GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Mantık 1 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi mantığın inceleme alanına girer?

 • A) Davranış bozukluklarını incelemek
 • B) Doğru düşünmenin kurallarını incelemek
 • C) Yargının nesnesine uygunluğunu araştırmak
 • D) İnsanlardaki düşünce farklılıklarını araştırmak
SORU 2

Bütün öğrenciler çalışkandır.
Ali öğrencidir.
O halde Ali çalışkandır.
Yukarıda verilen akıl yürütme biçimi hangisidir?

 • A) Analoji
 • B) Tümevarım
 • C) Tümdengelim
 • D) Tam tümevarım
SORU 3

Aşağıdaki önermelerden hangisi, düşünme ilkelerinden özdeşlik ilkesini dile getirir?

 • A) Bir şey ne ise odur.
 • B) Yeterli sebep olmadıkça hiçbir şey var olamaz.
 • C) Bir şey hem kendisi hem de kendisinden başka bir şey olamaz.
 • D) Bir şeyin kendisi ve değillemesi arasında üçüncü bir durum olamaz.
SORU 4

Mantığın kurucusu olarak kabul edilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Rene Descartes
 • B) Aristoteles
 • C) İbn-i Sina
 • D) Farabî
SORU 5

Aşağıdaki kavramlardan hangisi terim değildir?

 • A) İnsan
 • B) Zorunlu aerobik
 • C) Çiçek
 • D) Su
SORU 6

Kavramlara ait örnekler hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Tüme -- > Tikel -- > Tekil

 • A) Kedi -- > Bazı kediler -- > Minnoş
 • B) Bazı çiçekler -- > Tüm çiçekler -- > Karanfil
 • C) Tüm insanlar -- > Bazı insanlar -- > Ayşe
 • D) Bazı gezegenler -- > Tüm gezegenler -- > Mars
SORU 7

Birçok türde ortaklaşa bulunan özelliklere ilinti denir. Bu özellikler canlının bütün türlerinde ortaklaşa bulunur, sadece bir türe ait özellik değildir.
Aşağıdakilerden hangisi ilintiye örnek olur?

 • A) İnsan kültür üreten bir varlıktır
 • B) İnsan sosyalleşen bir varlıktır
 • C) İnsan düşünen bir varlıktır
 • D) İnsan uyuyan bir varlıktır
SORU 8

Canlı → Bitki → Ağaç → Gül
Verilen kavramlardan içlemi en fazla olan hangisidir?

 • A) Gül
 • B) Ağaç
 • C) Bitki
 • D) Canlı
SORU 9

İki kavramdan biri diğerinin bazı elemanlarını içine alıyorsa, bu iki kavram arasında eksik girişimlilik ilişkisi vardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde iki kavram arasında eksik girişimlilik ilişkisi vardır?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi beş tümel arasında yer almaz?

 • A) Özgülük
 • B) Analoji
 • C) Cins
 • D) Tür
SORU 11

Aşağıda verilenlerden hangisinin tanımı yapılabilir?

 • A) Su
 • B) Aşk
 • C) Kin
 • D) Nefret
SORU 12

Bir cümlenin önerme olabilmesi için hangi özelliği taşıması gerekir?

 • A) Soru niteliğinde olmasına
 • B) Bir dileği dile getirmesine
 • C) Doğruluk değeri taşımasına
 • D) Emir cümlesi olmasına
SORU 13

Tek yargı bildiren önermelere basit önerme denir.
Aşağıdakilerden hangisi basit önermeye örnektir?

 • A) Bilim öğretici ve mantıksaldır.
 • B) Ali çalışırsa sınıfını geçer.
 • C) Sayı ya tektir ya da çifttir.
 • D) Bütün babalar fedakardır.
SORU 14

‘’Bazı insanlar öğrencidir’’ önermesinin nitelik ve nicelik bakımından türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tikel olumlu
 • B) Tümel olumlu
 • C) Tikel olumsuz
 • D) Tümel olumsuz
SORU 15

’’Bütün çiçekler güzeldir’’ önermesinin çelişiği aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bazı çiçekler güzeldir.
 • B) Hiçbir çiçek güzel değildir.
 • C) Bazı çiçekler güzel değildir.
 • D) Hiçbir güzel çiçek değildir.
SORU 16

Bir önermenin nitelik ve doğruluk değerini değiştirmeden özne ve yüklemin yerlerinin değiştirilmesine düz döndürme denir.
‘’Bazı insanlar hastadır’’ önermesinin düz döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bazı hasta olamayanlar insan olmayanlar değildir.
 • B) Bazı insan olmayanlar hasta olamayanlar değildir
 • C) Bazı hastalar insan değildir.
 • D) Bazı hastalar insandır.
SORU 17

Verilen en az iki önermeden zihnin zorunlu olarak bir sonuç çıkarması işlemidir.
Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • A) Kavram
 • B) Önerme
 • C) Kıyas
 • D) Tanım
SORU 18

İki öncül ve bir sonuçtan oluşan kıyas çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Zincirleme kıyas
 • B) Karma kıyas
 • C) Bileşik kıyas
 • D) Basit kıyas
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi, yüklemli kesin kıyasın geçerli olabilmesi için uyulması gereken kurallardan değildir?

 • A) Her kıyas iki öncül ve bir sonuçtan oluşur.
 • B) Her kıyasta büyük, küçük ve orta terim vardır.
 • C) İki tikel öncülden bir sonuç çıkmaz.
 • D) İki olumlu öncülden çıkan sonuç olumsuzdur.
SORU 20

• Başarılı insanlar sağlıklı ailede büyürler.
Ali başarılıdır.
• _________
Yukarıda öncülleri verilen kıyasın sonucu hangisi olur?

 • A) O halde Ali sağlıklı aile ortamında büyümüştür.
 • B) O halde Ali sağlıklı ailede büyüyecektir.
 • C) O halde Ali başarılı olamayacaktır.
 • D) O halde Ali başarılı olacaktır.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCABDCDABBACDACDCDDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?