GİRİŞ/KAYIT

Temel Dini Bilgiler 1 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi dini oluşturan temel unsurlardan biri değildir?

 • A) Ekonomi
 • B) İbadet
 • C) Ahlâk
 • D) İman
SORU 2

• Her doğan çocuk fıtrat (inanma duygusu) üzerine doğar.
(Hadisi Şerif)
• Yeryüzünde evi olmayan, giysisi olmayan insanlar görebilirsiniz ama inancı olmayan topluluk göremezsiniz.
Bu bilgiler birlikte değerlendirildiğinde çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yeni doğan çocukların sorumlulukları yoktur.
 • B) İnanmak, insanın en önemli ihtiyaçlarındandır.
 • C) Çok tanrılı dinler sonradan ortaya çıkmıştır.
 • D) İnanmak, zengin fakir ayrımı kabul etmez.
SORU 3

Vahye dayalı dinlere en yakın olan inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Gnostisizm
 • B) Politeizm
 • C) Monoteizm
 • D) Agnostisizm
SORU 4

Tanrının varlığının ya da yokluğunun bilinemeyeceğini savunan inanç biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ateizm
 • B) Politeizm
 • C) Gnostisizm
 • D) Agnostisizm
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi dinin insana sağladığı faydalardan biri değildir?

 • A) İmanı kuvvetlendirir.
 • B) Davranışları güzelleştirir.
 • C) Maddi ihtiyaçları karşılar.
 • D) Anlam arayışına cevap verir.
SORU 6

Kabile dinleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • A) Büyücülük yaygındır.
 • B) Kutsal kitapları vardır.
 • C) Kurucuları belli değildir.
 • D) Belli bir bölgeye aittirler.
SORU 7

• Kast sistemi vardır.
• Karma, Reenkarnasyon, Hulûl başlıca kavramlarıdır.
• Brahma, Vişnu, Şiva önemli tanrılarıdır.
Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sihizm
 • B) Budizm
 • C) Hinduizm
 • D) Şintoizm
SORU 8

Hz. Muhammed (sav.)’in “İman nedir?” sorusuna verdiği cevapta aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • A) Namaz kılmak
 • B) Ahirete inanmak
 • C) Kitaplara inanmak
 • D) Meleklere inanmak
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subuti sıfatlarından biridir?

 • A) Vücud
 • B) Kıdem
 • C) Beka
 • D) İrade
SORU 10

Meleklerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • A) Günah işlemezler.
 • B) Çok hızlı hareket ederler.
 • C) Yaşlanmaları çok geç olur.
 • D) İkişer, üçer, dörder, kanatları vardır.
SORU 11

Allah rızası için yapılan her türlü iyi, güzel ve faydalı olan davranış anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İhsan
 • B) İstişare
 • C) Salih amel
 • D) Tevekkül
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi hem mal, hem de beden ile yapılan bir ibadettir?

 • A) Hac
 • B) Oruç
 • C) Zekat
 • D) Namaz
SORU 13

İbadet ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • A) Allah’ın verdiği nimetler karşısında teşekkürü ifade eder.
 • B) Her insan kendi isteğiyle yapmalıdır.
 • C) Dünyadaki mutluluğa etkisi olmaz.
 • D) Allah’ın huzurunda olmanın heyecanını hissettirir.
SORU 14

Temizlik – ibadet ilişkisi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Namaz kılmak için temizlik şarttır.
 • B) Su bulunmadığı zaman teyemmüm abdesti ile temizlenilir.
 • C) Temizliğin çeşitleri; beden, elbise ve çevredir.
 • D) Temizlik sadece namaz için gereklidir.
SORU 15

Namazın vacipleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • A) Sübhaneke duasını okumak
 • B) Namazın sonunda selam vermek
 • C) Her rekâtta Fatiha suresini okumak
 • D) Namaza Allahu Ekber diyerek başlamak
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi farz bir namazdır?

 • A) Vitir namazı
 • B) Bayram namazı
 • C) Teravih namazı
 • D) Cuma namazı
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadeti ile ilgili bir kavram değildir?

 • A) İmsak
 • B) Nisap
 • C) Fidye
 • D) İftar
SORU 18

Zekat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Zengin müslümanlara farzdır.
 • B) Amca, dayı, teyze ve halaya zekat verilemez.
 • C) Ticaret mallarının zekat oranı 1/40’tır.
 • D) Zekât vermek için sağlıklı olmak gerekmez.
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin faydalarından biri değildir?

 • A) Kötülüklerden alıkoyar.
 • B) Sorumluluk duygusunu azaltır .
 • C) Yaratıcı ile ilişkiyi güçlendirir.
 • D) Güzel ahlakın gelişmesini sağlar.
SORU 20

Kâbe’nin etrafında yedi defa dönmeye ne ad verilir?

 • A) Şavt
 • B) Vakfe
 • C) Mikat
 • D) Tavaf
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABCDCBCADCCACDADBBBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?