Seçmeli Fizik 4 Dersi 2014 - 2015 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Elektromanyetik dalga olup, yüksek enerjili elektronların yavaşlatılması veya atomların iç yörüngelerindeki elektron geçişleri ile meydana gelen 0,1 ile 100Aº arasında dalga boyuna sahip ışınlara ne ad verilir?

 • a (Alfa) ışınları
 • X ışınları
 • Mor ötesi ışınlar
 • Radyo dalgaları
Soru 2

Kütlesi 9.10-31 olan elektron X ışınları tüpünde ivmelendirilmiş hareket etmektedir. Bu elektronun hızı 1,4.103 olduğuna göre enerjisi kaç joule’dir?

 • 8,82.10-25
 • 7,64.10-25
 • 2,1.10-25
 • 12,3.10-25
Soru 3

X ışınları ile ilgili; I. Işık hızı ile yayılır II. Frekansları çok küçüktürIII. Enerjileri çok yüksektirIV. Elektrik ve manyetik alandan etkilenmezlerifadelerinden hangisi yanlıştır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 4

Katı maddeler Kristal ve Amorf maddeler olarak sınıflandırılır. I. Şeker › Amorf madde II. Tuz › Kristal maddeIII. Cam › Amorf maddeIV. Gümüş › Kristal maddeBuna göre yukarıdaki sınıflandırma örneklerinden hangisi yanlıştır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 5

Kovalent bağlı bileşiklerle ilgili ilgili; I. Ortaklaşa atom kullanarak bileşik oluşturur II. Bileşik yaparak kararlı hale gelirlerIII. Farklı cins moleküllerden oluştuğu gibi aynı cins moleküllerden de oluşabilirler.ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi yalıtkan maddelere örnek verilebilir?

 • Germanyum
 • Bakır
 • Tahta
 • Gümüş
Soru 7

Proton sayısı 27 nötron sayısı 32 olan Y atomunun kütle numarası kaçtır

 • 17
 • 59
 • 54
 • 64
Soru 8

Nükleer enerjinin zararları ve korunma yolları ile ilgili ile ilgili; I. Düzgün çalışan ve doğal afetlere karşı duyarlı reaktörler yapılmalı II. Santrallerin kurulacağı yerler yerleşim yerlerine uzak olmalı ve coğrafi şartları uygun yerler seçilmeliIII. Santrallerden ortaya çıkan atıklar doğaya zarar vermeyecek şekilde taşınmalı ve saklanmalıifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 9

Beta ışınının özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • İyonlaştırma özelliği azdır.
 • Işık hızına yakın hızda hareket ederler.
 • Fotoğraf filmine etki etmez.
 • Elektrik ve manyetik alanda (+) kutba saparlar.
Soru 10

Kütlesi 8 gram olan bir radyoaktif madde dört kez bozunduğunda kaç gram gelir?

 • 0,5
 • 1
 • 2
 • 4
Soru 11

Atomun yapısı ile ilgili; I. Atomlar içi dolu küre şeklindedir. II. Atom yapı itibarı ile üzümlü keke benzetilmektedir.III. Atom çekirdek ve elektronlar olmak üzere iki bölümden oluşur. Kütlenin tamamına yakını çekirdekte toplanmıştır.Yukarıdaki ifadelerden hangileri Thomson atom modelini açıklar?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I ve II
Soru 12

I. Fotonlar II. LeptonlarIII. HadronlarYukarıdakilerden hangileri atom altı parçacık sınıflandırması içindedir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 13

.eV4106 kaç MeV’tur?

 • 400
 • 40
 • 4
 • 0,4
REKLAM
Soru 14

Fransa – İsviçre arasında Avrupa ülkelerinin ortak olarak inşa ettikleri nükleer araştırma laboratuvarının ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 • DESY
 • SLAC
 • CERN
 • LEP
Soru 15

Aşağıdaki gözlemlerden hangisi nicel gözleme örnek olabilir?

 • Bugün hava sıcaklığı 22 °C
 • Yeşil, Kırmızı, Mavi ana renklerdir.
 • Fransa elektrik enerjisinin çoğunu nükleer santrallerden elde etmektedir.
 • Güneş dünyanın enerji kaynağıdır.
Soru 16

I. Hipotez mantıksal ve rasyonel olmalıdır. II. Hipotezin sınanabilir bir kimliği olmalıdır.III. Hipotez literatürlere uyumlu olmalıdır.Buna göre yukarıdakilerden hangileri hipotezde olması gereken özelliklerdendir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 17

Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin niteliklerini bilmek amacıyla dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesine ne ad verilir?

 • Teori
 • Hipotez
 • Gözlem
 • Deney
Soru 18

I. Hayal gücü II. Matematik bilgisiIII. SabırIV. YaratıcılıkBuna göre bilim insanlarında var olması gereken en önemli iki özellik yukarıdakilerden hangileridir?

 • I ve II
 • I ve IV
 • III ve IV
 • II ve IV
Soru 19

I. Mısırlılar II. PerslerIII. AsurlularYukarıdaki medeniyetlerden hangileri tarih boyunca bilimle uğraşmışlardır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 20

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde insanın sorumluluğu vurgulanmıştır?


  Notice: Undefined index: cevap in /home/theinek/public_html/app/views/test_ekrani.php on line 26

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/theinek/public_html/app/views/test_ekrani.php on line 26
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BABADCBDCABDCCADCBDI
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?