Seçmeli Sanat Tarihi 1 Dersi 2014 - 2015 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Yaş sıva üzerine toprak boyalarla yapılan duvar resmine verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Büst
 • Peyzaj
 • Fresko
 • Gravür
Soru 2

Taş, metal, tahta, mermer, seramik gibi kalıcı ve sert maddeler üzerine yazılan yazıları inceleyen bilim dalı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Paleografi
 • Arkeoloji
 • Epigrafi
 • Kronoloji
Soru 3

Mahalle içindeki geçişlerin, birbirine bitişik evlerin damları üzerinden sağlanan tarih öncesi yerleşim yeri, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Alacahöyük
 • Çatalhöyük
 • Çayönü
 • Truva
Soru 4

2007 yılında “Dünya’nın Yeni Yedi Harikası” olarak belirlenen Machu Picchu Antik Şehri, aşağıdaki hangi uygarlık tarafından inşa edilmiştir?

 • İnka
 • Maya
 • Asur
 • Çin
Soru 5

Aşağıdaki ritmik sanatlardan hangisi yaşama en yakın türdür?

 • Tiyatro
 • Opera
 • Dans
 • Bale
REKLAM
Soru 6

• Mısır’da kayalara oyularak yapılmış tapınaklara en güzel örnektir.
• Firavun II. Ramses ve karısı kraliçe Nefertiti’ye aittir.
• Nil nehri kıyısındadır.
Hakkında bilgi verilerek tanıtılan tapınak, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karnak
 • Luksor
 • Deyrel Bahri
 • Abu Simbel
Soru 7

Sümer kabartmalarının en tanınmışı olan “Akbabalar Steli”, aşağıdaki şehirlerden hangisinde bulunmuştur?

 • Ur
 • Lagaş
 • Eridu
 • Nippur
Soru 8

Yunan portre heykel sanatının en önemli temsilcisi olarak kabul edilen ve çok sayıda “İskender Portresi” çalışan ünlü heykeltıraş, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fidyas
 • Lisipos
 • Donatello
 • Polikletos
Soru 9

Aşağıdaki Roma tapınaklarından hangisi Anadolu’dadır?

 • Vesta Tapınağı
 • Nimes Tapınağı
 • Augustus Tapınağı
 • Pantheon Tapınağı
Soru 10

MÖ 12. yy’larda Yunanistan’dan Batı Anadolu’ya gelen son topluluk, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dorlar
 • Persler
 • Hititler
 • Lidyalılar
Soru 11

Taş malzemesi kullanılarak yapılmış en eski şehir amfitiyatrosu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Pompei Amfitiyatrosu
 • Roma Amfitiyatrosu
 • Verona Amfitiyatrosu
 • ElJem Amfitiyatrosu
Soru 12

“Korint nizamı, _________ nizamının çok az değişmiş biçimidir.”
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Dor
 • Eol
 • Helenistik
 • İyon
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi mimari örtü ögesidir?

 • Niş
 • Tonoz
 • Potern
 • Portal
REKLAM
Soru 14

Roman ve Gotik sanatlarının Avrupa’da görüldüğü çağ, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yakın Çağ
 • Yeni Çağ
 • Orta Çağ
 • İlk Çağ
Soru 15

Aşağıdaki ülkelerin hangisinde Gotik üslubun yayılması zaman almıştır?

 • İtalya
 • Fransa
 • Almanya
 • İngiltere
Soru 16

Aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin sözcük anlamı “yeniden doğuş”tur?

 • Romantizm
 • Rönesans
 • Fütürizm
 • Barok
Soru 17

Aşağıdaki hangi akımın sanatçıları, var olan bütün eğilimlere, alışılagelmiş kurallara karşı çıkmalarıyla tanınmışlardır?

 • Empresyonizm
 • Romantizm
 • Dadaizm
 • Sürrealizm
Soru 18

Aşağıdaki mimari eserlerden hangisinin yapımında Neoklasik sanatın mimari özellikleri kullanılmıştır?

 • İngiltere – Lincoln Katedrali
 • İspanya – Kompestela Katedrali
 • Fransa – Versay Sarayı
 • Fransa – Maddeleine Kilisesi
Soru 19

Rönesans Dönemi heykeltıraşlarından olan Lorenzo Ghiberti, Floransa Vaftizhanesi’nin bronz kapıları için yaptığı rölyeflerinde daha çok hangi etkiyi öne çıkarmaya çalışmıştır?

 • Işık vurgusunu
 • Renk çeşitliliğini
 • Derinlik duygusunu
 • Kompozisyondaki tekdüzeliği
Soru 20

• “Ayçiçekleri”
• “Sandalye ve Pipo”
• “Buğday Tarlası Üstünde Kargalar”
Yukarıdaki eserler hangi empresyonist ressama aittir?

 • Van Gogh
 • Paul Cezanne
 • Edgar Degas
 • Alfred Sisley
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CCBAADBBCAADBCDBCDCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?