 400
Soru 9

Sürtünmesiz yatay bir düzlemde cismin üzerine etki eden net kuvvetin yola bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir
Buna göre, cisme etki eden net kuvvetin 10 m’lik yol boyunca yaptığı iş kaç J’dür?

 • 450
 • 300
 • 250
 • 225
Soru 10

Kütlesi 10 kg olan tavşan 8 m/s’lik sabit hızla hareket ederken sahip olduğu kinetik enerji kaç J’dür?

 • 150
 • 320
 • 460
 • 512
Soru 11

250J’lük enerji harcayan bir tost makinesi, 200J’lük iş yapıyorsa verimi % kaçtır?

 • 80
 • 75
 • 50
 • 25
Soru 12

Aşağıdaki enerji kaynaklarının hangisinde suyun potansiyel enerjisi kinetik enerjiye, kinetik enerjide elektrik enerjisine dönüşmüştür?

 • Rüzgar enerjisi
 • Jeotermal enerji
 • BiyoKütle enerjisi
 • Hidroelektrik enerji
Soru 13

Hava sıcaklığının 40 °C ölçüldüğü Antalya’da Kelvin termometresi ile ölçüm yapılsaydı sıcaklık kaç °K olarak ölçülürdü?

 • 140
 • 210
 • 233
 • 313
REKLAM
Soru 14

Isı ve sıcaklık ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 • Isı bir enerjidir.
 • Isı maddenin cinsine bağlıdır.
 • Sıcaklık maddenin kütlesine bağlıdır.
 • Sıcaklık termometre ile ölçülür.
Soru 15

Donma noktası 5 °X kaynama noktası 55 °X olarak kabul edilen bir termometrede 40 °X olarak ölçülen bir sıcaklık kaç °C’dır?

 • 70
 • 60
 • 30
 • 25
Soru 16

Hafif iki atom çekirdeğin yüksek sıcaklık ve basınç altında ağır çekirdek oluşturmasına ne ad verilir?

 • Fiziksel değişim
 • Füzyon
 • Fisyon
 • Element
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, fiziksel değişime örnektir?

 • Ekmeyin küflenmesi
 • Kömürün yanması
 • Suyun kaynaması
 • Gümüşün kararması
Soru 18

Sülfürik asit bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

 • H2 SO4
 • NaOH
 • Dini değerlere bağlılığı anlatmak
 • HCL
Soru 19

Küp şeklindeki katı bir maddenin kütlehacim grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre, küpün 625 g’lık kütlesinin bir kenarının uzunluğu kaç cm’dir?

 • 7
 • 5
 • 4
 • 2
Soru 20

Yarıçapı 1 m yüksekliği 2 m olan silindir şeklindeki kaba kaç m3 süt doldurulabilir? ( 3π= alınız.)

 • 6
 • 4
 • 3
 • 2
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDDCBCCADBADDCABCABA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?