GİRİŞ/KAYIT

Siyer 2 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Hz. Muhammed (sav.)’in hayatında kardeşleştirme diye bilinen “muahat” üç kez yapılmıştır Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

 • A) Muhacir ve Ensar’ın kardeşleştirilmesi
 • B) Müslümanlarla Ehli Kitabın kardeşleştirilmesi
 • C) Evs ve Hazreç kabilelerinin kardeşleştirilmesi
 • D) İslam ilk yıllarında Müslümanla rın kardeşleştirilmesi
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi “Kardeşlik Antlaşması”nın sonuçlarından biri değildir?

 • A) Ensar Muhacir arasında fikir birliği sağlanmıştır.
 • B) Kardeşlik anlayışı genişleyerek tüm müminleri içine almıştır.
 • C) Medine ekonomisi zayıflamış, halkın alım gücü düşmüştür.
 • D) Muhacirler Medine’deki hayatlarına daha kolay intibak etmişlerdir.
SORU 3

Mescidi Nebi’nin aşağıdaki fonksiyonlarından hangisi günümüzde devam etmemektedir?

 • A) İlim öğretilmesi
 • B) İbadet yeri olması
 • C) Vaaz ve sohbet edilmesi
 • D) Devlet işlerinin yürütülmesi
SORU 4

Medine Vesikası aşağıdaki sahabelerden hangisinin evinde karara bağlanmıştır?

 • A) Enes b. Malik
 • B) Mus’ab b.Umeyr
 • C) Ebu Eyyûp el Ensârî
 • D) Abdullah b.Ümmü Mektum
SORU 5

Hz. Peygamberin yaptırdığı ilk nüfus sayımında Medine’deki Müslümanların sayısı ne kadar çıkmıştır?

 • A) On bin
 • B) Yedi bin
 • C) Üç bin
 • D) Bin beşyüz
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi’ne gerek duyulmasının nedenlerinden biri değildir?

 • A) Şehrin savunmasını sağlamak
 • B) Medine’de idarî birliği sağlamak
 • C) Müslümanların güvenliğini sağlamak
 • D) Yahudilerin Mekke’ye göç etmelerini sağlamak
SORU 7

• Dışarıdan bir saldırı halinde şehir birlikte savunulacaktır. Ancak şehrin dışında yapılacak bir savaşta tarafların birbirine yardım etme zorunluluğu yoktur.
• Müslümanlarla Yahudiler arasında bir anlaşmazlık çıkması halinde ,hakem Hz. Peygamber olacaktır.
• Kan diyetleri kabilelerce eşit ödenecektir.
Bu kararlar aşağıdakilerin hangisinde alınmıştır?

 • A) Hılful Fudul’da
 • B) Akabe Biatları’nda
 • C) Medine Vesikası’nda
 • D) Hudeybiye Antlaşması’nda
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi, namaza çağrının nasıl olacağına dair ortaya atılan görüşlerden biri değildir?

 • A) Çan veya boru çalmak
 • B) Sokaklarda davul çalmak
 • C) Yüksek bir yerde ateş yakmak
 • D) Yüksek bir yere bayrak çekmek
SORU 9

Batn’ı Nahle Seriyyesi’ne aşağıdaki sahabeden hangisi komutanlık etmiştir?

 • A) Hz. Hamza
 • B) Ubeyd b. Haris
 • C) Abdullah b. Cahş
 • D) Sa’d b. Ebi Vakkas
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz?

 • A) Savaşı Müslümanlar kazandı.
 • B) Müslümanlardan yetmiş kişi şehit oldu.
 • C) İslam’ın daha hızlı yayılmasının yolu açıldı.
 • D) Bu savaşla Müslümanlar itibar ve güç kazandılar.
SORU 11

Aşağıdaki sahabelerden hangisi Uhud Savaşı’nda şehit olmuştur?

 • A) Mus’ab b.Umeyr
 • B) Osman b. Affan
 • C) Bilal’i Habeşî
 • D) Toplumsal sınıfToplumsal yığın
SORU 12

Bey’at ür-Rıdvân (Rıdvan Biatı) nerede yapılmıştır?

 • A) Hayber’de
 • B) Medine’de
 • C) Akabe’de
 • D) Hudeybiye’de
SORU 13

Hz. Peygamber, İslam’a davet mektubu gönderdiği ülke krallarından hangisinin ölümü üzerine gıyabi cenaze namazı kılmıştır?

 • A) Bizans imparatoru Herakliyus
 • B) Habeş Kralı Necaşi
 • C) İran kisrası Perviz
 • D) Mısır Mukavkısı
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Medine’de yaşayan Yahudi kabilelerinden biri değildir?

 • A) Beni Teymiye
 • B) Beni Kaynuka
 • C) Beni Kureyza
 • D) Beni Nadir
SORU 15

Müslümanlar Hayber’de kimlere karşı savaşmıştır?

 • A) Hristiyanlar
 • B) Yahudiler
 • C) Mecusiler
 • D) Putperestler
SORU 16

Kâbe’nin tamiri esnasında çıkan anlaşmazlıkta Hz. Muhammed’in hakem olması, tarafları sevindirmişti.
Onları sevindiren Hz. Muhammed (sav)’in hangi özelliğidir?

 • A) Sabrı
 • B) Adaleti
 • C) Cesareti
 • D) Merhameti
SORU 17

Hz. Peygamber, davasından vazgeçmesi karşılığında kendisine teklif edilen dünyalıkları kabul etmemiştir. “Güneş’i sağ elime, Ay’ı sol elime verseler yine de bu davamdan vazgeçmem” demiştir.Bu olayda Hz. Peygamberin hangi özelliği öne çıkmaktadır?

 • A) Diğerkamlığı
 • B) Merhameti
 • C) Kararlılığı
 • D) Adaleti
SORU 18

Hz. Muhammed (sav.) aşağıdaki konulardan hangisi hakkında kesin bir bilgi vermemiştir?

 • A) Namazların kaçar rekât olduğu
 • B) İbadetlerin yapılış şekilleri
 • C) Kıyametin kopacağı saati
 • D) Kimlerin zekât vereceği
SORU 19

Ahzâb suresinin 33. ayeti nazil olunca Hz. Peygamber yanında bulunan yakınlarını kollarının altına alarak “Allah’ım, bunlar benim Ehl-i Beyt’imdir. Onları günahlardan temizle” demiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu olayda orada bulunanlardan biri değildir?

 • A) Hz. Hatice
 • B) Hz. Fatıma
 • C) Hz. Hasan
 • D) Hz. Hüseyin
SORU 20

Hz. Peygamberin aşağıdaki sözlerinden hangisinde ilim sahiplerine övgü vardır?

 • A) Allah beni bir muallim olarak göndermiştir.
 • B) İlim öğrenmek kadınerkek her Müslüman’a farzdır.
 • C) İlim, mü’min’in yitik malıdır onu nerede bulursa alsın.
 • D) Alimler gökteki yıldızlar gibidir. Yıldızlar nasıl karanlıkta yol gösterirse, alimlerde yeryüzünde rehberdirler.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCDADDCBCBADBABBCCAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?