Tarih 4 – Test 5 2015-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri ıslahatlarından biri değildir?

 • İlk Türk matbaası açıldı.
 • Yeniçeri Ocağı kaldırıldı.
 • Yalova’da kağıt fabrikası kuruldu.
 • Avrupa’ya ilk defa geçici elçiler gönderildi.
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı öncesinde kurulan üçlü İtilaf Devletleri’nden biri değildir?

 • İngiltere
 • Almanya
 • Fransa
 • Rusya
SORU 3

Avrupa’dan getirttiği ressamlara kendi portresini yaptırıp devlet dairelerine astıran Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • III. Selim
 • II. Murat
 • II. Mahmut
 • II. Abdülhamit
SORU 4

Osmanlı Devleti, aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalayarak I. Dünya Savaşı’ndan ayrılmıştır?

 • Mondros
 • Trianon
 • Versay
 • Sen Germen
SORU 5

Osmanlı Devleti’nin Boğazlar üzerindeki mutlak egemenliğinin sona erdiği ve Boğazların uluslararası bir statü kazandığı antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Londra Boğazlar Sözleşmesi
 • Küçük Kaynarca Antlaşması
 • Hünkâr İskelesi Antlaşması
 • Aynalı Kavak Antlaşması
SORU R
SORU 6

Trablusgarp Savaşı, Osmanlı Devleti ile aşağıdaki hangi devlet arasında yapılmıştır?

 • Fransa
 • Rusya
 • Almanya
 • İtalya
SORU 7

I. Dünya Savaşı’nda Rusya ile işbirliği yapan Ermeniler, aşağıdaki hangi yasa ile Suriye ve Musul dolaylarına göç ettirilmişlerdir?

 • Hıyanetivataniye Kanunu
 • Tehcir Kanunu
 • Kanunuesasi
 • Mecelle
SORU 8

Osmanlı ordusu I. Dünya Savaşı’nın aşağıdaki hangi cephesinde başarılı olmuştur?

 • Irak Cephesi
 • Kanal Cephesi
 • Çanakkale Cephesi
 • Hicaz ve Yemen Cephesi
SORU 9

19. yüzyılda Osmanlı genel nüfusu azalırken sınırlar içindeki Türk nüfusunun artmasının temel sebebi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yeni toprakların fethi
 • Şehirleşmenin hız kazanması
 • Savaşlarda verilen insan kayıpları
 • Kaybedilen topraklardan gelen Türk göçleri
SORU 10

Yeni Türk devletinin kurulmasında ve Atatürk’ün ortaya koyduğu milliyetçilik ilkesinin oluşmasında etkili olan fikir akımı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İslamcılık
 • Türkçülük
 • Şarkiyatçılık
 • Osmanlıcılık
SORU 11

1882 yılında Mısır’ı işgal eden dev let, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fransa
 • Prusya
 • İngiltere
 • Avusturya
SORU 12

Osmanlı Devleti’nde milletisadıka (Sadık millet) olarak adlandırılan azınlık, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sırplar
 • Ermeniler
 • Rumlar
 • Bulgarlar
SORU 13

Avrupa devletleri, 1882 yılında aşağıdaki kurumlardan hangisini kurarak Osmanlı Devleti’nin pul, tütün, tuz, ipek, bal gibi gelir kaynaklarına el koymuştur?

 • Maarifiadliye
 • Divanıhümayun
 • Düyunuumumiye
 • Mızıkayıhümayun
SORU 14

Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mecelle
 • Baraj yapmanın
 • Kanunuesasi
 • Teşkilatıesasiye
SORU 15

19. yüzyılda Rus Çarı I. Nikola’nın “Hasta Adam” tabiri ile adlandırdığı devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İtalya
 • Fransa
 • İngiltere
 • Osmanlı Devleti
SORU 16

Osmanlı Devleti, aşağıdaki savaşların hangisinde ilk kez İngiltere ve Fransa’dan borç para almıştır?

 • 93 Harbi
 • Kırım Savaşı
 • Balkan Savaşı
 • I. Dünya Savaşı
SORU 17

Sanayi İnkılabı, Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki hangi ekonomik alanı daha çok olumsuz etkilemiştir?

 • Dokuma sanayisini
 • Hayvancılığı
 • Balıkçılığı
 • Tarımı
SORU R
SORU 18

Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisiyle ilk kez kendi gücünün üstünde kanun gücü olduğunu kabul etmiştir?

 • Mecelle’yle
 • Senedi İttifakla
 • Islahat Fermanı’yla
 • Tanzimat Fermanı’yla
SORU 19

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Dönemi’nde, başkanlığını Ahmet Cevdet Paşa’nın yaptığı bir komisyon tarafından hazırlanan medeni kanun, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mecelle
 • Kanunuesasi
 • Senedi ittifak
 • Tanzimat Fermanı
SORU 20

31 Mart Vakası sonucunda tahttan indirilen Osmanlı padi şahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • III. Selim
 • II. Mahmut
 • I. Abdülmecit
 • II. Abdülhamit
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BBCAADBCDBCBCCDBADAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Tarih 4 Online Test 5

Açık lise Test çöz 2015 Tarih 4 testimiz 30 - 31 mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2014 - 2015 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Tarih 4 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Tarih 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Tarih 4 sınav soru ve cevapları 2015 yılında çıkmış sorulardır. 30 - 31 mayıs 2015 tarihinde yapılan sınav soruları 2014 ve 2015 eğitim öğretim yılına aittir. Tarih 4 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Tarih 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Tarih 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Tarih 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Tarih 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Tarih 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Tarih 4 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 30 - 31 mayıs 2015 tarahinde yapılan 2014 - 2015 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Tarih 4 dersi için geçme notu nedir ?

Tarih 4 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Tarih 4 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Tarih 4 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Tarih 4 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Tarih 4 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Tarih 4 2015 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Tarih 4 soruları toplamda 9 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Tarih 4 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Tarih 4 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan 9 öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Tarih 4 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Tarih 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?