Seçmeli Coğrafya 2 Dersi 2014 - 2015 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kültürün dinamik bir unsur olduğuna örnektir?

 • Bir ülke nüfusunun zaman içinde değişimi
 • Küresel ısınmaya bağlı sıcaklıkların yükselmesi
 • Az katlı konut tipinden çok katlıya geçilmesi
 • Tarihi ve doğal zenginliklerin korunmaya alınması
Soru 2

Yukarıda verilen küresel ticaret şemasında soru işareti ile gösterilen yere öncelikle aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Pazar
 • Sermaye
 • Reklam
 • İş gücü
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın önemli orman ürünleri üretim alanlarından biridir?

 • Orta Asya
 • Amazon Havzası
 • Kuzey Afrika
 • Avustralya’nın iç kısımları
Soru 4

Ülkeler ve bölgeler arasında ticaretin gelişmesine aşağıdakilerden hangisi daha çok katkı sağlar?

 • Ham madde üretiminin artması
 • Dünya genelinde nüfus artış hızının düşmesi
 • Ulaşım sistemlerindeki teknolojik gelişmeler
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talebin artması
Soru 5

Aşağıdaki turizm faaliyetlerinden hangisi sportif aktiviteler grubunda değerlendirilemez?

 • Kongre
 • Alpinizm
 • Kamping
 • Kanotaj
REKLAM
Soru 6

• Dünyanın yedi harikasından biridir.
• M.Ö. 350’de Halikarnas yakınlarında yapılmıştır.
• Taşları Bodrum Kalesi’nin yapımında kullanılmıştır.
Yukarıda bahsedilen tarihi yapıt aşağıdakilerden hangisidir?

 • Artemis Tapınağı
 • İskenderiye Feneri
 • Zeus Heykeli
 • Kral Mozoles’in Mezarı
Soru 7

Aşağıda verilenlerin hangisinde Japonya’nın beşeri özelliklerinden bahsedilmiştir?

 • Büyük Okyanus’ta adalar grubundan oluşan bir devlettir.
 • Ülke yüzölçümünün yaklaşık % 70’i dağlıktır.
 • Muson iklimi görülür, ancak kuzeye gidildikçe sıcaklıklar düşer.
 • Günümüzde ortalama yaşam süresinin en uzun olduğu ülkelerden biridir.
Soru 8

18. yüzyılda İngiltere’nin diğer ülkelere göre ekonomik ve toplumsal alanda daha önde olmasını sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sanayileşme sürecini başlatmaları
 • Sanata önem vermeleri
 • Tarımsal üretimi arttırmaları
 • Ulaşım sistemlerini geliştirmeleri
Soru 9

Hindistan’ın en önemli tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Elma
 • Çeltik
 • Mısır
 • Muz
Soru 10

2. Dünya Savaşı’nı kazanan ülkeler arasında savaş sonunda çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek, barış ve güvenliği sağlamak amacıyla 1945’te kurulan örgütün adı nedir?

 • Avrupa Birliği
 • Birleşmiş Milletler
 • Uluslararası Para Fonu
 • Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü
Soru 11

Tarım arazilerinin giderek değerlenmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

 • Sanayinin gelişmesinin
 • Erozyonun hızlanmasının
 • Nüfusun sürekli artmasının
 • Sulu tarımın yaygınlaşmasının
Soru 12

Aşağıdaki ülkelerden hangisi nükleer enerji üretimine diğerlerinden daha sonra başlamıştır?

 • Almanya
 • İngiltere
 • Rusya
 • ABD
Soru 13

Sıcak su kaynaklarından yararlanılarak üretilen enerji türüne ne ad verilir?

 • Hidroelektrik enerjisi
 • Nükleer enerji
 • Jeotermal enerji
 • Rüzgar enerjisi
REKLAM
Soru 14

Gelişmiş ülkeler doğal kaynaklarını kullanırken aşağıdakilerden hangisine daha fazla önem verir?

 • Ham madde üretimini arttırmayı
 • Dış satımdan elde edeceği döviz miktarına
 • Ham maddeyi işleyecek enerji kaynağının teminine
 • Doğal çevrenin korunmasına yönelik önlemlere
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi, madencilik faaliyetlerinin neden olduğu çevre sorunlarından biri değildir?

 • Yer altı ve yer üstü sularını kirletmesi
 • Asit yağmurlarına neden olması
 • Toprakta zehirli madde birikimini artırması
 • Doğal arazi yapısını değişikliğe uğratması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bir doğal kaynağın işletilebilirliğini daha çok etkiler?

 • Verimlilik – Rezerv
 • Nüfus – İklim
 • Coğrafi konum – Yükselti
 • Teknolojik araçlar – Ulaştırma
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha tehlikeli bir çevre sorunudur?

 • Küresel ısınma
 • Denetimsiz kentleşme
 • Katı atıkların çoğalması
 • Hayvan türlerinin azalması
Soru 18

Petrol üretiminde meydana gelen dalgalanmalar öncelikle aşağıdaki sektörlerden hangisini etkiler?

 • Turizm
 • Hayvancılık
 • Ulaşım
 • Tarım
Soru 19

Atıkların geri dönüşümde kullanılmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yeni iş alanları açmak
 • Sanayi üretimini arttırmak
 • Enerji maliyetini düşürmek
 • Doğal kaynakların aşırı tüketimini önlemek
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi radyasyon yayan yapay kaynaklardan değildir?

 • Nükleer silahlar
 • X ışını makineler
 • Hidroelektrik santraller
 • Radyoaktif izotop kullanımı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABCADDABBCACDBAACDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?