GİRİŞ/KAYIT

Temel Dini Bilgiler 1 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi dini oluşturan temel unsurlardan biri değildir?

 • Ekonomi
 • İbadet
 • Ahlâk
 • İman
SORU 2

• Her doğan çocuk fıtrat (inanma duygusu) üzerine doğar.
(Hadisi Şerif)
• Yeryüzünde evi olmayan, giysisi olmayan insanlar görebilirsiniz ama inancı olmayan topluluk göremezsiniz.
Bu bilgiler birlikte değerlendirildiğinde çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yeni doğan çocukların sorumlulukları yoktur.
 • İnanmak, insanın en önemli ihtiyaçlarındandır.
 • Çok tanrılı dinler sonradan ortaya çıkmıştır.
 • İnanmak, zengin fakir ayrımı kabul etmez.
SORU 3

Vahye dayalı dinlere en yakın olan inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gnostisizm
 • Politeizm
 • Monoteizm
 • Agnostisizm
SORU 4

Tanrının varlığının ya da yokluğunun bilinemeyeceğini savunan inanç biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ateizm
 • Politeizm
 • Gnostisizm
 • Agnostisizm
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi dinin insana sağladığı faydalardan biri değildir?

 • İmanı kuvvetlendirir.
 • Davranışları güzelleştirir.
 • Maddi ihtiyaçları karşılar.
 • Anlam arayışına cevap verir.
SORU 6

Kabile dinleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Büyücülük yaygındır.
 • Kutsal kitapları vardır.
 • Kurucuları belli değildir.
 • Belli bir bölgeye aittirler.
SORU 7

• Kast sistemi vardır.
• Karma, Reenkarnasyon, Hulûl başlıca kavramlarıdır.
• Brahma, Vişnu, Şiva önemli tanrılarıdır.
Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sihizm
 • Budizm
 • Hinduizm
 • Şintoizm
SORU 8

Hz. Muhammed (sav.)’in “İman nedir?” sorusuna verdiği cevapta aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • Namaz kılmak
 • Ahirete inanmak
 • Kitaplara inanmak
 • Meleklere inanmak
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subuti sıfatlarından biridir?

 • Vücud
 • Kıdem
 • Bekâ
 • İrade
SORU 10

Meleklerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • Günah işlemezler.
 • Çok hızlı hareket ederler.
 • Yaşlanmaları çok geç olur.
 • İkişer, üçer, dörder, kanatları vardır.
SORU 11

Allah rızası için yapılan her türlü iyi, güzel ve faydalı olan davranış anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İhsan
 • İstişare
 • Salih amel
 • Tevekkül
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi hem mal, hem de beden ile yapılan bir ibadettir?

 • Hac
 • Oruç
 • Zekât
 • Namaz
SORU 13

İbadet ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Allah’ın verdiği nimetler karşısında teşekkürü ifade eder.
 • Her insan kendi isteğiyle yapmalıdır.
 • Dünyadaki mutluluğa etkisi olmaz.
 • Allah’ın huzurunda olmanın heyecanını hissettirir.
SORU 14

Temizlik – ibadet ilişkisi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Namaz kılmak için temizlik şarttır.
 • Su bulunmadığı zaman teyemmüm abdesti ile temizlenilir.
 • Temizliğin çeşitleri; beden, elbise ve çevredir.
 • Temizlik sadece namaz için gereklidir.
SORU 15

Namazın vacipleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • Sübhaneke duasını okumak
 • Namazın sonunda selam vermek
 • Her rekâtta Fatiha suresini okumak
 • Namaza Allahu Ekber diyerek başlamak
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi farz bir namazdır?

 • Vitir namazı
 • Bayram namazı
 • Terâvih namazı
 • Cuma namazı
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadeti ile ilgili bir kavram değildir?

 • İmsak
 • Nisap
 • Fidye
 • İftar
SORU 18

Zekat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Zengin müslümanlara farzdır.
 • Amca, dayı, teyze ve halaya zekat verilemez.
 • Ticaret mallarının zekat oranı 1/40’tır.
 • Zekât vermek için sağlıklı olmak gerekmez.
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin faydalarından biri değildir?

 • Kötülüklerden alıkoyar.
 • Sorumluluk duygusunu azaltır .
 • Yaratıcı ile ilişkiyi güçlendirir.
 • Güzel ahlakın gelişmesini sağlar.
SORU 20

Kâbe’nin etrafında yedi defa dönmeye ne ad verilir?

 • Şavt
 • Vakfe
 • Mikat
 • Tavaf
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABCDCBCADCCACDADBBBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler