GİRİŞ/KAYIT

Sağlık bilgisi 2 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi çekirdek ailenin bireyidir?

 • A) Evlenmiş hala
 • B) Evlenmiş çocuklar
 • C) Evlenmemiş çocuklar
 • D) Evlenmemiş dayı
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi eş seçimi kararında ilk adımdır?

 • A) Eş adayının kişilik özelliklerini tanımak
 • B) Eş adayının ailesini tanımak
 • C) Kendi kişilik özelliklerini tanımak ve farkında olmak
 • D) Toplumsal bakış açılarını dikkate almak
SORU 3

I. Çocuk sayısını belirlemek
II. Doğumlar arasındaki aralığı belirlemek
III. İstenmeyen gebelikleri sonlandırmak
Aile planlaması uygulamalarının amacı yukarıdakilerden hangileridir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde çocuklara 1 yaşına gelinceye kadar, aşı takvimine göre düzenli olarak uygulanan aşılardan değildir?

 • A) BCG
 • B) DBT
 • C) Hepatit B
 • D) Kuduz aşısı
SORU 5

İnsanlarda normal gebelik süresi ortalama kaç gündür?

 • A) 280
 • B) 260
 • C) 240
 • D) 220
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi erken doğum sancılarına neden olmaz?

 • A) Annenin rahim yapısının kusurları
 • B) Annenin yeterli ve dengeli beslenmesi
 • C) Annenin ciddi bir hastalığının olması
 • D) Bebeğin anne karnında ölümü
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi lohusalık dönemindeki annede gerçekleşmez?

 • A) Rahim küçülür.
 • B) Süt salgılaması durur.
 • C) Adet kanamasına benzer bir kanama görülür.
 • D) Gebelikte oluşan tüm değişiklikler gebelik öncesine döner.
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde çocukluk çağında görülen bulaşıcı hastalıklardandır?

 • A) Kanser
 • B) Tansiyon
 • C) Boğmaca
 • D) Böbrek yetmezliği
SORU 9

Anne, baba ve bebeğin kan grubu aşağıdakilerden hangisi gibi olduğunda kan uyuşmazlığı görülebilir?

Anne -- > Baba -- > Bebek

 • A) Rh pozitif -- > Rh negatif --> Rozitif
 • B) Rh negatif -- > Rh pozitif -- > Rh pozitif
 • C) Rh negatif -- > Rh negatif -- > Rh negatif
 • D) Rh pozitif -- > Rh pozitif -- > Rh negatif
SORU 10

Normal gelişim gösteren bir çocuk “baba”, “anne”, “mama” gibi iki heceli sözcükleri ilk olarak gelişim döneminin kaçıncı ayında söyleyebilir?

 • A) 3.
 • B) 9.
 • C) 12.
 • D) 24.
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi hastalık oluşumuna neden olan bedensel sebeplerden değildir?

 • A) Hormonal
 • B) Kalıtsal
 • C) Metabolik kökenli
 • D) Mikroorganizmalar
SORU 12

Bir bulaşıcı hastalık etkeninin vücuda girmesiyle hastalığın ortaya çıkmasına kadar geçen süreye ne denir?

 • A) Kuluçka süresi
 • B) Bulaşma süresi
 • C) Salgın hastalık
 • D) Enfeksiyon hastalığı
SORU 13

I. Mikroorganizmanın virülansı (hastalık yapma yeteneği)
II. Organizmaya giren mikroorganizma miktarı (enfeksiyon dozu)
III. Konağın duyarlılığı (konağın bağışıklık durumu)
Yukarıdakilerden hangileri enfeksiyon oluşumunu belirleyen en önemli faktörlerdendir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 14

Karadeniz Bölgesinde guatr hastalığı her yıl yaklaşık olarak aynı sayıda kişide görülmektedir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 • A) Pandemi
 • B) Epidemi
 • C) Endemik hastalık
 • D) Bulaşıcı hastalık
SORU 15

I. Uygun ısı
II. Nem
III. Besin
Yukarıda verilenlerden hangilerinin bulunduğu ortamda mikroorganizmalar çoğalarak sayıları hızla artar?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 16

Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde salgın oluşmaz?

 • A) Grip
 • B) Tifo
 • C) Tetanos
 • D) Kolera
SORU 17

Sağlıklı insanlarda aşağıdakilerden hangisi vücut ısısının normal değerinden aşağıya düşmesine neden olur?

 • A) Egzersiz yapmak
 • B) Gece uyumak
 • C) Sıkı giyinmek
 • D) Sıcak içecekler içmek
SORU 18

Kalp-damar sisteminin yaşamsal organları, uygun oranda kanlandıramaması nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliğine ne denir?

 • A) Şok
 • B) Koma
 • C) Bayılma
 • D) Boğulma
SORU 19

Yüksek derecede ısı ve nem nedeniyle vücut ısısının ayarlanamaması sonucu ortaya çıkan bozukluklara ne ad verilir?

 • A) Sıcak çarpması
 • B) Solunum durması
 • C) Zehirlenme
 • D) Yaralanma
SORU 20

Doku ve organ nakillerinde, hastanın aşağıdaki durumlarından hangisi göz önünde bulundurulur?

 • A) Irkı
 • B) Cinsiyeti
 • C) Zengin – fakir olması
 • D) Tıbbi aciliyet durumu
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CCADABBCBBDADCDCBAAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler