GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Sanat Tarihi 1 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Yaş sıva üzerine toprak boyalarla yapılan duvar resmine verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Büst
 • B) Peyzaj
 • C) Fresko
 • D) Gravür
SORU 2

Taş, metal, tahta, mermer, seramik gibi kalıcı ve sert maddeler üzerine yazılan yazıları inceleyen bilim dalı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Paleografi
 • B) Arkeoloji
 • C) Epigrafi
 • D) Kronoloji
SORU 3

Mahalle içindeki geçişlerin, birbirine bitişik evlerin damları üzerinden sağlanan tarih öncesi yerleşim yeri, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Alacahöyük
 • B) Çatalhöyük
 • C) Çayönü
 • D) Truva
SORU 4

2007 yılında “Dünya’nın Yeni Yedi Harikası” olarak belirlenen Machu Picchu Antik Şehri, aşağıdaki hangi uygarlık tarafından inşa edilmiştir?

 • A) İnka
 • B) Maya
 • C) Asur
 • D) Çin
SORU 5

Aşağıdaki ritmik sanatlardan hangisi yaşama en yakın türdür?

 • A) Tiyatro
 • B) Opera
 • C) Dans
 • D) Bale
SORU 6

• Mısır’da kayalara oyularak yapılmış tapınaklara en güzel örnektir.
• Firavun II. Ramses ve karısı kraliçe Nefertiti’ye aittir.
• Nil nehri kıyısındadır.
Hakkında bilgi verilerek tanıtılan tapınak, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Karnak
 • B) Luksor
 • C) Deyrel Bahri
 • D) Abu Simbel
SORU 7

Sümer kabartmalarının en tanınmışı olan “Akbabalar Steli”, aşağıdaki şehirlerden hangisinde bulunmuştur?

 • A) Ur
 • B) Lagaş
 • C) Eridu
 • D) Nippur
SORU 8

Yunan portre heykel sanatının en önemli temsilcisi olarak kabul edilen ve çok sayıda “İskender Portresi” çalışan ünlü heykeltıraş, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Fidyas
 • B) Lisipos
 • C) Donatello
 • D) Polikletos
SORU 9

Aşağıdaki Roma tapınaklarından hangisi Anadolu’dadır?

 • A) Vesta Tapınağı
 • B) Nimes Tapınağı
 • C) Augustus Tapınağı
 • D) Pantheon Tapınağı
SORU 10

MÖ 12. yy’larda Yunanistan’dan Batı Anadolu’ya gelen son topluluk, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Dorlar
 • B) Persler
 • C) Hititler
 • D) Lidyalılar
SORU 11

Taş malzemesi kullanılarak yapılmış en eski şehir amfitiyatrosu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Pompei Amfitiyatrosu
 • B) Roma Amfitiyatrosu
 • C) Verona Amfitiyatrosu
 • D) ElJem Amfitiyatrosu
SORU 12

“Korint nizamı, _________ nizamının çok az değişmiş biçimidir.”
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Dor
 • B) Eol
 • C) Helenistik
 • D) İyon
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi mimari örtü ögesidir?

 • A) Niş
 • B) Tonoz
 • C) Potern
 • D) Portal
SORU 14

Roman ve Gotik sanatlarının Avrupa’da görüldüğü çağ, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yakın Çağ
 • B) Yeni Çağ
 • C) Orta Çağ
 • D) İlk Çağ
SORU 15

Aşağıdaki ülkelerin hangisinde Gotik üslubun yayılması zaman almıştır?

 • A) İtalya
 • B) Fransa
 • C) Almanya
 • D) İngiltere
SORU 16

Aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin sözcük anlamı “yeniden doğuş”tur?

 • A) Romantizm
 • B) Rönesans
 • C) Fütürizm
 • D) Barok
SORU 17

Aşağıdaki hangi akımın sanatçıları, var olan bütün eğilimlere, alışılagelmiş kurallara karşı çıkmalarıyla tanınmışlardır?

 • A) Empresyonizm
 • B) Romantizm
 • C) Dadaizm
 • D) Sürrealizm
SORU 18

Aşağıdaki mimari eserlerden hangisinin yapımında Neoklasik sanatın mimari özellikleri kullanılmıştır?

 • A) İngiltere – Lincoln Katedrali
 • B) İspanya – Kompestela Katedrali
 • C) Fransa – Versay Sarayı
 • D) Fransa – Maddeleine Kilisesi
SORU 19

Rönesans Dönemi heykeltıraşlarından olan Lorenzo Ghiberti, Floransa Vaftizhanesi’nin bronz kapıları için yaptığı rölyeflerinde daha çok hangi etkiyi öne çıkarmaya çalışmıştır?

 • A) Işık vurgusunu
 • B) Renk çeşitliliğini
 • C) Derinlik duygusunu
 • D) Kompozisyondaki tekdüzeliği
SORU 20

• “Ayçiçekleri”
• “Sandalye ve Pipo”
• “Buğday Tarlası Üstünde Kargalar”
Yukarıdaki eserler hangi empresyonist ressama aittir?

 • A) Van Gogh
 • B) Paul Cezanne
 • C) Edgar Degas
 • D) Alfred Sisley
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CCBAADBBCAADBCDBCDCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?