Seçmeli Sanat Tarihi 2 Dersi 2014 - 2015 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Uygur mimarisinde kullanılan daha sonra Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde geliştirilen örtü sistemleri, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şan ve avlu
 • Kubbe ve tonoz
 • Balbal ve fresko
 • Tayga ve kümbet
Soru 2

Türk halı sanatının ve dünya halılarının bilinen en erken tarihli örneği olan “Pazırık Halısı”, aşağıdaki hangi kurganda bulunmuştur?

 • Esik
 • Pazırık
 • Noin Ula
 • Ulan Ede
Soru 3

Emevi ve Abbasi sivil mimarisinin önemli yapıları arasında olan “Çöl sarayları”nın yapılış amaçları, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • Tarımsal faaliyetlerde bulunmak
 • Konargöçer halkı yerleşik hayata geçirmek
 • Halifeleri hastalıklardan korumak
 • Halifelere ata binme ve ava çıkma gibi faaliyetleri yapabilme imkânı sağlamak
Soru 4

Endülüs Emevi Devleti, bugünkü hangi ülke toprakları üzerinde kurulmuştur?

 • Fransa
 • İspanya
 • İtalya
 • Almanya
Soru 5

Aşağıdaki camilerden hangisinin minaresi “Malviye” tipinde inşa edilmiştir?

 • Kordoba Camisi
 • El Ezher Camisi
 • Samarra Ulu Camisi
 • Şam Emeviye Camisi
REKLAM
Soru 6

Stupa, hangi ülkeye özgü bir yapı tipidir?

 • Hindistan
 • Gürcistan
 • Bulgaristan
 • Japonya
Soru 7

Mardin Kızıltepe Ulu Camisi, hangi planlı camilere örnektir?

 • Kûfe
 • Eyvanlı
 • Transept
 • Bazilikal
Soru 8

Dört duvar üzerine kubbe ile örtülü olan mezar anıtlarına verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kurgan
 • Mabet
 • Kümbet
 • Türbe
Soru 9

• Türkiye Selçuklu hükümdar I. İzzettin Keykâvus tarafından Antalya – Korkuteli yolu üzerinde yaptırılmış bir kervansaraydır.
• Kapalı mekânları bulunmayan han dörtgen planlı olup, büyük bir kuşatma duvarıyla çevrilmiştir.
• Hanın sivri kemerli, mukarnaslı, geometrik ve bitkisel motiflerle süslenmiş anıtsal bir portalı vardır.
Hakkında bilgi verilen kervansaray, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Evdir Han
 • Sultan Han
 • Kırkgöz Han
 • Ezinepazar Han
Soru 10

Anadolu Beylikler Dönemi mimarisinin mimari ve süslemeye getirdiği yeniliklerden hangisi, Anadolu Selçuklu cami mimarisinde görülmez?

 • İç ve dış yapı uyumu
 • Son cemaat yeri
 • Avlu sistemi
 • Portaller
Soru 11

Aşağıdaki yapılardan hangisi Osmanlı sivil mimarisine örnektir?

 • Han
 • Cami
 • Türbe
 • Medrese
Soru 12

“ _________ , zamanına kadar denenmemiş bir anıtsallığa ulaşmış olmasıyla geçmiş mimari ifadeye konmuş bir son nokta niteliği taşımaktadır.”
Doğan KUBAN
Ünlü mimar ve mimarlık tarihçisi Doğan Kuban, yukarıdaki ifadeleriyle hangi camiye duyduğu hayranlığı anlatmaya çalışmıştır?

 • Bursa Ulu Camisi
 • Edirne Eski Cami
 • İstanbul Şehzade Camisi
 • Edirne Üç Şerefeli Cami
Soru 13

Mimar Sinan’ın ölümünden sonra “Geç Klasik Çağ” olarak adlandırılan 17. yüzyıl boyunca, “Sinan Üslubu” onun yetiştirdiği ustalar tarafından sürdürülmüştür.
Aşağıdakilerden hangisi bu ustalardan değildir?

 • Mimar Davut Ağa
 • Mimar Mustafa Ağa
 • Mimar Kasım Ağa
 • Mimar Dalgıç Ahmet Ağa
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki çeşmelerden hangisi “Yeni Klasikçilik” akımının özelliklerini taşıyan en özgün eserdir?

 • Kısıklı Çeşmesi
 • Cevri Kalfa Çeşmesi
 • Zevkî Kadın Çeşmesi
 • Maçka III. Osman Çeşmesi
Soru 15

Osmanlı halı sanatında “Saray halıları” olarak adlandırılan yepyeni bir sitilin ortaya çıkmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur?

 • Lale Devri’nin
 • Mısır’ın fethinin
 • Coğrafî keşiflerin
 • Tanzimat’ın ilanının
Soru 16

Osmanlı maliye kayıtlarında kullanılan, okunması ve yazılması çok zor olan yazı çeşidi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sülüs
 • İstif
 • Divani
 • Siyakat
Soru 17

Aşağıdaki hangi yıllar arası Türk mimarlığının “II. Ulusal Mimarlık Dönemi” olarak isimlendirilir?

 • 1923-1930
 • Minareyi çalan kılıfını hazırlar.
 • Sarımsağı gelin etmişler de kırk gün kokusu çıkmamış.
 • 1950-1960
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, Kudüs’teki Mescidi Aksa ve Kubbetü’s Sahra camilerinin onarımında çalışmış mimarlarımızdan biridir?

 • Vedat Tek
 • Cevat Dereli
 • Kemalettin Bey
 • Arif Hikmet Koyunoğlu
Soru 19

Aşağıdaki okullardan hangisinin açılmasıyla heykel, resmen eğitim konusu olmuştur?

 • Sanayi-i Nefise
 • Darülmaarif
 • Darülhendese
 • Mekteb-i Mülkiye
Soru 20

Aşağıdaki hangi resim akımının sanatçıları “Resim, toplumsal ve gerçekçi değerlere yönelmelidir.” düşüncesinde birleşmişlerdir?

 • D Grubu
 • Onlar Grubu
 • Yeniler Grubu
 • Soyut resimciler
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BBDBCACDABADCABDCCAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?