Tarih 1 - 2015 2. Dönem

Soru 1

Hayat içerisinde, tek tek meydana gelen değişmeler olay, zaman içinde uzun sürede oluşan durumlar ise olgudur.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi olgudur?

 • İstanbul’un fethi
 • Malazgirt savaşı
 • Lozan Barış Antlaşması
 • Anadolu’nun Türkleşmesi
Soru 2

Güneş takvimini ilk defa kullanan uygarlık, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çin
 • İran
 • Mısır
 • Sümer
Soru 3

“Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.”

ATATÜRK
Atatürk bu sözüyle tarih yazarlarının nasıl olması gerektiğini vurgulamaktadır?

 • Akılcı olma
 • Tarafsız olma
 • Hoşgörülü olma
 • Duygusal davranma
Soru 4

Geçmişteki olaylardan dersler çıkarılarak topluma fayda sağlamayı, millî birlik ve ahlaki değerleri geliştirmeyi hedefleyen tarih yazıcılığı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kronik Tarih Yazıcılığı
 • Öğretici Tarih Yazıcılığı
 • Hikâyeci Tarih Yazıcılığı
 • Araştırıcı Tarih Yazıcılığı
Soru 5

Tarihte bilinen ilk imparatorluğu kuran Mezopotamya uygarlığı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Akadlar
 • Babiller
 • Elamlar
 • Sümerler
SORU R
Soru 6

Lidyalılar tarafından ticareti canlandırmak amacıyla yapılan, Sard’dan başlayıp Ninova’ya kadar uzanan ticaret yolu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İpek Yolu
 • Kehribar Yolu
 • Kral Yolu
 • Baharat Yolu
Soru 7

Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Paris Antlaşması
 • Karlofça Antlaşması
 • Margos Antlaşması
 • Kadeş Antlaşması
Soru 8

“Milet şehrinde doğdum. İyonya’da geometrinin ilk temsilcisiyim. Kendi adımla anılan teorim vardır. Pira mitlerin yüksekliğini gölgelerini ölçerek hesapladım. Güneş tutulmasını önceden hesapladım.”
Yukarıda kendini tanıtan İyon ya’lı bilim insanı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hipokrat
 • Tales
 • Diyojen
 • Homeros
Soru 9

Asya Hun Devleti’nin bilinen ilk hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Teoman
 • Balamir
 • Kiok
 • Tarkan
Soru 10

Yazının bulunmasından önceki döneme ne ad verilmiştir?

 • Yeni Çağ
 • Bilim Çağı
 • Tarih Çağları
 • Tarih Öncesi Çağlar
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün sonuçlarından biri değildir?

 • Avrupa Hun Devleti yıkıldı.
 • Türk kültürü Avrupa’da yayıldı.
 • Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı.
 • Avrupa’da derebeylik ortaya çıktı.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ Avrupası’nda ortaya çıkan sosyal sınıflardan biri değildir?

 • Asiller
 • Rahipler
 • Zenginler
 • Burjuvalar
Soru 13

İslamiyeti benimseyen ilk Türk topluluğu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Avarlar
 • Karluklar
 • Hazarlar
 • Peçenekler
SORU R
Soru 14

Tunguzlar, Hun hükümdarı Mete’den birçok istekte bulunmuş ve Mete de bu istekleri kabul etmiştir. Fakat Tunguzlar bir toprak parçasını istediklerinde Mete hiddetlenerek “Devletin temeli olan toprağı biz nasıl veririz?” diyerek Tunguzlara savaş açmıştır.
Bu durum Türklerin hangi özelliğine kanıt olarak gösterilebilir?

 • Liderlik
 • Doğa sevgisi
 • Vatan sevgisi
 • Bağımsızlık arzusu
Soru 15

İlk Türk devletlerinde, Orta Asya’nın iklimi ve yeryüzü şekillerinden dolayı ekonominin temeli, aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?

 • Tarım
 • Ticaret
 • Denizcilik
 • Hayvancılık
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu uygarlıklarından biri değildir?

 • Hititler
 • Lidyalılar
 • Babiller
 • İyonyalılar
Soru 17

İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü büyük meclislere ne ad verilirdi?

 • Kut
 • Turan
 • Balbal
 • Kurultay
Soru 18

İlk Türk devletlerinde töreye uymamak en büyük suç sayılmıştır.
Hükümdarın bile töreye uymak zorunda olması Türklerde, aşağıdaki ilkelerden hangisinin kesin olarak benimsendiğinin göstergesidir?

 • Vatan sevgisi
 • Kanun üstünlüğü
 • Bağımsızlık duygusu
 • Hükümdar otoritesi
Soru 19

Lidyalıların ordularında yabancı ülkelerden aldıkları ücretli askerleri kullanmaları, askerlerin birbiriyle anlaşmalarını zorlaştırmıştır.
Bu durumun aşağıdakilerin hangisine neden olduğu savunulabilir?

 • Parayı bularak kullanmalarına
 • Ekonomik açıdan zayıflamalarına
 • Anadolu’da ticaretin artış göstermesine
 • Devletin yıkılma sürecini hızlandırdığına
Soru 20

Günümüzdeki Hazar Denizi ismini, aşağıdaki Türk devletlerinin hangisinden almıştır?

 • Hazarlar
 • Kumanlar
 • Macarlar
 • Avarlar
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCBBACDBADACBCDCDBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?