Seçmeli Fizik 2 Dersi 2014 - 2015 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Güneşin 5780 °K sıcaklığında bulunan yüzeyinden yapılan ışımanın tepe dalga boyu kaç metredir? (ʎmax T=2,89.10-3 m.K)

 • 10-7
 • 2.10-7
 • 3.10-7
 • 5.10-7

Soru 2

Bir metal üzerine ışık ışınları düşürüldüğünde metalden elektronların koparılması olayına ne ad verilir?

 • Foton
 • Manyetizma
 • Fotoelektrik
 • Elektroskop
Soru 3

Eşik enerjisi ile ilgili ; I. Eşik enerjisi maddenin cinsine bağlıdır. II. Bir fotonun üzerine düştüğü metalden elektron sökebilmesi için sahip olması gereken en küçük enerjiye eşik enerjisi denir.
III. Metalin eşik enerjisinden daha küçük enerjiye sahip bir foton metale gönderilir ise metalden elektron sökülür.Yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 4

Bir elektronun max kinetik enerjisi ile ışığın frekansı arasındaki ilişkiyi gösteren grafik şekildeki gibidir.
Buna göre metal üzerine gönderilen ışığın eşik dalga boyu kaç metredir?(C=3.108m/s)

Soru 5

Aşağıdaki sistemlerin hangisinde fotoelektrik olaydan yararlanılmaz?

 • Hırsız alarm sistemlerinin çalışması
 • Sokak lambalarının gün ışığına göre otomatik ayarlanması
 • İnşaatlarda yük taşımak için kullanılan makaralar
 • Marketlerdeki fiyatlandırmaların barkod okuyucu tarafından yapılması
REKLAM
Soru 6

Bir elektron ile fotonun çarpışma sonrası saçılmaları şekildeki gibidir.
Buna göre fotonun dalga boyundaki değişim kaç A°? (ʎ.c =0,024 A° cos37=0,8)

 • 4,8
 • 0,048
 • 0,0048
 • 0,024
Soru 7

Atomun uyarılması ile ilgili ; I. Uyarılmış bir atomun elektronlarının bulunduğu enerji düzeyinden daha alt enerji düzeyine geçerken foton yayınlamasına ışıma denir. II. Atom ısıtılarak uyarılır.III. Foton temel haldeki atomlardan ancak bir tanesini uyarabilir.IV. Atom elektronlarla uyarılamaz.Yargılarından hangileri doğrudur?

 • II ve IV
 • Mahlas: Şairin şiirde kullandığı adı ya da takma adı
 • I, II ve III
 • III ve IV
Soru 8

Hidrojen atomunun 2. Bohr yörüngesindeki elektronun toplam enerjisi kaç eV’dur? (Z=1 R=13,6ev)

 • 0,8
 • 1,5
 • 13,6
 • 3,4
Soru 9

I. Sanayi
II. Haberleşme
III. Tıp
IV. Astronomi

Yukarıdakilerden hangileri günlük hayatımızda lazerin kullanım alanı içindedir?

 • Bir gezginin gezip gördüğü yerlerin, insanlarını, yaşayışını, tarihini, medeniyetini anlattığı eserlerdir.
 • I,IV ve III
 • How much
 • II ve I
Soru 10

Katı, sıvı, gaz ortamlarında ses hızının iletimi büyüklük sıralamasına göre aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • VKATI > VGAZ > VSIVI
 • VKATI > VSIVI > VGAZ
 • VGAZ > VKATI > VSIVI
 • VSIVI > VKATI > VGAZ
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ses dalgaları ile çalışmayan cihazdır?

 • Ultrason
 • Sonar
 • Radar
 • Dinamometre
Soru 12

Ses ile ilgili II. Ses dalgaları boyuna dalgalardır.
III. Ses boşlukta yayılır.
IV. Maddesel ortamın sıcaklığı arttıkça sesin hızı da artar.

Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?

 • Söylenecek söz bir ihtiyacı karşılamalıdır.
 • III ve IV
 • Mahlas: Şairin şiirde kullandığı adı ya da takma adı
 • I ve II
Soru 13

Bir sesin dalga grafiği şekildeki gibidir.
Bölmeler eşit aralıklı olduğuna göre sesin dalga boyu ( λ ) ve genliği aşağıdakilerden hangisidir?
Dalga Boyu ( λ ) (cm) >>>>>>> Genlik (cm)

 • 4 >> 2
 • 8 >> 6
 • 8 >> 4
 • 6 >> 3
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin sesi soğurma katsayıları verilmiştir.
Tuğla : 0,02
Beton Blok : 0,29
Ahşap Zemin : 0,07
Cam : 0,12

Buna göre sesi en iyi soğuran madde hangisidir?

 • Tuğla
 • Çam
 • Beton Blok
 • Ahşap Zemin
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağıdır?

 • Güneş
 • Fosfor
 • Ateş Böçeği
 • Mum alevi
Soru 16

Işık şiddeti 100cd olan kaynağın akısı kaç lümendir? ( π =3)

 • İlahileri söyleyenler belliyken gazeller anonim ürünlerdir.
 • 1200
 • 2400
 • 4800
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi saydam’dır?

 • Hava
 • Kitap
 • Yağlı kağıt
 • Buzlu cam
Soru 18

Paralaksı 0,2 açı saniye olan bir yıldızın Güneş’ e olan uzaklığı kaç parsek’tir?

 • 5
 • 4
 • 1
 • 0,2
Soru 19

Paralaksı 0,2 açı saniye olan bir yıldızın Güneş’ e olan uzaklığı kaç parsek’tir?

 • 5
 • 4
 • 1
 • 0,2
Soru 20

Bir yıldızın yakıtını tüketerek demir elementine dönüşmesi ve soğuması ile oluşan son evreye ne ad verilir?

 • Siyah cüce
 • Beyaz cüce
 • Kızıl dev
 • Nebula
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCBBCCCDABDABCDBAAAA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?