GİRİŞ/KAYIT

Trafik ve İlk Yardım 1 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının gerçekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?

 • Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi
 • Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması
 • Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
 • Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması
SORU 2

Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı kara yoluna ne ad verilir?

 • İki yönlü kara yolu
 • Tek yönlü kara yolu
 • Bölünmüş kara yolu
 • Erişme kontrollü kara yolu
SORU 3

Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 • Düşük hızla seyretmesi
 • Çıkışta kullandığı vitesle inmesi
 • Hız azaltmak için frene basması
 • Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmesi
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi, tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

 • Yayalara su sıçratılması
 • Hız kurallarına uyulması
 • Diğer sürücülerin korkutulması
 • Elinde cep telefonu ile araç kullanılması
SORU 5

• Hareket hâlindeki taşıta asılmak
• Duran aracın önünden veya arkasından çıkmak
Yukarıda verilenlerin yapılması, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerden hangisinin içinde değerlendirilir?

 • Araç kusurları
 • Yaya kusurları
 • Yolcu kusurları
 • Sürücü kusurları
SORU 6

Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?

 • Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi
 • Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır hâlde tutulması
 • Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi
 • Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılması
SORU 7

Tabloda 2010 yılında ülkemizde meydana gelen trafik kazalarının sonuçlarına ait istatistikler görülmektedir.
Bu sonuçlardan hangileri, ülkemizin ekonomisini olumsuz yönde etkiler?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 8

Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

 • Hızlandırma işareti
 • Yavaşlatma işareti
 • Geç işareti
 • Dur işareti
SORU 9

Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

 • Durup beklemeli
 • Durmadan geçmeli
 • Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
 • Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
SORU 10

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

 • Yol ver
 • İleri mecburi yön
 • Girişi olmayan yol
 • Taşıt trafiğine kapalı yol
SORU 11

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceğini
 • Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
 • Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini
 • Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini
SORU 12

Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?

 • Takograf
 • Çekme halatı
 • Emniyet kemeri
 • Boyun korsesi
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi, güvenli yolculuk için alınması gereken önlemlerden biri değildir?

 • İçkili olarak araç kullanılması
 • Sürüş öncesi düzenli ve yeterli uyku uyunması
 • Trafik yoğunluğu düşük olan alternatif güzergâhların seçilmesi
 • Seyahatlerde özel araçlar yerine toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi
SORU 14

Şekle göre hangi numaralı şerit sürekli işgal edilemez?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
SORU 15

Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında otomobiller için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

 • 50
 • 70
 • 80
 • 90
SORU 16

Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi, sürücülerin önlerinde giden bir aracı geçme kurallarındandır?

 • Geçiş, geçilen araçlar için bir güçlük oluşturmayacak şekilde yapılır.
 • Geçiş için görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçler seçilir.
 • Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken geçme yapılır.
 • Geçme, geçilecek aracın sağındaki şeritten yapılır.
SORU 18

I. İtfaiye araçları
II. Toplu taşıma araçları
III. Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
Verilenlerden hangileri, geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
SORU 19

I. Taşıt yolu üzerinde araçların sol kapılarından yolcu indirip bindirmek yasaktır.
II. Araç sürücüleri araçlarını, gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurarak, yolcularını sağ taraftan indirmek ve bindirmek zorundadır.
Yukarıda yolcu bindirme ve indirme kurallarıyla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

 • Yalnız I doğru
 • Yalnız II doğru
 • Her ikisi de doğru
 • Her ikisi de yanlış
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi emniyet araçlarına takılan plakadır?

CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BADBBCDCAADCADDCACCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler