GİRİŞ/KAYIT

Trafik ve İlk Yardım 2 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?

 • Sürücü
 • Girişimci
 • Trafik polisi
 • İlk yardımcı
SORU 2

Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi, ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir?

 • Koruma
 • Bildirme
 • Kurtarma
 • Müdahale
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisinin araç ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur?

 • Oksijenli su
 • Kâğıt mendil
 • Çengelli iğne
 • Ağrı kesici ilaç
SORU 4

Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?

 • Yangın tüpü
 • Üçgen reflektör
 • Beyaz renkte taş
 • Teneke veya bidon gibi malzemeler
SORU 5

Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?

 • Bilinci
 • Solunumu
 • Vücut ısısı
 • Giyim tarzı
SORU 6

İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hastaları tedavi etmek
 • Trafik kazalarını önlemek
 • Temel yaşam desteği sağlamak
 • Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak
SORU 7

I. 18 yaşını doldurmuş olmalı
II. Akli dengesi yerinde olmalı
III. Bağış sonrasında maddî çıkar beklemeli
Organ bağışı yapacak kişilerle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 8

Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz.
Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?

 • Tam tıkanma
 • Kısmi tıkanma
 • Damar tıkanması
 • Solunum durması
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi boğulma nedenlerinden biri değildir?

 • Gazla zehirlenme
 • Göze toz kaçması
 • Akciğerlerin zedelenmesi
 • Nefes borusuna sıvı dolması
SORU 10

Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

 • Oturuş
 • Baş-çene
 • Sırtüstü yatış
 • Yüzüstü yatış
SORU 11

I. Kopan parçanın buz ya da buzlu suyla doğrudan temas ettirilmesi
II. Kopan parçanın en geç 6 saat içinde sağlık kuruluşuna ulaştırılması
III. Kopan parçanın temiz ve su geçirmez bir torbaya konularak soğuk tutulması
Uzuv kopması durumunda verilen uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 12

Trafik kazalarında şoka en fazla neden olan durum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Saç dökülmesi
 • Kramp girmesi
 • Kulak çınlaması
 • Aşırı kanama olması
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

 • Organlar dışarı çıkmış ise içeri sokulmayıp, üzerinin temiz ve nemli bir bez ile örtülmesi
 • Enfeksiyonu engellemek için yara bölgesinin sıcak sabunlu su ile yıkanması
 • Kazazedenin bilinci yerinde ise yüz üstü pozisyonda yatırılması
 • Sıvı kaybını önlemek için ağızdan ılık içecekler verilmesi
SORU 14

Göze toz gibi küçük madde kaçması durumunda, uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Etkilenen göz sirkeli su ile yıkanır.
 • Kazazedenin gözünü ovması önerilir.
 • Nemli, temiz bir bezle çıkarılmaya çalışılır.
 • Kazazedenin gözünü kırpıştırması engellenir.
SORU 15

• Derinin üst ve alt tabakası yanmış
• Deride içi su dolu kabarcıklar oluşmuş
Verilen bulgular hangi tür yanık vakalarında görülür?

 • 1. derece, yüzeysel yanık
 • 2. derece, orta derinlikte yanık
 • 3. derece, derin yanık
 • 3. derece, yumuşak doku yanığı
SORU 16

Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir.
Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?

 • Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi
 • Kırık bölge hareketsiz hale getirilmeden taşıma yapılması
 • Kol ya da bacakta bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması
 • Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi, herhangi bir nedenle vücutta glikoz eksildiği zaman ortaya çıkan belirtidir?

 • Zehirlenme
 • Sara nöbeti
 • Çenenin kasılması
 • Kan şekeri düşüklüğü
SORU 18

Egzoz gazı ile olan zehirlenmeler, aşağıdaki zehirlenme türlerinden hangisinin içinde yer alır?

 • Cilt
 • Solunum
 • Besin
 • Sindirim
SORU 19

I. Sokulan bölge su ile yıkanır.
II. Arının iğnesi derinin üzerinde görülüyorsa çıkarılır.
III. Şişme, ağrı ve kaşıntının azaltılması için soğuk uygulama yapılır.
Verilenlerden hangileri, arı sokmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi, yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

 • Kendi kapasitesinden fazla ağırlık taşımalı
 • Ani dönme ve bükülme gibi hareketler yapmalı
 • Kendinin ve yaralının güvenliğinden emin olmalı
 • Yangın, göçük ve patlama tehlikesinin devam ettiği durumları önemsememeli
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DACBDCBABACDACBADBDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler