GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Psikoloji 1 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Organizmanın doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilen tüm etkinliklerine davranış denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi dolaylı olarak gözlenebilen davranışa örnektir?

 • A) Kitap okumak
 • B) Bisiklete Binmek
 • C) Şiddetli patlama ile irkilmek
 • D) Bir projeyi zihinde tasarlamak
SORU 2

İnsan bir robot veya makine değildir. İnsan kendisinden, davranışlarından, oluşturacağı kimliğinden sorumludur. İnsan kendine göre bir değerdir ve insan doğası iyilik temelleri üzerine kuruludur.
Bu görüşleri savunan psikolojik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hümanistik yaklaşım
 • B) Psikodinamik yaklaşım
 • C) Fonksiyonel yaklaşım
 • D) Biyolojik yaklaşım
SORU 3

I. İş yerlerinin insan sağlığına uygun düzenlenmesi için yapılan çalışmalar.
II. Öğrencilerin belirli alanlara yönlendirilmesi.
III. İşin gerektirdiği becerilere sahip elemanların seçimi
IV. Yaşa bağlı olarak gelişme evrelerini saptama
Verilenlerden hangileri endüstri psikolojisinin alanına girer?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) II ve IV
SORU 4

Bir değişkenin etkilerini gözlemek üzere koşulları hazırlanmış, yaş cinsiyet, eğitim, yetenek gibi birbirlerine oldukça benzeyen kişilerden oluşturulmuş, kontrol ve deney grubunun kullanıldığı araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İç gözlem
 • B) Görüşme
 • C) Deney
 • D) Test
SORU 5

İki değişken arasındaki ilişki miktarına korelasyon denir. Değişkenlerden biri arttıkça diğeri de artıyorsa pozitif, biri arttıkça diğeri azalıyorsa negatif korelasyon söz konusudur.
Aşağıdaki değişkenlerden hangisinde negatif korelasyon vardır?

 • A) Sınav kaygısı – başarılı olma
 • B) Yemek yeme – şişmanlama
 • C) Spor yapma – sağlıklı yaşam
 • D) Zeka – başarı
SORU 6

Mor ötesi ışınları göremediğimiz gibi 20 frekansın altındaki sesleride işitemeyiz.
Buna göre duyumun gerçekleşmesi aşağıdakilerden öncelikle hangisine bağlıdır?

 • A) Bir uyaranın olması
 • B) Uyaranın dikkati çekmesi
 • C) Duyu organlarının sağlam olması
 • D) Uyarıcı şiddetinin duyum eşikleri arasında olması
SORU 7

10 Şubat 1828 yılında Tazmanya’da Avrupalı dört çoban 30 Aborjin’i katledip 60 metre yüksekten kayalıklara atarak Avrupalıların buraya zafer tepesi ismini verdirmesini sağladılar.
Avrupalıların sözkonusu yeri zafer tepesi olarak adlandırmalarına karşın Aborjinlerin buraya katliam tepesi olarak bakmaları aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

 • A) Algının kişiden kişiye değişmediği
 • B) Algı için duyuma gerek olmadığı
 • C) Duyum ve algının aynı olduğu
 • D) Algının öznelliği
SORU 8

I. Gürültülü bir ortamdaki sesten rahatsız olan kişinin bir süre sonra sesten rahatsız olmaması.
II. Uzun süre hiçbir uyarıcının alınmaması insanlarda normal fonksiyonların bozulmasına sebep olabilir.
Bu olaylarla ilgili olan kavramlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A) Dengelenme aşırı uyarılma
 • B) Alışma yetersiz uyarılma
 • C) Algıda organizasyonduyarlılık
 • D) Yetersiz uyarılma aşırı uyarılma
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal güdülerden değildir?

 • A) Dinlenme
 • B) Başarılı olma
 • C) Statü kazanma
 • D) Güvende olma
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi psikolojik illüzyona örnektir?

 • A) Enine çizgili elbise giyen birinin kilolu algılanması
 • B) Çay bardağına batırılmış kaşığın kırık gibi görünmesi
 • C) Issız yolda giden birinin yoldaki ipi yılan olarak algılaması
 • D) Bir saniyede perdeye ard arda yansıtılan resimlerin hareketli algılanması
SORU 11

I. Algıların biçim ve düzene sokulmasıdır.
II. Organizmanın gelen uyarıcılardan bir kısmını algılayıp bir kısmını algılamamasıdır.
III. Bir nesnenin çevresindeki uyaran ve yapısındaki değişikliklere karşın algısal niteliğini korumasıdır.
Yukardakiler sırasıyla algının hangi özelliklerini ifade etmektedir?

I -- > II -- > III

 • A) Algıda Derinlik -- > Algıda Seçicilik -- > Algıda Örgütleme
 • B) Algıda Örgütleme -- > Algıda Değişmezlik -- > Algıda Seçicilik
 • C) Algıda Örgütleme -- > Algıda Seçicilik -- > Algıda Değişmezlik
 • D) Algıda Seçicilik -- > Algıda Derinlik -- > Algıda Örgütleme
SORU 12

Karnımız aç olduğunda yiyecekleri daha lezzetli algılarız.
Bu durum öncelikle algıyı etkileyen hangi etmene bağlıdır?

 • A) Kültür
 • B) İhtiyaçlar
 • C) Zihni tutum
 • D) Duygusal durum
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeye örnektir?

 • A) Ateşten eli yanan bir çocuğun ateşe bir daha yaklaşmaması.
 • B) Yeni doğan bebeğin ağlamaya başlaması.
 • C) Kişinin şiddetli patlama sesiyle irkilmesi.
 • D) Örümceğin ağını örmesi.
SORU 14

Problemin parçaları arasındaki ilişkinin aniden kavranarak çözüme ulaşılması hangi tür öğrenmeye örnek olur?

 • A) Motor öğrenme
 • B) Model alarak öğrenme
 • C) Sezgisel öğrenme
 • D) Klasik koşullanma ile öğrenme
SORU 15

• Beyaz tavşandan korkan birinin tüm beyaz hayvanlardan korkması
• Sütten ağzı yananın yoğurdu üfleyerek yemesi
Yukarıda verilen örnekler hangi öğrenme süreci ile ilgilidir?

 • A) Pekiştirme
 • B) Genelleme
 • C) Canlanma
 • D) Sönme
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi belleğin temel işlemlerinden değildir?

 • A) Kodlama
 • B) Saklama
 • C) Çağırma
 • D) Dengelenme
SORU 17

Yeni öğrenilen bilgilerin daha öncekileri unutturması aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?

 • A) Güdülenme
 • B) Pozitif transfer
 • C) Geriye ket vurma
 • D) İleriye ket vurma
SORU 18

Bir probleme alışılmışın dışında çözüm yolları bulmayı, sağlam güvenilir bilgilere yönelik atılımcı bir düşünmeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Pozitif transfer
 • B) Yaratıcı düşünme
 • C) Programlı öğrenme
 • D) Serbest çağrışım
SORU 19

İnsanın baharda kendini canlı, kışın daha sıkıntılı hissetmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

 • A) Biyolojik ritm
 • B) Alışkanlıklar
 • C) Meditasyon
 • D) Hipnoz
SORU 20

İnsanın normal bilinçlilik durumu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Uyanıklılık dönemleri
 • B) Uyku ve rüyalar
 • C) Meditasyon
 • D) Hipnoz
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DABCADDBACCBACBDCBAA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?