Seçmeli Coğrafya 1 Dersi 2014 - 2015 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Bitkilerin yeryüzüne dağılışı aşağıdakilerden hangisinin dağılışını doğrudan etkiler?

 • İklim tipleri
 • Kayaç yapısı
 • Hayvan türleri
 • Yozgat
Soru 2

Tundra biyomunda aşağıdaki canlı türlerinden hangisi görülmez?

 • Kutup tilkisi
 • Ren geyiği
 • Kaya yosunları
 • Geniş yapraklı ağaçlar
Soru 3

Karasal biyomlar genellikle hangi coğrafi özelliğe göre sınıflandırılır?

 • Yer şekillerine göre
 • Toprak özelliklerine göre
 • Bitki örtüsüne göre
 • Enlem değerlerine göre
Soru 4

Aşağıdaki olaylardan hangisi bir canlı neslinin yok olmasına neden olabilir?

 • Tsunami
 • Deprem
 • Küresel ısınma
 • Volkanik patlamalar
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bir ekosistemi oluşturan canlı öğelerdendir?

 • Karbonhidrat
 • Mikroorganizmalar
 • Karbondioksit
 • Protein
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki olaylardan hangisi su döngüsü içerisinde yer almaz?

 • Buharlaşma
 • Terleme
 • Başkalaşım
 • Yoğuşma
Soru 7

Sanayisi gelişmiş ve iş gücü ihtiyacı fazla olan bir ülke öncelikle aşağıdakilerden hangisini uygulamalıdır?

 • Doğal kaynakları verimli kullanmak
 • Etkili bir nüfus politikası izlemek
 • Tarım teşviklerini arttırmak
 • İç turizm faaliyetlerine yatırım yapmak
Soru 8

Bir ülkede uygulanan nüfus politikası aşağıdakilerden hangisini daha az etkiler?

 • Turizm faaliyetleri
 • Tasarruf miktarı
 • İş gücü ihtiyacı
 • Eğitim durumu
Soru 9

Aşağıdaki olaylardan hangisi dünya genelinde şehirleşmenin büyük bir hız kazanmasında etkili olmuştur?

 • Yerleşik hayata geçiş
 • Pusulanın icadı
 • Sanayi inkılabı
 • Coğrafi Keşifler
Soru 10

Şam şehrinin günümüzde büyük bir ulaşım şehri olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha çoktur?

 • Nüfus artış hızının fazla olması
 • İslam kültür ve medeniyetinin gelişmiş olması
 • Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yaygın olması
 • Geçmişte kervan yollarının kesişim noktasında bulunması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinde dağıtım faaliyetlerinden söz edilmiştir?

 • Gemilerde balıkların dondurularak işlenmesi balık üretimini arttırmıştır.
 • Sanayinin gelişmesiyle el tezgahlarının yerini fabrikalar almıştır.
 • Nitelikli iş gücünün azalması üretimi olumsuz etkilemektedir.
 • Kahve fazla tüketildiğinden ana vatanı dışında da üretilmektedir.
Soru 12

Bir şehrin sanayisinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?

 • Bilgi ve teknoloji birikiminin
 • Çevresindeki enerji kaynaklarının
 • Ulaşım ağının
 • Doğal güzelliklerinin
Soru 13

İnsanların ekonomik faaliyetlerinin temelinde doğal kaynaklar yer almaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez?

 • Nüfus artışının çevre kirliliğine neden olması
 • Ağaçların yapı malzemesi olarak kullanılması
 • Yer şekillerinin turizm faaliyetlerine konu olması
 • Toprağın işlenmesi
REKLAM
Soru 14

Ülkemizin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, siyasi ve ekonomik durumunu daha çok etkilemiştir?

 • Dağlık bir ülke olması
 • Yarım ada üzerinde bulunması
 • Orta kuşakta bulunması
 • Çanakkale ve İstanbul boğazlarına sahip olması
Soru 15

Doğu Anadolu Bölgesi’nde; fazla eğimli araziler, az eğimli arazilerden daha çok yer kaplar.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini olumlu yönde etkilemiştir?

 • Tarım alanlarını
 • Enerji üretimini
 • Ulaşım ağını
 • Yerleşme faaliyetlerini
Soru 16

Haritada üretim alanları gösterilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Turunçgil
 • Buğday
 • Fındık
 • Zeytin
Soru 17

Ülkemizde yetiştirilen aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi yağ üretiminde kullanılmaz?

 • Zeytin
 • Ayçiçeği
 • Arpa
 • Soya fasülyesi
Soru 18

Bolu çevresinde kümes hayvancılığının yoğun olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • İklimin elverişli olması
 • Yer şekillerinin etkisi
 • Kalabalık şehirlere yakın olması
 • Yeterli sermayenin burda bulunması
Soru 19

• Çeliğe sertlik vererek darbelere karşı direnç kazandırır.
• Elazığ (Guleman), Bayburt (Kopdağı), Muğla (Fethiye, Köyceğiz) önemli yataklarıdır.
Yukarıda bahsedilen maden aşağıdakilerden hangisidir?

 • Krom
 • Boksit
 • Bor
 • Magnezyum
Soru 20

Ülkemizde en fazla can ve mal kaybına neden olan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Deprem
 • Heyelan
 • Sel
 • Orman yangını
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDCCBCBACDADADBBCCAA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?