Seçmeli Coğrafya 3 Dersi 2014 - 2015 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

1556’da yaklaşık 830.000 insanın ölümüne neden olan şiddetli deprem hangi ülkede yaşanmıştır?

 • Çin
 • İran
 • Meksika
 • Afganistan
Soru 2

Kuraklık aşağıdaki sektörlerden hangisi üzerinde daha olumsuz etkiye neden olur?

 • İnşaat
 • Tarım
 • Sanayi
 • Ticaret
Soru 3

ABD California’daki Central Valley Projesi hangi amaçla yapılmıştır?

 • Geri dönüşüm
 • Nükleer enerji
 • Tarımsal üretim
 • Haberleşme sistemleri
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkan kuraklığın kanıtı olamaz?

 • Buzulların eriyip daralması
 • Akarsuların akımlarının azalması
 • Göllerin yüz ölçümünün küçülmesi
 • Tarımsal üretim miktarlarının artması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi İnka Uygarlığını, Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarından ayıran önemli bir farklılıktır?

 • Akarsuların etrafındaki topraklarda sulamalı tarım yapmaları
 • Nehir taşımacılığı ve vergi sisteminde gelişmiş olmaları
 • Şehirlerini çok yüksek ve dağlık yerlerde kurmaları
 • Ada ve yarımadalardan balık avcılığı konusunda uzmanlaşmaları
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi, bir kasabanın kültürel özelliklerini daha hızlı değiştirebilir?

 • Tarım
 • Hayvancılık
 • Turizm
 • Madencilik
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Ruhr Sanayi Bölgesi’nde son dönemlerde hızla gelişme gösteren sektörler arasında gösterilemez?

 • Lojistik
 • Demir-çelik
 • Alternatif enerji
 • Bilişim teknolojisi
Soru 8

I. İş gücü
II. Verimli topraklar
III. Yer altı kaynakları
IV. Su kaynakları
Yukarıda verilenlerden hangileri İlk Çağ’da yerleşim yerlerinin seçilmesinde etkili olmuştur?

 • Yalnız I
 • I ve III
 • II ve IV
 • II, III ve IV
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi düzensiz kentleşmeye örnek olarak gösterilebilir?

 • Ulaşım sistemlerinin hızlı gelişimi
 • Lüks ve pahalı konut yapımının artması
 • Sağlık kurumlarının sayısının artması
 • Sanayi tesislerinin yerleşim alanları içinde kalması
Soru 10

Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde, farklı dönemlere ait tarihi yapıların bulunması aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

 • Farklı iklim tiplerinin görülmesi
 • Doğal afetlerin sıklıkla yaşanması
 • Tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahibi olması
 • Enerji kaynağı bakımından zengin olması
Soru 11

Aşağıdaki şehirlerden hangisinin 2015’de nüfusunun 20 milyonu aşması beklenmemektedir?

 • Berlin
 • Bombay
 • Delhi
 • Mexico City
Soru 12

Haritada numaralandırılarak verilen taralı alanlardan hangisinde turizm faaliyetleri daha yaygındır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 13

Üretim merkezleri ile tüketim merkezleri arasında ticaretin gelişmesini aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi daha çok etkiler?

 • Ulaşım
 • Madencilik
 • Turizm
 • Tarım
REKLAM
Soru 14

Engebeli alanlar, karayolu ve demir yolu ulaşımını en fazla zorlaştıran unsurlardır.
Buna göre haritada numaralandırılarak verilen hatlardan hangisi, bu olumsuz durumdan daha az etkilenir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzda demir yolu yapımının hız kazandığı dönemdir?

 • 1923 – 1940
 • 1950 – 1960
 • 1960 – 1980
 • 1980 – 2000
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisinin hava yolu taşımacılığı üzerinde etkisi daha azdır?

 • Tûs Valisi Aslan Cazib’in Türbesi’nin kitabesinde
 • Bitki örtüsü
 • Nüfus miktarı
 • Stratejik konumu
Soru 17

Avrupa ülkelerini Orta Doğu’ya bağlayan kara yolları Türkiye üzerinden geçer.
Buna göre aşağıda verilen hangi iki ülke arasındaki kara yolu Türkiye üzerinden geçmez?

 • Avusturya → Irak
 • Romanya → İran
 • Ukrayna → Kazakistan
 • Bulgaristan → Azerbaycan
Soru 18

Bölge ve ülke imkanlarının gücünü tanıtmak, üretici ile tüketiciyi buluşturmak amacıyla yapılan organizasyonlara ne ad verilir?

 • Panayır
 • Hal
 • Pazar
 • Fuar
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisinin deniz turizmi üzerindeki etkisi daha azdır?

 • Kıyı uzunluğu
 • Bitki örtüsü
 • Güneşlenme süresi
 • Deniz suyu sıcaklığı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi botanik turizmine konu olan doğal unsurdur?

 • Travertenler
 • Mağaralar
 • Göller
 • Endemik bitkiler
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABCDCCBCDCABACABCDBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?