GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Girişimcilik 2 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi, girişimcilerin iş fikri geliştirme konusunda kullanabilecekleri başlıca yöntemlerden değildir?

 • A) Rüyada görme
 • B) Yeni bir iş fikri geliştirme
 • C) Başkalarının iş fikirlerini model alma
 • D) Başkalarından yeni iş fikirleri satın alma
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi fizibilite etüdünün yapılış amaçlarındandır?

 • A) Araştırma giderlerini artırmak
 • B) İşletmenin hangi büyüklükte ve nerede kurulacağını belirlemek
 • C) Prototip üretimi yapacak tesisi kurmak
 • D) Müşterilerden gelen şikayetleri dinlemek
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi bir yatırım projesinin gelişim süreçlerinden biri değildir?

 • A) Fabrikanın kurulması
 • B) Proje fikrinin doğuşu
 • C) Ön fizibilite etüdü
 • D) Fizibilite etüdü
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi, fizibilite etüdünün araştırma aşamalarındandır?

 • A) İş planı
 • B) Pazar stratejisi
 • C) Araştırma-Geliştirme
 • D) Örgütsel araştırmalar
SORU 5

Özel bir girişimcinin yapacağı yatırıma temel oluşturacak ön projelerin değerlendirilmesinde ana ölçüt, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İstihdam
 • B) Üretimin temel süreçleri
 • C) Projenin yöre için önemi
 • D) Girişimin sağlayacağı kâr
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi, iyi bir iş planının girişimciye sağlayacağı yararlardan biri değildir?

 • A) Yatırım kararı almış girişimciye rehberlik eder.
 • B) İşletmenin pazara yakınlığını sağlar.
 • C) Girişimcilerin ve çalışanların dikkatini amaca yöneltir.
 • D) İşletmenin pozisyonunu gösterir.
SORU 7

Aşağıdaki bilgilerden hangisi bir iş planının “Girişimcinin Kişisel Bilgileri” bölümünde yer alır?

 • A) Gelir / Gider / Kaynak Analizleri
 • B) Ürün / Hizmet Satış Planı
 • C) İş Yeri Ruhsat Bilgileri
 • D) Medeni Hâli
SORU 8

Mal ya da hizmetleri bireysel gereksinimleri için alanlara “son tüketici” denir.
Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi son tüketicidir?

 • A) Normal insanlar
 • B) Fabrikatörler
 • C) Girişimciler
 • D) Robotlar
SORU 9

Kâr amacıyla mal ve hizmet üretmek ya da pazarlamak için üretim faktörlerini bir araya getiren ekonomik birime _________ denir.
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Pazarlama
 • B) finansman
 • C) işletme
 • D) tüccar
SORU 10

Verilen şemada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Kolaylaştırıcı Fonksiyonlar
 • B) Sanatsal Fonksiyonlar
 • C) Sanal Fonksiyonlar
 • D) Dinî Fonksiyonlar
SORU 11

İşletmelerin çevreyi ve ekolojik dengeyi koruma, vergi verme, kaliteli mal ve hizmet sunma vb. gibi sorumlulukları, işletmelerin hangi amacıyla ilişkilendirilebilir?

 • A) Kâr sağlama
 • B) Yaşamını devam ettirme
 • C) Varlığını sürdürme
 • D) Sosyal sorumluluk
SORU 12

Ticaret Kanunu’nun 503. maddesinde; “İki ya da daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan, ortakların sorumluluğu, koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve ana sermayesi belirli olan şirket” şeklinde tanımlanan şirket, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Anonim Şirket
 • B) Kolektif Şirket
 • C) Limitet şirket
 • D) Komandit Şirket
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi, hukuki şekilleri bakımından işletmeler grubunda yer almaz?

 • A) Ticaret İşletmeleri
 • B) Özel İşletmeler
 • C) Kamu işletmeleri
 • D) Yabancı sermayeli İşletmeler
SORU 14

Türk Ticaret Kanunu’na göre; bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kişiye ne ad verilir?

 • A) İşletmeci
 • B) Müdür
 • C) Tacir
 • D) İşçi
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmesi değildir?

 • A) Özel bütçeli işletmeler
 • B) Kooperatifler
 • C) Kamu İktisadi Teşekkülleri
 • D) Özerk Bütçeli Devlet İşletmeleri
SORU 16

Giyim mağazaları hangi tür işletmelere örnektir?

 • A) Finans işletmeleri
 • B) Kiralama işletmeleri
 • C) Ticaret İşletmeleri
 • D) Sanayi işletmeleri
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi iş fırsatı olarak değerlendirilemez?

 • A) Bayilik
 • B) KOSGEB
 • C) Distribütörlük
 • D) İnternet girişimciliği
SORU 18

Aşağıdaki bankalardan hangisi, ülkemizdeki KOBİ’lere (küçük ve orta büyüklükteki işletmeler) en büyük kredi desteği veren kuruluştur?

 • A) Sümerbank
 • B) Ziraat Bankası
 • C) Türk Eximbank
 • D) Türkiye Halk Bankası
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi franchising türü değildir?

 • A) Ürün ve marka franchisingi
 • B) Uluslararası franchising
 • C) Ulusal franchising
 • D) Patent franchisingi
SORU 20

İnternet girişimciliğinde paranın yerini, aşağıdakilerden hangisi almıştır?

 • A) Hazine bonoları
 • B) Kredi kartları
 • C) Senet
 • D) Çek
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABADDBDACADCACBCBDDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?