GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 3 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

İslam öncesi Arap Yarımadası ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) İçki, kumar gibi kötü alışkanlıklar yaygındı.
 • B) Toplum; hür, esir ve kölelerden oluşuyordu.
 • C) Medine şehri bir ticaret merkeziydi.
 • D) Putperestlik inancı yaygındı.
SORU 2

Peygamberimiz: “Ben babam İbrahim’in duası, annem ‘in rüyası ve kardeşim İsa’nın müjdesiyim.” buyurmuştur.
Hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A) Meryem
 • B) Amine
 • C) Halime
 • D) Hacer
SORU 3

Hz. Muhammed (sav.), peygamberliğini ilan ettikten sonra, müşrikler, O’na farklı ithamlarda bulunmuşlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

 • A) Saîr
 • B) Sihirbaz
 • C) Yalancı
 • D) Kâhin
SORU 4

Hz. Muhammed (sav.)’in büyüyüp yetişmesinde aşağıdakilerden hangisi katkı sağlamamıştır?

 • A) Amine
 • B) Halime
 • C) Abdullah
 • D) Abdülmuttalip
SORU 5

İslam’a davetin gizli yapılmasını sonlandıran ayet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) “Yaratan Rabb’inin adıyla oku!” (Alak suresi, 1. ayet)
 • B) “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyat suresi, 56. ayet)
 • C) “(Ey Muhamme
 • D) Sana emrolunanı açıkça bildir ve Allah’a ortak koşanlara aldırış etme.”(Hicr suresi, 94. ayet)
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in hanımı Hz. Hatice’den olan çocuklarından biri değildir?

 • A) Rukiye
 • B) İbrahim
 • C) Abdullah
 • D) Zeynep
SORU 7

Peygamberimiz zamanında müşrikler tarafından ilk şehit edilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Bilâl
 • B) Hz. Zeyd
 • C) Hz. Yasir
 • D) Hz. Osman
SORU 8

Peygamberimiz, İslam’ı tebliğ etmek için aşağıdaki yerlerden hangisine gitmiştir?

 • A) Taif
 • B) Şam
 • C) Yemen
 • D) Habeşistan
SORU 9

Müslümanlar ile Mekkeli müşriklerin yaptıkları savaşlar hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?

 • A) Bedir-Uhud-Hendek
 • B) Uhud-Hendek-Bedir
 • C) Hendek-Bedir-Uhud
 • D) Bedir-Hendek-Uhud
SORU 10

Peygamberimiz, İslam’a davet mektuplarını aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra göndermeye başlamıştır?

 • A) Veda Haccı
 • B) Akabe Biatları
 • C) Habeşistan’a hicret
 • D) Hudeybiye antlaşması
SORU 11

Mekke’nin fethinden sonra Müslümanların yaptığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Huneyn
 • B) Hayber
 • C) Mute
 • D) Hendek
SORU 12

Peygamberimiz vefat ettiğinde, cenazesini yıkayıp kefenleyen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Ömer
 • B) Hz. Osman
 • C) Hz. Ebubekir
 • D) Hz. Ali
SORU 13

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Vahiy ve bilim birbiriyle asla çatışmazlar.
 • B) Bilim; akıl, deney ve araştırma yoluyla elde edilir.
 • C) İslam’a göre doğru bilgiye yalnızca duyularla ulaşılır.
 • D) Allah’ın gönderdiği buyruklar din olarak adlandırılır.
SORU 14

Aşağıdaki hadislerden hangisi konu yönüyle diğerlerinden farklıdır?

 • A) İnsanın duaları içinde Allah’ın en sevdiği şey, sağlıklı olma isteğidir.
 • B) İki nimet vardır ki insanların çoğu bunlardan habersizdir. Bunlar sağlık ve boş vakittir.
 • C) Söz ve davranışlarında ileri gidip haddi aşanlar helak oldular.
 • D) Allah’tan mağfiret ve sağlık dileyin. Çünkü bir kimseye imandan sonra sağlıktan daha hayırlı bir şey verilmemiştir.
SORU 15

İslam dininin ibadetlerin yapılması ile ilgili getirdiği aşağıdaki kolaylıklardan hangisi sağlık ile ilgili değildir?

 • A) Yolculuğa çıkamayacak kadar hasta olanların hacca gitmemesi
 • B) Hacda öğle ile ikindi, akşam ile yatsı namazlarının birleştirilerek kılınması
 • C) Ayakta namaz kılamayanların oturarak namaz kılmaları
 • D) Hamile olanların oruç tutmamaları
SORU 16

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A) İbadetlerin geçerli olması için inanmak temel şarttır.
 • B) İbadetler imanın korunmasına ve kuvvetlenmesine katkı sağlar.
 • C) İman edip ibadet etmeyenlerin Allah’a bağlılığı zamanla azalabilir.
 • D) Müslümanın bazı ibadetleri terk etmesi onu iman dairesinin dışına çıkarır.
SORU 17

“Böylece sizin dengeli ve ölçülü bir toplum olmanızı istedik…”
(Bakara suresi, 143. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • A) Toplumsal hayat vazgeçilmezdir.
 • B) Yiyeceklerde aşırılığa kaçılmamalıdır.
 • C) Maddiyatta dengeli olunmalıdır.
 • D) Hayatın her alanında orta yol tutulmalıdır.
SORU 18

Başkalarının sahip olduğu mal, makam ve ilim gibi kıymetleri kaybetmesini ve bu kişilerin zelil duruma düşmesini istemeye ne ad verilir?

 • A) Kibir
 • B) Haset
 • C) Gıpta
 • D) Empati
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Hanifle rin özelliklerinden biridir?

 • A) Putlara taparlardı.
 • B) Okuma yazma bilmezlerdi.
 • C) Kölelerden oluşurlardı.
 • D) Kız çocuklarına değer verirlerdi.
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap toplumunda görülen güzel hasletlerden biri değildir?

 • A) Eşitlik
 • B) Cömertlik
 • C) Ahde Vefa
 • D) Misafirperverlik
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBCCCBCAADADCCBDDBDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?