Tarih 2 – Test 5 2015-2. Dönem

SORU 1

“Bizans” adıyla da anılan Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkenti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İstanbul
 • Kudüs
 • Roma
 • İskenderiye
SORU 2

İslam öncesinde Arap Yarımadası’ndaki insanların büyük çoğunluğunun dinî inancı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İslamiyet
 • Budizm
 • Putperestlik
 • Zerdüştlük
SORU 3

Hz. Muhammed’in doğum yılı ve yeri, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • 610 – Medine
 • 571 – Mekke
 • 610 – Mekke
 • Obua
SORU 4

Hendek Savaşı’nda Medine’nin etrafına hendek kazıp savunma savaşı yapılmasını öneren sahabe, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Ömer
 • Halid Bin Velid
 • Zeyd bin Sabit
 • Selman-ı Farisi
SORU 5

İslam tarihinde Arabistan dışına yapılan ilk sefer, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mute Seferi
 • Tebük Seferi
 • Taif Seferi
 • İspanya Seferi
SORU R
SORU 6

Aşağıdaki devletlerden hangisi zamanında halifelik “babadan oğula” geçen bir saltanat hâline dönüşmüştür?

 • Abbasiler
 • Emeviler
 • Gazneliler
 • Karahanlılar
SORU 7

Abbasi Halifesi Mutasım’ın özellikle Türklerin yerleşmesi ve savaşçı özelliklerini kaybetmemeleri için kurduğu şehir, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İstanbul
 • Gırnata
 • Bağdat
 • Samarra
SORU 8

945 yılında Büveyhoğulları Bağdat’ı işgal ederek halifeyi baskı altına almıştır.
Halifeyi bu baskıdan kurtararak “Sultan” unvanı alan Gazne hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mesud
 • Mahmud
 • Alptegin
 • Sebük Tigin
SORU 9

Abbasilerde devletin gelir ve giderleriyle ilgilenen divan, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Divan-ı İnşa
 • Divanü’l Ceyş
 • Divan-ı Mezalim
 • Divan-ı Beytü’l Mal
SORU 10

Türklerin İslam dinini yakından tanıma imkânına kavuşarak kitleler hâlinde Müslüman olmasına neden olan savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Talas Savaşı
 • Puvatya Savaşı
 • Malazgirt savaşı
 • Dandanakan Savaşı
SORU 11

Aşağıdaki devletlerden hangisi Mısır’da bir dönem egemenlik kuran Türk devletlerinden biri değildir?

 • İhşidîler
 • Tolunoğulları
 • Osmanlılar
 • Karahanlılar
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi tarihte “İlk Müslüman Türk Hükümdarı” unvanını almıştır?

 • Bilge Kül Kadir Han
 • Yusuf Kadir Han
 • Satuk Buğra Han
 • Tabgaç Buğra Han
SORU 13

• 11. yüzyılda yaşamış Türk dil bilginidir.
• En ünlü eseri Divanı Lügati’t Türk’tür.
Yukarıda hakkında bilgi verilen Türk bilgini, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahmet Yesevî
 • Yusuf Has Hacip
 • Kaşgarlı Mahmut
 • Yüknekli Edip Ahmet
SORU 14

Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Pasinler Savaşı
 • Malazgirt savaşı
 • Koyunhisar Savaşı
 • Dandanakan Savaşı
SORU 15

Tuğrul Bey’in Abbasi Halifesinden “Doğunun ve Batının Sultanı” unvanını alması, Türk ve İslam tarihinde aşağıdaki sonuçlardan hangisini ortaya çıkarmıştır?

 • Halifelik makamı Türklerin eline geçmiştir.
 • Türkler, İslam diniyle tanışma imkânı bulmuşlardır.
 • Türkler, halifelik makamına son vermişlerdir.
 • İslam dünyasının siyasi liderliği Türklerin eline geçmiştir.
SORU 16

Selçuklularda, aşağıdaki mimari eserlerden hangisinin yaptırılış nedeni, ticareti geliştirmek ve bulundukları bölgede güvenliği sağlamaktadır?

 • Medrese
 • Kervansaray
 • Darüşşifa
 • İmarethane
SORU 17

Aşağıdaki olaylardan hangisi Gaznelilerin yıkılmasında daha çok etkili olmuştur?

 • Taht kavgaları
 • Gurluların baskıları
 • Dandanakan Savaşı
 • Şii Büveyhoğullarının faaliyetleri
SORU R
SORU 18

Nizamiye Medreseleri, aşağıdaki Türk – İslam devletlerinden hangisinin dönemine aittir?

 • Gazneliler
 • Osmanlılar
 • Karahanlılar
 • Büyük Selçuklular
SORU 19

Selçuklularda, vergi gelirlerinin Sultana bırakıldığı topraklar, aşağıdakilerden hangisidir?

 • has
 • İkta
 • Vâkıf
 • Mülk
SORU 20

Selçukluların Türk mimarisine kazandırdıkları yapı şekli, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kümbetler
 • Kervansaraylar
 • Medreseler
 • Darüşşifalar
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACBDBBDBDADCCADBCDAA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Tarih 2 Online Test 5

Açık lise Test çöz 2015 Tarih 2 testimiz 30 - 31 mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2014 - 2015 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Tarih 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Tarih 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Tarih 2 sınav soru ve cevapları 2015 yılında çıkmış sorulardır. 30 - 31 mayıs 2015 tarihinde yapılan sınav soruları 2014 ve 2015 eğitim öğretim yılına aittir. Tarih 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Tarih 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Tarih 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Tarih 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Tarih 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Tarih 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Tarih 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 30 - 31 mayıs 2015 tarahinde yapılan 2014 - 2015 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Tarih 2 dersi için geçme notu nedir ?

Tarih 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Tarih 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Tarih 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Tarih 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Tarih 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Tarih 2 2015 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Tarih 2 soruları toplamda 4 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Tarih 2 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Tarih 2 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan 4 öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Tarih 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Tarih 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?